BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesaga-Słomczewska Jadwiga E. (Uniwersytet Łódzki), Owczarek Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Logistyczna obsługa klienta w budowaniu partnerstwa biznesowego na przykładzie firmy Ap Dental
Logistics Customer Service as a Part of Building a Business Relationship on the Example of Ap Dental Company
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 339-348, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Logistyczna obsługa klienta, Partnerstwo biznesowe, Marketing relacji, Studium przypadku
Logistics customer service, Business partnership, Relationship marketing, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Ap Dental
Abstrakt
Logistyczna obsługa klienta stanowi w obecnych uwarunkowaniach funkcjonowania biznesu istotny czynnik budowania pozycji rynkowej firmy. Od jej jakości i profesjonalizmu zależy w dużej mierze pozyskanie klienta i utrzymanie z nim długookresowych relacji partnerskich. Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów obsługi klienta w budowaniu partnerstwa biznesowego w firmie działającej na rynku produktów stomatologicznych Ap Dental. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej dokonano przeglądu podstawowych definicji i głównych założeń logistycznej obsługi klienta. W drugiej natomiast zaprezentowano praktyczne jej aspekty, z uwzględnieniem stosowanych zasad i standardów, na których firma Ap Dental opiera swoje działanie. Podstawę źródłową opracowania stanowi dostępna literatura przedmiotu oraz obserwacja uczestnicząca poczynań pracowników firmy w zakresie obsługi klientów, uzupełniona informacjami uzyskanymi od kierownictwa. (abstrakt oryginalny)

Logistics customer service is an important factor in building a market position in the current conditions of business operations. From its quality and professionalism depends a customer acquisition and maintenance of its long-term partnerships. The aim of the study was to present selected aspects of the customer in building business partnership on the example AP Dental company operating in the dental market. This scientific paper consists of two parts. The first one reviews the basic definitions and key assumptions of logistics customer service. The second part presents the practical aspects, taking into account the applicable rules and standards for which the AP Dental company bases on its activity. The basis for the development of the source is available literature and participant observation actions of employees of the company in terms of customer service, supplemented by information obtained from the management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baraniecka A. (2011), Logistyczna obsługa klienta a wartość przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 47.
  2. Biesaga-Słomczewska E.J., Iwińska-Knop K.(2013), Logistyczna obsługa klienta w świetle badań, "Logistyka", nr 2.
  3. Chlipała P. (2010), Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo - klient, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 558.
  4. Gordon I.H. (2001), Relacje z klientem. Marketing partnerski, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
  5. Halicka K., Święcicka S. (2012), Logistyczna obsługa klienta na przykładzie wybranych firm, "Economy and Management", nr 2.
  6. Kempny D. (2008), Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  7. Kowalski S., Sowier-Kasprzyk I. (2009), Elementy marketingu partnerskiego w nowoczesnym zarządzaniu firmą turystyczną, Equilibrum, nr 2.
  8. Maik A. (2012), Istota i znaczenie wartości klienta we współczesnym marketingu, "Studia i Materiały", Miscellanea Oeconomica, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, nr 2.
  9. Szydełko M. (2012), Logistyczna obsługa klienta jako element kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Logistyka", nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu