BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Organizacyjno-technologiczne aspekty zarzadzania wiedzą w nowoczesnych organizacjach czasu transformacji cyfrowej
The organizational-technological aspects of knowledge management in modern organizations in period of digital transformation
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017, T. 9, nr 2, s. 41 - 59, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Organizacje inteligentne, Zarządzanie wiedzą, Warunek sine qua non
Information and Communication Technology (ICT), Intelligent organisations, Knowledge management, Sine qua non condition
Uwagi
summ. streszcz.
Abstrakt
Efektywne zarządzanie wiedzą można rozpatrywać w różnych obszarach: struktur organizacyjnych, zatrudnionego personelu, kultury organizacyjnej i narzędzi informatycznych. Systemy ICT (Information and Communication Technology) stanowią podstawę nowoczesnych organizacji gospodarczych czasów transformacji cyfrowej. Dotyczy to w szczególności zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej, która jest warunkiem sine qua non sprawnego zarządzania wiedzą. Celem artykułu jest omówienie aspektów organizacyjno-technologicznych w zakresie nowoczesnego zarządzania wiedzą z wykorzystaniem technologii ICT określanych mianem SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), a stanowiących aktualnie kanon informatycznego wspomagania w tym zakresie. Rozważania zostały zilustrowane wynikami autorskich badań z okresu 2014-2016 na gruncie wybranych przedsiębiorstw sektora MSP województw mazowieckiego i wielkopolskiego. (abstrakt oryginalny)

Solutions of the Information and Communication Technology (ICT) are the foundation of modern economic organizations in a knowledge economy. This is the case in particular in intelligent organizations, for which the advanced ICT infrastructure is the sine qua non condition for the effective knowledge management. This article is aimed at describing the role of modern ICT trends, which are described as SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), and are becoming an essential ICT element supporting management processes. Such solutions enable to create new models of organization operations on the global markets using strategic resources, such as the knowledge supported with SMAC solutions. The arguments are illustrated with results of own research conducted by the author in 2014-2016 in selected SME's from the Mazowieckie and Wielkopolskie Provinces and their reference to the general development trends in this area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P.: ICT Solutions in Intelligent Organizations as Challenges in a Knowledge Economy, "Management" (Zielona Góra) 20(2016), nr 2.
 2. Adamczewski P., Kużdowicz P., Bartczak K.: Nowoczesne rozwiązania ICT w zarządzaniu wiedzą w organizacjach inteligentnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe TEXTER 2016.
 3. Barry D.K.: Web Services. Service-Oriented Architectures and Cloud Computing, New York: Morgan Kaufmann Publishers 2013.
 4. Cisco Global Cloud Index 2013-2018, San Jose: Cisco Systems Inc. 2016.
 5. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Warszawa: PWE 2006.
 6. Jemielniak D.: Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia, w: Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Warszawa: Wolters Kluwer 2012.
 7. Marz N., Warren J.: Big Data, New York: Manningan Publications Co. 2015.
 8. Mateos A., Rosenberg J.: Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Gliwice: Helion 2011.
 9. Mikuła B.: Istota zarządzania wiedzą w organizacji, w: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, red. A. Potocki, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011.
 10. Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, red. M. Duczkowska-Piasecka, Warszawa: Difin 2013.
 11. Perera Ch., Ranjan R., Wang L., Khan S., Zomaya A.: Privacy of Big Data in the Internet of Things Era, "IEEE IT Professional Magazine", PrePrint (Internet of Anything), Retrieved 1 February 2015.
 12. Report IDC FutureScape "Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale", New York 2016.
 13. Schwaninger M.: Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag 2010.
 14. Senge P.: Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002.
 15. Strojny M.: Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 10.
 16. Strojny M.: Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych, "Problemy Jakości" 2000, nr 3.
 17. Systematic Management for Intelligent Organizations, red. S.N. Grösser, R. Zeier, Berlin- Heidelberg: Springer-Verlag 2012.
 18. Waltz E.: Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Boston: Arteh House 2003.
 19. Wiig K.M.: Knowledge Management. Where Did It Come From and Where Will It Go?, "Expert Systems with Apllications" 1997, nr 1.
 20. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Warszawa: PWN 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9.2-3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu