BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Agnieszka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Baza Usług Rozwojowych szansą na wzrost kompetencji w polskich przedsiębiorstwach
Database Development Services as an Opportunity to Increase Competence in Polish Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 809-827, rys., tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Rozwój zawodowy pracownika, Przedsiębiorstwo, Pomoc finansowa UE, Środki unijne, Szkolenia, Doradztwo, Rynek usług szkoleniowych, Rynek pracy
Competences, Professional development of employees, Enterprises, EU financial aid, EU funds union, Training, Consultancy, Training services market, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Głównym celem publikacji jest analiza internetowej platformy nazwanej Bazą Usług Rozwojowych, w ramach której oferowane są usługi doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Część z tych usług będzie mogła zostać zrealizowana przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Uzyskane wnioski pokazują jak duży jest potencjał szkoleniowy i doradczy w poszczególnych województwach. Istotnym elementem analizy jest określenie wysokości podaży w danych branżach oraz wskazanie korelacji podaży z aktualną sytuacją na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this papier is to analyze the web platform called Base Development Services, in which services are offered counseling and training for micro, small and medium-sized enterprises throughout the country. Some of these services will be able to be implemented with co-financing from the European Union. These results show how big is the potential for training and advisory in individual provinces. An important element of the analysis is to identify the amount of supply in different fields and an indication of the correlation of supply to the current situation on the labor market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska, R., Siemaszkiweicz, P., (2015) Popyt na usługi szkoleniowe w Polsce w kontekście unijnego wsparcia finansowego POKL, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (16), 59-68.
 2. Marszałek, A., (2015) Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach? e-mentor (3), 64-73.
 3. Pietrzyk, S., (2015) Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych, Personel i Zarządzanie, (12), 68-71.
 4. Turek, D., (2015) Kompetencje osób młodych na rynku pracy - oczekiwania pracodawców, e-mentor (3), 8-16.
 5. Gazeta Finansowa (2017) Biznes raport. 24-30 czerwca 2017 roku. Dostępna na stronie https://gf24.pl/images/pdf/twoje_pieniadze/szkolenia.pdf.
 6. Główny Urząd Statystyczny Bezrobocie rejestrowane. I- IV kwartał 2016 r., Warszawa 2017.
 7. Komisja Europejska (2010) Komunikat Komisji Europejskiej z 3 marca 2010 roku pn. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - EUROPA 2020, Bruksela.
 8. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2016) Baza Usług Rozwojowych w nowym systemie wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników. Poradnik dla branży szkoleniowej. Publikacja PARP, Warszawa.
 9. http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ (09.02.2017).
 10. http://malewielkierzeczy.efs.gov.pl/strony/efekty/ (12.02.2017).
 11. https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe/ok2016/ (10.02.2017).
 12. http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/poradnik-dla-branzy-szkoleniowej (15.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu