BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Stajniak Maciej (Instytut Logistyki i Magazynowania), Konecka Sylwia (Wyższa Szkoła Logistyki)
Tytuł
Wpływ kooperacji na innowacyjność przedsiębiorstw sektora transportowego w Polsce Wschodniej
The Impact of Cooperation on Innovation Activity in Transport Related Enterprises in Eastern Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 447-458, tab., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Współpraca przedsiębiorstw, Transport
Enterprise innovation, Enterprises cooperation, Transport
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zbadanie, jaki wpływ mają powiązania międzyorganizacyjne na aktywność innowacyjną w przedsiębiorstwach, a zatem na implementację nowych rozwiązań z zakresu innowacji technologicznych (produktowych i procesowych). Główna hipoteza badań to stwierdzenie, że innowacyjność podmiotów gospodarczych zależna jest od wielu uwarunkowań, a kooperacja z innymi jednostkami może wpływać na aktywność innowacyjną w różnokierunkowy sposób (stymuluje ją bądź wpływa na nie negatywnie). W przeprowadzonym w przedsiębiorstwach przemysłowych reprezentujących sektor transportowy badaniu wzięło udział 167 przedsiębiorstw należących do tego sektora. Badanie objęło obszar Polski Wschodniej, do której należą regiony: warmińsko- mazurski, podlaski, lubelski, świętokrzyski i podkarpacki. Zdefiniowany przez autorów sektor okołotransportowy uwzględnia przedsiębiorstwa przemysłowe związane z: produkcją lokomotyw oraz taboru kolejowego i tramwajów, produkcją motocykli, rowerów i sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowaną, produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz produkcją i naprawą statków i łodzi. (fragment tekstu)

Innovation activity in particular takes into account the implementation of new or improved solutions (products and processes) and innovative cooperation. The main purpose of this article is to present the results of a study on the determinant, such as cooperation with other entities on innovativeness of industrial enterprises representing transport related sector in Eastern Poland. The main hypothesis of the research is the claim that innovative activity of economic entities is subject to a number of determinants that affect it, and the cooperation with other units may affect innovative activity in multidirectional way (positive or negative). The test results were based on a survey conducted among industrial enterprises in the transport related industrial sector in Eastern Poland. It was attended by 167 industrial enterprises belonging to this sector. In order to determine the impact of cooperation on innovativeness of enterprises , authors used models based on probability analysis - probit models.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, Warszawa.
  2. Etzkowitz H. (2002), The Triple Helix of University - Industry - Government, Implications for Policy and Evaluation, Institutet för studier av utbildning och forskning, Stockholm.
  3. Głodek P., Matusiak K.B. (2011), Transfer technologii [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
  4. Fiedorowicz K., Duda J. (2007), Polska Wschodnia - warunki wyjścia z niedorozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 11.
  5. Maddala G.S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
  6. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Wydanie trzecie, Paryż.
  7. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystki, Tom 2, Statsoft, Kraków.
  8. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  9. Szopik-Depczyńska K., Świadek A. (2012), Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w regionach peryferyjnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 717, Ekonomiczne problemy usług nr 93, Otoczenie instytucjonalne, jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce", SOOIPP Anual 2012, red. J. Buko, Szczecin.
  10. Welfe A. (1988), Ekonometria, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu