BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowska Monika (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Biblioteka Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 1918-2017
The Library of the Institute of Economics and Management of the John Paul II Catholic University of Lublin in the years 1918-2017
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017, T. 9, nr 2, s. 29 - 40, wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Biblioteki, Zbiory biblioteczne, Zarządzanie biblioteką, Programy szkoleniowe
Libraries, Library collections, Library management, Training programs
Uwagi
summ. streszcz.
Abstrakt
Biblioteka Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu m.in. ekonomii, zarządzania, marketingu i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Biblioteka włącza się w realizację zadań szkoleniowych i dydaktycznych, które mają na celu szkolenie czytelników z nowoczesnymi e-zasobami. Według historycznych źródeł biblioteka powstała w drugiej dekadzie XX wieku. Początkowo biblioteka funkcjonowała jako Biblioteka Seminarium Statystyczno-Ekonomicznego. Po likwidacji Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych księgozbiór nauk ekonomicznych został włączony do Biblioteki Zakładu Socjologii. W 1981 r. Zakład Ekonomii został reaktywowany. Wtedy też zaczęła funkcjonować biblioteka dla Sekcji Ekonomii. W późniejszym czasie przemianowano ją na Bibliotekę Instytutu Ekonomii, a potem na Bibliotekę Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Księgozbiór biblioteczny pozyskiwany jest zarówno drogą zakupów, jak i darów. (abstrakt oryginalny)

The Library of the Institute of Economics and Management of the John Paul II Catholic University of Lublin collects, describes and lends books, magazines from such fields as economics, management, marketing, international economic relations. The library is involved in the implementation of training and didactic tasks to instruct readers with modern e-resources. According to historical sources, the library was established in the second decade of the twentieth century. Initially, the library was named as the Library of the Statistical-Economic Seminar. When the Faculty of Law and Socioeconomic Sciences was put into liquidation in 1952, the collection was transferred to the Library of the School of Sociology. In 1981 the School of Economics was re-established. Then the Library of the School Economics started to work. Later it was renamed as the Library of the Institute of Economics and then the Library of the Institute of Economics and Management. The size of the collection increased both through purchase and through donations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobrołowicz A.: Innowacyjność, w: Encyklopedia biznesu, t. I, red. W. Pomykało, Warszawa: Fundacja Innowacja 1995, s. 354-361.
  2. Frączek R., Swoboda I.: Wpływ nowych technologii na przemiany pracy współczesnych bibliotek szkół wyższych, w: Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia, t. II: Narzędzia i formy funkcjonowania, red. I. Socha, Katowice: Studio Noa: Uniwersytet Śląski 2010, s. 46-94.
  3. Gębołyś Z.: Zarządzanie strategiczne w bibliotekach szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy, w: Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia, t. 2, Narzędzia i formy funkcjonowania, red. I. Socha, Katowice: Studio Noa: Uniwersytet Śląski 2010, s. 7-45.
  4. Jazdon A.: "Śmierć książki", ale czy też śmierć biblioteki szkoły wyższej, w: Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej, red. W. Juszczak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016, s. 33-47.
  5. Koszałka B.: Biblioteki zakładowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 23 (1971), s. 179-197.
  6. Mariański J.: Wydział Nauk Społecznych, w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. M. Rusecki, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1994, s. 329-349.
  7. Papierkowski Z.: Kronika Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych 1944-1952, w: Księga Jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1969, s. 203-212.
  8. Socha I.: Uwagi wstępne, w: Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia, t. 1, Konteksty i uwarunkowania, red. Z. Gębołyś, Katowice: Studio Noa: Uniwersytet Śląski 2010, s. 7-16.
  9. Wojtkowski A.: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-1944, w: Księga Jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1969, s. 21-104.
  10. Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Szostek, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999, s. 145-150.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9.2-2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu