BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewski Radosław (Uniwersytet Łódzki), Połoz Włodzimierz (Uniwersytet Łódzki), Zowada Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Audyt wybranych obszarów logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego
Audit of Selected Areas of Logistics in the Manufacturing Company
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 309-322, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Logistyka, Audyt, Audyt logistyczny, Audyt wewnętrzny
Production enterprise, Logistics, Audit, Logistic audit, Internal audit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia audytu wybranych obszarów logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego. Część pierwsza zawiera teoretyczne podstawy audytu logistycznego, w szczególności audytu wewnętrznego i zewnętrznego. W części drugiej przedstawiono przebieg audytu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego prowadzonego przez autorów niniejszego artykułu na zapotrzebowanie właściciela przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artykułu jest analiza zasad prowadzenia audytu wybranych procesów logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Aby osiągnąć założony cel badawczy, zastosowano metodę case study. Z przeprowadzonego badania wynika, jak istotnym dla usprawniania efektywności działania przedsiębiorstwa jest trafne zidentyfikowanie "wąskich gardeł" i słabości funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie komunikacji i precyzyjnego określenia obszarów odpowiedzialności oraz uprawnień pracowników i działów odpowiadających bezpośrednio za realizację zamówień klientów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues of the Audit of selected areas of logistics in the manufacturing company. The first part contains the theoretical basis of audit in general and logistics audit weights particular and also the internal and external audit. In part two presents the course of the audit logistic in the manufacturing company run by external auditors to the demand of the owner of the company. The purpose of this article is to present the principles of logistics processes Audit of selected areas of the Organization on the example of the manufacturing company. It uses the method of Case Study. The survey showed, how important to improve the efficiency of enterprise is accurate identification of "bottlenecks" and the weakness of the enterprise by weight range of communications and the precise areas of responsibility and powers of employees and departments directly corresponding to the realization of procurement customers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciechan-Kujawa M. (2014), Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 2. Coyl J., Bardi E., Langley J. Jr. (2002), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 3. Lock D. (red) (2002), Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa.
 4. Gołembska E. (red.) (2012), Logistyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Hanus P., Zowada K. (2015), Narzędzia IT w logistycznych procesach decyzyjnych małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Witkowski J., Skowrońska A. (red. nauk.) Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 382,
 6. Skoczylas-Tworek A. (2014), Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Jedliński M. (2004), Ogólne przesłanki audytowania procesów logistycznych, czyli co każdy audytor wiedzieć powinien, Logistyka nr 4.
 8. Jezierski A. (2007), Audyt logistyczny w procesach gospodarczych, Logistyka nr 5.
 9. Liwowski B., Kozłowski R. (2007), Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 10. Opolski K., Waśniewski K., Werda M. (2010), Audyt strategiczny. Szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 11. Połoz W. (2008), Przepływ informacji w logistyce, Eurologistics nr 5.
 12. Sekulová, Blinova, Nedeliaková, Majerčák (2014), Logistic Audit of Company, www.pernerscontacts.upce.cz/35_Sekulova.pdf, (dostęp: 06.04. 2016).
 13. Twaróg J. (2005), Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 14. Voortman C. (2004), Global Logistics Management, Juta and Co Ltd, Cape Town.
 15. Żebrucki M. (2012), Rola audytu w usprawnianiu systemu logistycznego przedsiębiorstwa, Organizacja i Zarządzanie, z. 60, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu