BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zaangażowanie pracowników - rozważania definicyjne
Employee Engagement - Definitional Considerations
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 265-273, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywowanie pracowników
Employees' engagement, Human Resources Management (HRM), Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie różnych konceptualizacji zaangażowania pracowników. Autor konkluduje, iż wciąż istnieje brak consensusu w zakresie znaczenia tego terminu, który jest różnie definiowany zarówno przez środowisko naukowe, jak i samych pracowników. W związku z powyższym, autor prezentuje własną definicję zaangażowania pracowników zaznaczając, iż środowisko naukowe ma jeszcze wiele możliwości w zakresie prowadzenia badań wzbogacających dotychczasową wiedzę na ten temat. Prezentowane rozważania autora są wynikiem przeglądu literatury krajowej i zagranicznej, a także obserwacji uczestniczącej oraz przeprowadzonych przez niego wywiadów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this publication is to present different conceptualizations of employee engagement. The author concludes that there is still a lack of consensus regarding the meaning of this term, which is variously defined by both the scientific community and the employees themselves. In view of the above, the author presents his own definition of employee engagement pointing that the scientific community has still a lot of opportunities for research to enhance the existing knowledge on the subject. Presented content and author's considerations are the result of the review of domestic and foreign literature, as well as participant observation and interviews conducted by him. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami, tłum. M. Lany, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 2. Aubrey Daniels International, Discretionary Effort, http://aubreydaniels.com/discretionaryeffort, (dostęp: 23.04.2016).
 3. BusinessDictionary.com, http://www.businessdictionary.com/definition/ discretionary-effort.html (dostęp: 26.04.2016)
 4. Chabowski M. (2007), Człowiek jako podmiot zmiany politycznej, Psychologia-Społeczna.pl, http://www.psychologia-spoleczna.pl/artykuly/ 188 (dostęp: 24.04.2016).
 5. Chirkowska-Smolak T. (2012), Psychologiczny model zaangażowania w pracę, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 6. Christian M.S., Garza A.S., Slaughter J.E. (2011), Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance, Personnel Psychology, 89-136, [za:] Saks A.M., Gruman J.A. (2014), What Do We Really Know About Employee Engagement?, Human Resource Development Quarterly, vol. 25, no. 2.
 7. Cook S. (2008), The Essential Guide to Employee Engagement: Better business performance through staff satisfaction, Kogan Page, London-Philadelphia.
 8. Covey S.R. (1997), Zasady działania skutecznego przywódcy, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 9. Erickson T.J. (2005), Testimony submitted before the U.S. Senate Committee on Health, Education, Labor and Pensions on 26 May 2005, [za:] Castellano W.G. (2015), A New Framework of Employee Engagement, Rutgers, The State University of New Jersey, New Jersey.
 10. Fawkes J. (2012), Zaangażowanie pracowników - przegląd literatury [w:] CEO. Dyrektor do spraw zaangażowania, tłum. G. Łuczkiewicz, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 11. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje, PWE, Warszawa.
 12. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.
 13. Kahn W.A., (1990), Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work, "Academy of Management Journal", vol. 33, No. 4.
 14. Kahn W. A., (1992), To be full there: Psychological presence at work, "Human Relations".
 15. Kopertyńska M.W. (2007), Motywowanie pracowników sfery produkcyjnej - doświadczenia badawcze, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 16. Maslach C., Schaufeli W.B., Leiter M.P. (2001), Job burnout, "Annual Review of Psychology".
 17. McGee R., Rennie A. (2015), Budowanie zaangażowania pracowników, tłum. A.J. Mamińska, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 18. Mone E., London M. (2010), Employee Engagement through effective performance management: A practical guide for managers, Routledge, New York.
 19. Royal M., Agnew T. (2012), Wróg zaangażowania. Skończ z frustracją pracowników i uwolnij cały ich potencjał, tłum. M. Zawiślak, J. Środa, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 20. Saks A.M. (2006), Antecendents and Consequences of Employee Engagement, Journal of Managerial Psychology, vol. 7, June.
 21. Schaufeli W.B., Salanova M., González-Romá V., Bakker A.B. (2002), The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach, "Journal of Happiness Studies", vol. 3.
 22. Smythe J. (2012), Dyrektor ds. zaangażowania. Uczenie liderów, jak angażować swoich ludzi w dzieło trwałej sprawności i zmiany [w:] CEO. Dyrektor do spraw zaangażowania, tłum. G. Łuczkiewicz, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu