BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kitikov Vadim (Republican Unitary Enterprise Scientific and Practical Centre of the National Academy of Sciences of Belarus for Agriculture Mechanization), Romaniuk Wacław (Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw, Poland)
Tytuł
The Influence of Natural and Industrial Factors on the Efficiency of the Dairy Industry
Wpływ uwarunkowań czynników przyrodniczych i produkcyjnych na mleko
Źródło
Agricultural Engineering, 2017, R. 21, nr 2 (162), s. 91-100, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rodzinne gospodarstwo rolne, Przetwórstwo mleka, Mleko, Technologia
Agriculture, Family farm, Milk processing, Milk, Technology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę porównawczą produkcji mleka w Polsce i na Białorusi. Przeanalizowano podstawowe tendencje nowoczesnego rozwoju przemysłu mleczarskiego i zaproponowano nowoczesne kierunki innowacyjnej modernizacji procesów produkcji mleka. Na podstawie analizy trendów w światowej produkcji mleka i nowych założeń naukowych dotyczących biosyntezy mleka, opracowano innowacyjne podejście w projektowaniu maszyn w produkcji mleka, uwzględniając parametry techniczne i fizjologiczne.(abstrakt oryginalny)

A comparative analysis of milk production in Poland and Belarus was carried out. The basic tendencies of modern development of the dairy industry and offered upcoming trends of innovative modernization of milk production processes were analyzed. On the basis of the analysis of trends in the global production of milk and new scientific knowledge on the biosynthesis of milk, a conceptual approach to the design of equipment for machine milking, is provided, considered the relationship of technical and physiological parameters.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Беларусь и страны мира: сб. статистич. инф. (2015). М-во статист. и анализа. Минск, 271.
 2. Blowey, R. (2010). Milking machines and mastitis. R. Blowey, P. Edmondson. Mastitis control in dairy herds (ed. 2. - Wallingford): CABI, 60-94.
 3. Food Outlook: Glob. Market Analysis (2015). FAO Statistical Yearbook. 121.
 4. Китиков, В.О. (2015). Научные основы создания технологического оборудования и физиологически-щадящего процесса машинного доения коров: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.20.01. В.О. Китиков; БГАТУ, Минск, 60.
 5. Китиков, В.О. (2013). Стратегическое направление развития машинного доения коров. В.О. Китиков, А.Н. Леонов, Вес. Нац. акад. наук Беларуси. Сер. аграрн. наук. № 4. 91-104.
 6. Kitikov, V.O. (2011). Technical facilities of intensive milk production. Industrial Inst. of agriculture Engineering, Poznań, 160.
 7. Леонов, А.Н. (2014). Оптимизация процесса машинного доения. А.Н. Леонов, В.О. Китиков. Вес. Нац. акад. наук Беларуси. Сер. аграрн. наук. № 1, 93-100.
 8. Mein, G.A. (2012). The role of the milking machine in mastitis control. Veterinary Clinics of North America, Food Animal Practice; New York: Elsevier Inc. 28(2). 307-320.
 9. Ocena i hodowla bydła mlecznego. Polska Federacja hodowców bydła i producentów mleka. Dane za 2014-2015r.
 10. Praca zbiorowa. (2005). Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi. Warszawa. 80.
 11. Трофимов, А.Ф. (2003). Современные технологии производства молока. А.Ф. Трофимов, В.Н. Тимошенко, А.А. Музыка. Белорусское сельское хозяйство. № 3. 4-6.
 12. Винницки, С. (2004). Достижения в технике для доения коров на средних и больших фермах. С. Винницки, Л. Навроцки, А. Мычко, К. Дембовски. Науч.-технич. прогресс в животноводстве: сб. науч. тр. ВНИИМЖ. Подольск. Т. 13. 164-173.
 13. Zecconi A. (2010). Surveillance of mastitis aggravated by milking machines. Point Vétérinaire; Maisons-Alfort: Éditions du Point Vétérinaire. 41. 61-62.
 14. http://www.milknews.ru
 15. http://www.agroatlas.ru
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2017-0019
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu