BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skurpel Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Funkcjonowanie sklepu elektronicznego w łańcuchu dostaw
Functioning of Electronic Shop in the Supply Chain
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 349-358, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Handel elektroniczny, Obsługa klienta, Modele logistyczne
Supply chain, e-commerce, Customer service, Logistic models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tradycyjny model systemu dostawczego zakłada, że surowce trafiają do wytwórcy, gotowe wyroby do dystrybutora, który następnie przekazuje je do sklepu, a stamtąd trafiają do konsumenta. E-commerce zaburzył ten model, powodując reorganizację łańcuchów dostaw i konieczność ich ciągłego doskonalenia. Niniejszy artykuł charakteryzuje ideę tworzenia łańcucha dostaw w handlu elektronicznym. Celem niniejszej pracy jest opis funkcjonowania łańcucha dostaw w ramach handlu elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem roli sklepu internetowego jako ogniwa znajdującego się najbliżej ostatecznego klienta. Część teoretyczna wsparta została wynikami badań własnych, które dotyczą współpracy sklepów internetowych z partnerami w ramach łańcucha dostaw, uwzględniając przede wszystkim dostawców, ale też klientów. (abstrakt oryginalny)

The traditional model of a delivery system assumes that resources go to the manufacturer, the finished products to the distributor, which then forwards them to the shop, and from there go to the consumer. E-commerce model is disturbed, causing a reorganization of supply chains and the need for their continuous improvement. This article is characterized by the idea of the creation and functioning of the supply chain e-commerce. The theoretical part is supported by the results of their own research, which relate to cooperation online stores with partners in the supply chain, taking into account first of all suppliers, but also customers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Christopher M. (1998), Logistics and Supply Chain Management. Strategies for Reducing Cost and Improving Service (2nd ed.), Financial Times Management, London.
 2. Chodak G. (2008), Dropshipping - model logistyczny dla sklepu internetowego [w:] Lachiewicz S,. Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydaw. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 3. Gattorna J. (2013), Dynamiczne Łańcuchy dostaw. Wartość tworzą ludzie, Eurologistics, Poznań.
 4. Gołembska E. (red.) (2007), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 6. Jurek-Stępień S. (red.) (2002), Konkurencyjność, marketing, informacja, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. 83, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 7. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 8. Kotler P. (2005), Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa.
 9. Norris M. (2001), E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 10. Oliver R.K., Webber M. D. (1992), Supply-chain management: logistics catches up with strategy [in:] Christopher M.(red.). Logistics, The strategic issues, London.
 11. Pawlikowska K., Poleszak M. (2011), Czujesz, czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet, CeDeWu, Warszawa.
 12. Piorunkiewicz P. (2006), Zarządzanie e-relacjami w łańcuchach dostaw, wersja elektroniczna: http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/269.pdf (dostęp dnia 05.02.2014).
 13. Raport E-commerce Standard 2015, POLSKI RYNEK E-COMMERCE, BADANIE 2015, International Data Group Poland SA.
 14. Szymonik A. (2011), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Część II, Difin. Warszawa.
 15. Śliwczyński B. (2007), Planowanie Logistyczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 16. Wieteska G. (2011), Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B, Difin. Warszawa.
 17. Witkowski J. (2003), Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
 18. Witkowski J., Gołembska E., Kempny D. (2005), Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, PWN, Warszawa.
 19. Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna, Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa.
 20. http://www.portalspozywczy.pl/konferencje/77299.html, (dostęp: 25.01.2013).
 21. http://www.log24.pl/artykuly/e-commerce-zmienia-lancuch-dostaw,5339, (dostęp: 15.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu