BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koskowski Michał (Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji), Dominik Piotr (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
Tytuł
Żywność tradycyjna w kulturze i turystyce
Traditional Foods in Culture and Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 54(3), s. 5-16, tab., bibliogr. 26 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Turystyka kulturowa, Różnice kulturowe, Socjologia kultury, Żywność
Cultural tourism, Cultural differences, Sociology of culture, Food
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18, Z32
streszcz., summ.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Celem opracowania jest analiza roli żywności tradycyjnej w kulturze i turystyce. Badania potwierdzają, że pojęcie "żywność tradycyjna" jest powszechnie znane konsumentom. Informacje na temat żywności tradycyjnej respondenci uzyskują z programów telewizyjnych, prasy, kiermaszy i targów żywności. Żywność tradycyjna określana jest jako żywność lepszej jakości, bazująca na oryginalnych recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jest to żywność, która często związana jest z obyczajami, świętami, określoną symboliką. Jak dowiodła analiza literatury przedmiotu oraz badanie ankietowe, żywność tradycyjna odgrywa istotną rolę w kulturze jako element dziedzictwa kulturowego, oraz w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem intensywnie rozwijającego się sektora turystyki kulinarnej. Tego typu żywność pełni rolę produktu markowego, którego cechy i pochodzenie ściśle związane są z określonym regionem czy miejscem.(abstrakt oryginalny)

This paper explores the role that traditional foods plays in culture and tourism. Typically, traditional food is described as food of better quality, primarily due to its origins in bygone times, with methods of preparation and recipes passed on from generation to generation. Traditional foods are often associated with specific rites and festive customs, and are rich in symbolism. Surveys indicate that the term "traditional food" is well known to consumers in Poland, who source their knowledge about it from television, newspapers, markets and fairs. Traditional foods play an important role as an element of cultural heritage; they are also important for tourism, in particular in the context of the rapidly developing sector of culinary tourism. In consequence, traditional foods tend to become brand products in their own right, their characteristics closely linked with their places of origin.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agri-Tourism Workbook (2003), Guide to discovering new ways to build a successful agriculture business through direct farm marketing, January, Brittany Russell Agri-Business Council of Oregon.
 2. Ashworth G. (2008) Interview with Gregory Ashworth, http://www.youtube.com/watch?v=HA3CuY1Wx2U [dostęp: 11.01.2012].
 3. Benelam B., Costa H.,S., Weichselbaum E. (2005), Synthesis Raport No 6: Traditional Food in Europe, Euro FIR.
 4. Berendt E. (2012), Mom jo skarb. Smaki tradycji dolnośląskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 5. CREST (2013), The Case for Responsible Travel: Trends and Statistics, Center for Responsible Travel, Washington.
 6. Dolatowski Z.J. (2008), Produkty regionalne i tradycyjne w Polsce oraz UE, (w:) Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D. (red.), Tradycyjne i regionalne technologie, oraz produkty w żywieniu człowieka, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 7. Gąsiorowski M. (2006), Produkty z duszą, "Agro-Smak", nr 01.
 8. Gawęcki J., Swulińska-Katulska A. (2008), Żywność tradycyjna na tle kulturowych uwarunkowań żywienia. Tradycyjne i regionalne technologie w żywieniu człowieka, Oddz. Lubelski PTTŻ, Lublin
 9. Graham B., Ashworth G.J., Tunbridge J.E. (2000), A Geography of Heritage, Arnold, London.
 10. Grębowiec M. (2012), Produkty regionalne, oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa narodowego, "ZN WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja", nr 9(1).
 11. Jeżewska-Zychowicz M. (2009), Socjo-psychologiczne aspekty żywności tradycyjnej i jej spożywania, (w:) Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D. (red.), Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 12. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2002), Produkt turystyczny, "Turystyka i Hotelarstwo", nr 1.
 13. Kapferer J-N. (2008), The New strategic Brand Managment: Advenced Insights and Strategie Thinking. Creating Sustaining Brand Equity, Kogan Page, London and Philadelphie.
 14. Kostarczyk A. (2001), Dziedzictwo kultury gospodarowania przestrzenią na obszarze Zielonych Płuc Polski, (w:) Tereny, ludzie, produkty. Kultura i rozwój. Produkt i usługa wysokiej jakości czynnik rozwoju lokalnego, Białystok - Paryż.
 15. Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 16. Narojek L. (1993), Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych, Prace IŻŻ, Warszawa.
 17. Russak G. (2005), Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej, (w:) Gąsiorowski M. (red.), O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, FFW, Warszawa.
 18. Russak G., Hutnikiewicz M. (2010), Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej, (w:) Jastrzębowski C. (red.), Perspektywy rozwoju, oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiki i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 19. Sander T., Lowney K. (2006), Social Capital Building Toolkit Version 1.2, Civic Engagement in America, Saguaro Seminar, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge.
 20. Swulińska-Katulska A. (2006), Wartość tradycyjnej żywności, "Agro-Smak", nr 02.
 21. Sztompka P. (2007), Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 22. Tasting Europe (2016), The food travel portal of Europe, http://www.tastingeurope.com/ [dostęp: 20.11.2016].
 23. UNESCO (2016) Creative Cities Network, http://en.unesco.org/creative-cities/home [dostęp: 20.11.2016].
 24. UNWTO (2001), Global Forecasts and Profiles of Market Segments, "Tourism 2020 Vision", No. 7, UNWTO, Madryt
 25. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68).
 26. Żakowska-Biemans S. (2012), Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(82).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu