BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbucki Łukasz (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Jędrusik Maciej (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Perspectives of Geotourism Development in the Gorce I Quarry
Perspektywy rozwoju geoturystyki w kamieniołomie Gorce I
Źródło
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 2, s. 96-106, rys., bibliogr. 16 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój turystyki, Infrastruktura turystyczna, Geoturystyka
Tourism, Tourism development, Tourism infrastructure, Geotourism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q26
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Kraj/Region
Góry Wałbrzyskie
Wałbrzyskie mountains
Abstrakt
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie perspektyw rozwoju geoturystyki w kamieniołomie porfirów Gorce I, który położony jest w Górach Wałbrzyskich. Obecnie eksploatacja w nim jest wstrzymana.
Materiały i metody: Praca została napisana dzięki studiom literatury przedmiotu oraz przeprowadzonym badaniom terenowym, podczas których wykorzystano między innymi naziemny skaning laserowy (TLS). Zgromadzony materiał podczas badań terenowych, posłużył, między innymi, do wykonania modelu 3D kamieniołomu Gorce I.
Wyniki: Przeprowadzone badania i wykonane analizy w kamieniołomie porfirów Gorce I pozwoliły na wyznaczenie ścieżki geoturystycznej, na której zlokalizowano tablice informacyjne.
Wnioski: Przeprowadzone badania w kamieniołomie Gorce I potwierdzają możliwość wykorzystania tego wyrobiska dla potrzeb geoturystyki. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: The purpose of the study is to present the perspectives of geotourism development in the porphyry quarry Gorce I, which is situated in the Wałbrzyskie mountains. Currently the exploitation of this quarry is suspended.
Materials and methods: This work was written after studying the literature on this subject and conducting field research, during which terrestrial laser scanning (TLS) was used, among others. The material gathered during field research was used, among other things, to create a 3D model of the Gorce I quarry.
Results: The research and analyses conducted in the porphyry quarry Gorce I allowed for designating a geotourist trail where information boards were placed.
Conclusions: The research conducted in the Gorce I quarry confirms the possibility of utilizing this excavation pit for geotourism purposes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chwastek J., Janusz W. (1992), Kamieniołom - "rana w krajobrazie", czy zabytek przyrody nieożywionej? Zesz. Nauk. AGH, Górnictwo, /2, s. 135-143.
 2. Cwojski S., Kozdrój W. (2007), Sudety. Przewodnik geoturystyczny. PIG, Warszawa.
 3. González-Aguilera D., Fernández-Hernández J., Mancera-Taboada J., Rodríguez-Gonzálvez P., Hernández-López D., Felipe- García B., Gozalo-Sanz I., Arias-Perez B. (2012), 3D Modelling and accuracy assessment of granite quarry using unmmanned aerial vehicle. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume I-3, 2012, XXII ISPRS Congress, 25 August - 01 September 2012, Melbourne, Australia.
 4. Janočková J., Koščová M., Jablonská J. (2012), Consideration of geological and ecological factors in tourist trail planning: Case study of the Suchá Belá Gorge (Slovakia). Acta Geoturistica, t. 3, n. 2, s. 1-8.5.
 5. Kasztelewicz Z., Ptak M., (2011), Rekultywacja terenów pogórniczych w kopalniach surowców skalnych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 39, Studia i Materiały nr 132, s. 165-178.
 6. Kondracki J. (1978), Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 7. Kovanič L., Blišťan P. (2014), Quarry wall stability assessment using TLS method. Advanced Materials Research Vols. 1044- (2014), s. 603-606.
 8. Lis B. (1996), Uproszczona dokumentacja geologiczna w kat. C1 i C2 złoża porfiru "Gorce" w miejsc. Gorce.
 9. Nita J. (2013), Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich. UŚ, Katowice.
 10. Oberc J. (1972), Budowa geologiczna Polski, t. IV Tektonika, cz. 2, Sudety i obszary przyległe. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
 11. Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. Nr. 228, poz. 1947 z późn. zm. (art. 80 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.).
 12. Słomka T., Kicińska-Świderska A. (2004), Geoturystyka - podstawowe pojęcia. Geoturystyka, 1, (1), s. 5-7.
 13. http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=1 (data dostępu: 21.07.2016).
 14. http://walbrzych.naszemiasto.pl/artykul/kamieniolom-w-boguszowie-do-sprzedazy,2413275,art,t,id,tm.html (data dostępu: 07.2016).
 15. http://www.newsweek.pl/nauka/kto-jest-najwyzszy-w-europie-ile-wzrostu-ma-statystyczny-polak,artykuly,360767,1. html (data dostępu: 21.07.2016).
 16. http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/rog/wyszukaj_obszar.jsf?conversationContext=1 (data dostępu: 21.07.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu