BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobnica Leokadia (Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie), Rembiałkowska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Cichocka Izabela (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Segmentacja młodzieży szkolnej i studenckiej w oparciu o wybrane kryteria jakości żywienia
Segmentation of School Children and Students on the Basis of Selected Criteria of Nutrition Quality
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2015, z. 9, s. 71-80, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Analiza skupień, Młodzież, Segmentacja, Żywienie człowieka
Cluster analysis, Youth, Segmentation, Human nutrition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena jakości odżywiania się młodzieży oraz identyfikacja grup młodzieży różniących się jakością żywienia. Badania wykonano wśród 501 rzeszowskich uczniów i studentów. Wykorzystano analizę skupień i analizę wariancji. Wyodrębniono grupy młodzieży podobne do siebie pod względem jakości odżywiania się.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to assess the quality of the diet of young people and the identification of groups of young people, which differ in the quality of nutrition. Research carried out among 501 Rzeszow pupils and students. We used cluster analysis and analysis of variance. Test results indicate the incorrect nutrition, and can contribute to the improvement of education in this field.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chan K., Youth and Consumption, City University of Hong Kong Press, Hong Kong 2010.
 2. Chmielewska E., Wpływ środków masowego przekazu na odżywianie się młodzieży, "Magazyn Pielęgniarki i Położnej" 2007, nr 6, s. 27-33.
 3. Colić Barić I., Kajfež R., Cvijetić S., Dietary habits and nutritional status of adolescents, "Food Technology and Biotechnology" 2000, nr 3, s. 217-224.
 4. Diet, nutrition, and the prevention of chronic disease. WHO Technical Report Series 916, Genewa 2003.
 5. Diethelm K., Jankovic N., Moreno L.A., Huybrechts I., Henauw S., de Vriendt T., de Gonzalez-Gross M., Leclerq C., Gottrand F., Gilbert C.C., Dallongeville J., Cuenca-Garcia M., Manios Y., Katafos A., Plada M., Kersting M. Food intake of European adolescents in the light of different food-based dietary guidelines: results of the HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) Study, "Public Health Nutrition" 2012, 15, s. 386-398.
 6. Hallstorm L., Vereecken C.A., Ruiz J.R., Patterson E., Gilbert C.C., Catasta G., Diaz L.E., Gomez-Martinez S., Gonzalez-Gross M., Gottrand F., Hegyi A., Lehoux C., Mouratidou T., Widham K., Astrom A., Moreno L.A., Siostrom M., Breakfast habits and factors influencing food choices at breakfast in relation to socio-demographic and family factors among European adolescents. The HELENA Study, "Appetite" 2011, 56, s. 649-657.
 7. Ilow R., Regulska-Ilow B., Płonka K., Biernat J., Ocena sposobu żywienia gimnazjalistów z Oleśnicy, III Konferencja Naukowa "Fizjologiczne podstawy postępowania dietetycznego", Rogów, 5-7 listopada 2008.
 8. Jarosz M. (red.), Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, IŻŻ, Warszawa 2008.
 9. Jeżewska-Zychowicz M., Assessment of milk and milk products consumption among adolescents aged 13-15 according to their place of residence, "Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria" 2006, nr 1, s. 163-171.
 10. Krajewska A., Słowik-Gabryelska A., Ocena jakości żywienia studentów pierwszego roku zdrowia publicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2008, nr 570, "Prace Instytutu Kultury Fizycznej", nr 26, s. 5-14.
 11. Kobe H., Stimec M., Hlastan Ribic C., Fidler Mis N., Food intake in Slovenian adolescents and adherence to the Optimized Mixed Diet: a nationally representative study, "Public Health and Nutrition" 2012, 15, s. 600-608.
 12. Mattsson J., Helmersson H., Eating fast food: attitudes of high-school students, "International Journal of Consumer Studies" 2007, 1, s. 117-121; http://dx.doi.org/10.1111/j.1470-6431.2006.00576.x.
 13. Nguyen-Michel S.T., Unger J.B., Spruijt-Metz D., Dietary correlates of emotional eating in adolescence, "Appetite" 2007, 2, s. 494-499; http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2007.03.005.
 14. Rangan A.M., Randall D., Hector D.J., Gill T.P., Webb K.L., Consumption of 'extra' foods by Australian children: types, quantities and contribution to energy and nutrient intakes, "European Journal of Clinical Nutrition" 2008, 3, s. 356-364.
 15. Roseman M.G., Wing-Ka-Yeung., Nickelsen J., Examination of weight status and dietary behaviors of middle school students in Kentucky, "Journal of the American Dietetic Association" 2007, 7, s. 1139-1145; http://dx.doi.org/ 10.1038/sj.ejcn.1602720.
 16. Sikora E., Leszczyńska T., Szymański P., Share of fast food products in dietary behaviour of young people, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences" 2007, nr 3, s. 373-380.
 17. Snoek H.M., Engels R.C.M.E., Janssens J.M.A.M., van Strien T., Parental behaviour and adolescents' emotional eating, "Appetite" 2007, nr 1, s. 223-230.
 18. Stachura A., Pisulewski P.M., Kopeć A., Bieżanowska-Kopeć R., Próba oceny spożycia tłuszczu i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych przez wybraną populację młodzieży, VIII Konferencja Naukowa "Żywność a choroby cywilizacyjne", Kraków, 21-22 czerwca 2007.
 19. Suliga E., Zachowania zdrowotne studentów kieleckich i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z południowej i środkowo-wschodniej Polski, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2004.
 20. Szymelfejnik E.J., Jarząbek J., Waluś A., Rosińska Z., Ocena wartości odżywczej wybranych diet redukcyjnych o wartości energetycznej 1000, 1200 i 1500 kcal, III Konferencja Naukowa "Fizjologiczne podstawy postępowania dietetycznego", Rogów, 5-7 listopada 2008.
 21. Wierzbicka E., Dąbrowska B., Low-energy food intake in a group of adult women, III Konferencja Naukowa "Fizjologiczne podstawy postępowania dietetycznego", Rogów, 5-7 listopada 2008.
 22. Żywczyk R., Pisulewski P.M., Bieżanowska-Kopeć R., Kopeć A., Częstotliwość i preferencje spożycia produktów wysokotłuszczowych w wybranej grupie populacyjnej, materiały VIII Konferencji Naukowej "Żywność a choroby cywilizacyjne", Kraków, 21-22 czerwca 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu