BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradowicz Cezary (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Jakość usługi logistycznej jako wartość dla klientów
Quality Logistics Services as the Value for Customers
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 323-337, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Jakość usług, Usługi logistyczne, Wartość dla klienta
Quality of services, Logistic services, Value to customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celami artykułu są:
 • analiza różnicy pomiędzy klasyczną a profesjonalną usługą logistyczną,
 • zilustrowanie mechanizmu kształtowania i dostarczania nowych, wyższych wartości dla klienta zewnętrznego, za pośrednictwem usług logistycznych szeroko rozumianych,
 • wytypowanie współczesnych usługodawców i optymalne ich dopasowanie, do odpowiedniej kategorii potencjalnych klientów, w celu uzyskania wyższej wartości tych usług.
 • Struktura artykułu obejmuje poza wprowadzeniem i podsumowaniem, cztery punkty. Trzy pierwsze stosunkowo krótkie, mają naturę charakterystyki terminologicznej, zaś ostatni, najdłuższy punkt jest próbą wytypowania najlepiej dopasowanej par1, w relacji dostawca-odbiorca usługi logistycznej. Na bazie różnorodnej klasyfikacji oraz klasycznej typologii współczesnych usługodawców logistycznych, dodatkowo przy wykorzystaniu: kryteriów wielokrotnej dychotomizacji usług, postulatów usługobiorcy usługi logistycznej oraz zestawu aktualizowanych komponentów wiedzy o korzyściach i kosztach ponoszonych przez klienta, dokonano subiektywnej kategoryzacji tych podmiotów, które są dostawcami usług profesjonalnych, czyli usług logistycznych o wyższej i ponad przeciętnej wartości dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. (abstrakt oryginalny)

  The aim of the article is:
 • analysis of the difference between classical and professional service logistics,
 • illustrate the mechanism of shaping and delivering new, higher value for the external customer through logistics services broadly defined, and
 • predicting today's service providers and their optimal adaptation to the appropriate category of potential customers in order to obtain a higher value of these services.
 • The structure of the article covers the outside of introduction and summary, four points. The first three, relatively short, to the nature of the characteristics of terminology and the last, the longest point is an attempt to picking the best matching pair relations supplier-recipient of the service logistics. On the basis of various classifications and classical typology of modern logistics service providers, in addition to using: criteria for multiple dichotomization service demands recipient logistic services and a set of the analyzed components of knowledge about the benefits and the costs incurred by the customer, we made a subjective categorization of these entities, which are providers of professional services, or, logistics services and higher than the average value for institutional and individual clients. (original abstract)
  Pełny tekst
  Pokaż
  Bibliografia
  Pokaż
  1. Blaik P. (2008), Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, UO, Opole.
  2. Borys T. (2011), Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, UE.
  3. Bujak A. (2009), Logistyczna obsługa we współczesnej gospodarce, "Funkcjonowanie systemów logistycznych", J. Jaworski, WSzB, Gdańsk.
  4. Chłodnicki M. (2004), Usługi profesjonalne, AE, Poznań,
  5. Cichosz M. (2005), Logistyczna obsługa klienta, "Logistyka dystrybucji", K. Rutkowski, SzGH, Warszawa.
  6. Dixon M. (2015), Optymalizacja obsługi klienta - jak zredukować wysiłek klienta by wygrać bitwę o lojalność, CeDeWu.pl., Warszawa.
  7. Długosz J. (2005), Zarządzanie logistyczną obsługą klienta, AE, Poznań.
  8. Dobiegała B. (2015), Budowa wartości klienta, Difin, Warszawa.
  9. Dobrzyński M. (2007), Strategie obsługi klienta w zarządzaniu łańcuchem dostaw, PB, Białystok.
  10. Dobrzyński M. (2004), Poziom obsługi klienta w zarządzaniu łańcuchem dostaw, PB, Białystok.
  11. Filipiak B. (2009), Przedsiębiorstwo usługowe - studia przypadków, C.H. Beck, Warszawa.
  12. Grzelec K. (2016), Wybrane elementy logistycznej obsługi klienta, "Przegląd Komunikacyjny", nr 1.
  13. Horovitz J. (2006), Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa.
  14. Hyken S. (2015), Kult klienta. Doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
  15. Jurczak M. (2014), Specjalizacja na rynku transportowym, "Transport i Spedycja", nr 1.
  16. Kadłubek M. (2011), Wartość i obsługa klienta w logistyce, "Zeszyty USz", nr 686, 47.
  17. Kadłubek M. (2011), Jakość logistycznej obsługi klienta, "Logistyka" nr 5.
  18. Kawa A. (2014), Przewoźnik w łańcuchu logistycznym, "Transport i Spedycja", nr 2.
  19. Kawa A. (2008), Jak branża KEP radzi sobie z obsługą segmentu B2C, "Spedycja Transport Logistyka", nr 11.
  20. Kulińska E. (2010), Wartość logistyczna - próba identyfikacji, "Logistyka", nr 4.
  21. Kulińska E. (2011), Udział procesów logistycznych w tworzeniu wartości dodanej, "Logistyka", nr 4.
  22. Libiszewska M. (2014), Możliwie największa różnorodność klientów, "Transport i Spedycja", nr 2.
  23. Matyja P. (2015), Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Wolter Kluwer business, Warszawa.
  24. Michałowska M. (2009), Efektywny transport, AE, Poznań.
  25. Płaczek E. (2012), Modele rozwoju usługodawców logistycznych, UE, Katowice.
  26. Pokusa T. (2001), Logistyczna obsługa i lojalność klienta jako orientacje rynkowe, Instytut Śląski,
  27. Popiołek S. (2014), Analiza i ocena konkurencji na samochodowym rynku usług transportowych, wyd. MSE-G, Polarab.
  28. Prewysz-Kwinto P. (2007), Inżynieria wartości - metoda obniżania kosztów produktu w fazie jego planowania, "Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych", J. Głuchowski, WSzB, Toruń.
  29. Rogoziński K. (2006), Zarządzanie relacjami w usługach, Difin, Warszawa.
  30. Rosa G. (2015), Konsument na rynku usług, CH Beck, Warszawa.
  31. Rosa G. (2013), Konkurencja na rynku usług transportowych, CH Beck, Warszawa.
  32. Rucińska D. (2015), Rynek usług transportowych w Polsce, PWE, Warszawa.
  33. Rucińska D. (2012), Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój, PWE, Warszawa.
  34. Sikorski P. (2016), Dźwignie jakości, "Polska Gazeta Transportowa", nr 13
  35. Sobkiewicz Z. (2008), Czy wysoki poziom obsługi klienta jest konieczny?, "Spedycja Transport Logistyka", nr 11.
  36. Śliwa J. (2015), Prezes 'siódemki" opowiada jak podbił rynek e-commerce, "Hardvar Bussines Review Polska".
  37. Trochymiak B. (2014), Firmy nie konkurują ze sobą, tylko walczą o klienta, "Transport i Spedycja", nr 2.
  38. Waldendorfer Ch. (2010), Trzy główne grzechy przewoźnika, "Spedycja Transport Logistyka", nr 10.
  39. Wojewódzka-Król K. (2016), Transport - nowe wyzwania, PWN, Warszawa.
  40. Załoga E., Kwarciński T. (1999), Strategie rynkowe w transporcie, USz, Szczecin.
  41. (2010), Pozytywne trendy w transporcie, "Spedycja Transport Logistyka", nr 7-8.
  42. (2010), Rozwinięty system dystrybucji krajowej to standard - jednak zapewniają go nieliczni, "Spedycja Transport Logistyka", 7-8.
  Cytowane przez
  Pokaż
  ISSN
  1897-7480
  Język
  pol
  Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu