BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtaszczyk Katarzyna (Uniwersytet Łódzki), Łuczak Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kształcenie społecznościowe w procesie rozwoju zasobów ludzkich
Social Learning in Development of Human Resources
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 275-290, tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie, Media społecznościowe, Rozwój społeczny, Wyniki badań
Education, Social media, Social development, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój zasobów ludzkich jest jednym z kluczowych subprocesów zarządzania zasobami ludzkimi. Wraz z rozwojem internetu znaczna część procesów rozwojowych przenosi się do świata wirtualnego, w którym nauczanie i uczenie się realizowane są na zasadach kształcenia społecznościowego. W artykule poddano analizie wykorzystanie internetu w procesach rozwoju zasobów ludzkich. Skoncentrowano się na kształceniu na portalach społecznościowych uznawanym za narzędzie wspierające nieformalne działania edukacyjne. (abstrakt oryginalny)

The development of human resources is one of the key subprocesses of human resources management. Along with the development of the internet, many of the development processes take place in the virtual world, where teaching and learning takes form of social learning. The article analyses the use of the internet in the development of human resources. It focuses on social media, regarded as an acknowledged as a mean of supporting informal education. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. About Us | LinkedIn, 2015: . [dostęp: 28.03.2015].
 2. Adamiec M., Kożusznik B. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor, kreator, inspirator, Wydawnictwo Akade, Kraków.
 3. Agarwal N. (2011), Collective Learning: An Integrated Use of Social Media in Learning Environment [w:] White B., King I., Tsang Ph. (eds.), Social Media Tools and Platforms in Learning Environments, Springer, Stanford.
 4. Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Bandura A. (2007), Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Bani-Salameh H., Jeffery C. (2011), Teaching and Learning in a Social Software Development Tool [w:] White B., King I., Tsang Ph. (eds.) (2011), Social Media Tools and Platforms in Learning Environments, Springer, Stanford.
 7. Barwińska D. (2009), Uczenie nieformalne i incydentalne w procesie całożyciowego uczenia się dorosłych [w:] Pakuła M., Dudak A. (red.), Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 8. Batorski D., Olcoń M., Zając J.M. (2006), Metodologia badan przez Internet, http://sna.pl/dbatorski/Warsztat-metodologia.pdf, [dostęp: 21.11.2014].
 9. Berelson B. (1952), Content Analysis in Communication Research, The Free Press, Glencoe.
 10. Bersin J. (2009), From E-Learning to We-Learning, http://www.bersin.com/blog/post/from-elearning-to-we-learning.aspx, [dostęp: 08.10.2011].
 11. Bingham T., Conner M. (2010), New Social Learning, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 12. Bosman L., Zagenczyk T. (2011), Revitalize Your Teaching: Creative Approaches to Applying Social Media in the Classroom [w:] White B., King I., Tsang Ph. (eds.), Social Media Tools and Platforms in Learning Environments, Springer, Stanford.
 13. Dator J.A. (2012), Social Foundations of Human Space Exploration, Springer, New York.
 14. Domański T., Sędkowski M. (2014), The Use of Social Media in the Networking Strategy of Higher Education Institutions [w:] Benson, V., Morgan, S. (eds.), Cutting-Edge Technologies and Social Media Use in Higher Education, IGI Global.
 15. Dwornik B. (2012), Oszczędzanie na użyteczności się nie opłaca [w:] Dwornik B., Ratuszniak B., Wawryszuk B. (red.), Użyteczność w Internecie. Raport, Wydawnictwo Interaktywnie.com.
 16. Eder P. (2011), A History of the Internet and the Digital Future, World Future Review, vol. 4.
 17. Fatyga B. (2005), Edukacja nieformalna w Polsce: historia i formy współczesne [w:] Kaczanowska J. (red.), Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 18. Field J. (2003), Badania nad całożyciowym uczeniem się w Wielkiej Brytanii, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, nr 1(21), za: Solarczyk-Ambrozik E. (2004), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymaganiami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 19. Fuchs Ch., Hofkirchner W., Schafranek M. (2010), Theoretical Foundations of the Web: Cognition, Communication, and Co-Operation. Towards an Understanding of Web 1.0, 2.0, 3.0, Future Internet Journal, vol. 2.
 20. Głowacka-Stewart K. (2006), Zarządzanie talentami: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań. Raport badawczy E-0011-06-RR, The Conference Board Europe.
 21. Górski P. (2008), Socjolog wobec zagadnień komunikowania. Od analizy zawartości do analizy dyskursu [w:] Horolets A. (red.), Analiza dyskursu w socjologii dla socjologii, Wydawnictwo A. Marszałek, PTS, Toruń.
 22. Grabarczyk-Tokaj M. (2014), Raport IMM na temat wykorzystania treści z social media przez media tradycyjne, http://www.e-marketing.pl/artyk/raport-cytowanie-tresci-social-media.php, [dostęp: 15.12.2014].
 23. Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J. (2007), Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 24. Jarosz B., Kryteria oceny szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych w edukacji, http://www.staff.amu.edu.pl/~topol/outfiles/elemang/Jarosz_B_Kryteria_oceny_szaty_graficznej.pdf, [dostęp: 14.07.2014].
 25. Jue A.L., Alcade J., Kassotakis M.E. (2010), Social Media at Work: How Networking Tools Propel Organizational Performance, Jossey-Bass, San Francisco.
 26. Kalangot S. (2011), The History of Social Media and Its Impact on Business, The Journal of Applied Management and Entrepreneurship, vol. 16.
 27. Kazanowski D. (2008), Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa.
 28. Kurzępa J. (2005), O potrzebie komplementarności w edukacji formalnej i nieformalnej: aplikacje teoretyczno - praktyczne [w:] Kaczanowska J. (red.), Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 29. Kwaśniewski K. (2013), Najbardziej popularne narzędzia e-learningowe. Raport 2013, http://etechnologie.pl/blog/e-learning-2013/, [dostęp: 29.11.2014].
 30. Laskowska M. (2013), Media społecznościowe dla edukacji. Sprzymierzeniec czy wróg? [w:] Roguska A. (red.), Media w edukacji. Obszary lokalności - różnorodność współczesności, Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Szansa", Siedlce.
 31. Lisowska-Magdziarz M. (2004), Analiza zawartości mediów: przewodnik dla studentów: wersja 1.1, Wydawnictwo NiF, Kraków.
 32. Livingstone D.W. (1999), Exploring the icebergs of adult learning. Findings of the First Canadian Survey of Informal Learning Practices, The Canadian Journal for the Study of Adult Education, no. 13(2), za: Pierścieniak K. (2009), Nieformalna edukacja dorosłych. Wokół zakresów i znaczeń, Rocznik Andragogiczny.
 33. Lorens R. (2013), Nowe technologie w edukacji, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa-Bielsko-Biała.
 34. McKay E. (2013), ePedagogy in Online Learning: New Developments in Web Mediated Human Computer Interaction, IGI Global, Hershey.
 35. Niewiadomska E. (2011), Wpływ portal społecznościowych na rozwijanie umiejętności informatycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Informatica, nr 28.
 36. Pierścieniak K. (2009), Nieformalna edukacja dorosłych. Wokół zakresów i znaczeń, Rocznik Andragogiczny.
 37. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 38. Przywara P. (2010), Wspólnota i język [w:] Żardecka-Nowak, M., Paczkowski, P. (red.), Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 39. Schaffer N. (2011), Maximizing LinkedIn for Sales and Social Media Marketing, Widmills Marketing.
 40. Solarczyk-Ambrozik E. (2004), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymaganiami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 41. Szczepaniak K. (2012), Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych - refleksje metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 42.
 42. Tabor J. (2008), Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie talentami, e-mentor, nr 2.
 43. Tarabasz A. (2013), Marketing w dobie X.0 a wykorzystanie social media przez największe banki w Polsce, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec, tom 2.
 44. Volkan Yuzer T., Eby G. (eds.) (2014), Handbook of Research on Emerging Priorities and Trends in Distance Education: Communication, Pedagogy, and Technology, IGI Global.
 45. von Rosen V. (2012), LinkedIn Marketing: An Hour a Day, John Wiley & Sons, Indianapolis.
 46. Wankel Ch. (ed.) (2010), Cutting-Edge Social Media Approaches to Business Education. Teaching With LinkedIn, Facebook, Twitter, Second Life, and Blogs, Information Age Publishing, USA.
 47. Wojtaszczyk K., druk 2015, Samokształcenie w mediach społecznościowych narzędziem rozwoju zasobów ludzkich organizacji, [w druku].
 48. Wykład 10. Analiza pragmatyczna wypowiedzi. Zjawisko anafory. Strategie prowadzenia dialogu człowiek-komputer, http://dariusz.banasiak.staff.iiar.pwr.wroc.pl/si/SI5301_w10.pdf [dostęp: 21.11.2014].
 49. Żołędziewski Ł. (2011), Social learning - nauczanie nieformalne w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 656.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu