BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barnowska Beata (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Metody wykorzystywane do zarządzania logistyką zwrotów w handlu elektronicznym
Methods Used in Reverse Logistics Management in E-commerce
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, T. 84, s. 21-30, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Logistyka zwrotna, Zarządzanie logistyczne
e-commerce, Reverse logistics, Logistic management
Uwagi
streszcz., summ., Publikacja powstała w ramach zadania badawczego "Metody wykorzystywane do zarządzania logistyką zwrotów w handlu elektronicznym" finansowanego z dotacji celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Abstrakt
Rynek e-commerce w Polsce i na świecie rozwija się bardzo dynamicznie, a wymagania stawiane przez konsumentów są coraz wyższe. Oczekują oni dodatkowych możliwości płynących z tej formy zakupów w postaci darmowej wysyłki, zwrotu czy możliwości wydłużenia terminu zwrotu towaru, stąd istnieje potrzeba szczegółowego zbadania potrzeb klientów i oceny rozwiązań pozwalających na ich zaspokojenie. Celem niniejszego artykułu jest ocena metod pozwalających na zaspokojenie oczekiwań klientów e-commerce w B2C w zakresie stosowanej polityki zwrotów. Ponadto w artykule zaprezentowana została charakterystyka rynku e-commerce w Polsce wraz z tendencjami jego rozwoju. Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego zidentyfikowane zostały elementy logistyki zwrotnej wskazane przez klientów indywidualnych dokonujących zakupów w Internecie jako istotne z punktu widzenia wyboru sprzedawcy. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że opcja darmowego zwrotu jest jednym z najistotniejszych obok ceny kryterium wpływającym na wybór sprzedawcy. (abstrakt oryginalny)

The e-commerce market in Poland and in the world, is evolving very dynamically, and the consumers requirements are getting higher and higher. They expect additional opportunities like free shipping, free return or extended time for return. Consequently there is a need for a detailed investigation of customer expectations and evaluation of methods to satisfy their needs. The article presents the characteristics of the e-commerce market in Poland along with the tendencies of its development. The purpose of this article is to evaluate methods allowing to meet the expectations regarding return policy of e-commerce customers in B2C. The most important elements of return logistics for individual e-commerce customers have been identified on the basis of the questionnaire survey. The results of the study show that the free return option is one of the most important criteria that determines a seller selection. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cellary W.: Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna, Wydanie specjalne Net Forum 2000.
 2. Delfmann W., Albers S., Gehring M.: The impact of e-commerce on logistics service providers. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 32, Issue 3, 2002, s. 203-222.
 3. E-commerce Europe, European B2C E-commerce Light Report 2016, E-commerce Europe. Brussels, 2016.
 4. GUS, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-pu-blicznej/1778,pojecie.html, [dostęp: 21 marca 2017 r.].
 5. Hartman A., Sifonis J., Kador J.: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. K.E. Liber, Warszawa 2001.
 6. Majchrzak Łepczyk J.: Rola branży e-commerce w rozwoju rynku powierzchni magazynowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonimiczny we Wrocławiu, nr 406, 2015 s. 140-150.
 7. Ocicka B., Wieteska G.: E-commerce jako narzędzie budowania relacji w łańcuchach dostaw. [w:] Saniuk S., Witkowski K. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź - Warszawa 2016, s. 279-294.
 8. PMR, https://www.pmrpublications.com/product/Handel-internetowy-w-Polsce-2015, [dostęp: 21 marca 2017 r.].
 9. PMR, https://retailnet.pl/2014/11/20/98668-pmr-polski-rynek-e-commerce-wzrosnie-dwu-krotnie-2019-roku, [dostęp: 21 marca 2017 r.].
 10. Sadowski A.: Zarys rozwoju logistyki zwrotnej. Logistyka, nr 5/2009, s. 12-15.
 11. Szołtysek J., Logistyka zwrotna - Reverse logistics, ILiM, Poznań 2009.
 12. Thierry M.C. i in., Strategic issues in product recovery management. California Management Review, vol. 37, no. 2, 1995, s. 114-135.
 13. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827.
 14. [ 14] Wieczerzycki M.: Reinterpretacja dychotomii marketing B2B i B2C w świetle współczesnych teorii marketingowych. Marketing i Rynek, nr 7/2013, s. 9- 16.
 15. Wigand R.T.: Electronic Comerce: Definition, Theory and Practice. The Information Sociecy, March 1997, s. 1-17.
 16. Witkowski K.: Aspekt logistyki zwrotów i recyklingu tworzyw sztucznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383/2015, s. 302-317.
 17. Włodarczyk M., Janczewski J.: Zarządzanie logistyką zwrotną w usługach motoryzacyjnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, Nr 9/2013, s. 185-203.
 18. WTO, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/special_study_2_e.pdf, [dostęp: 22 marca 2017 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu