BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichorzewska Marzena (Politechnika Lubelska), Mendryk Iwona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach - wyniki badań
Diagnosis of the Competence Gaps of Marketing Staff in Innovative Companies - Research Results
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 843-857, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Luka kompetencyjna, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Przewaga konkurencyjna, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Competences, Competence gap, Innovative enterprises, Competitive advantage, Enterprises study, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Globalizacja oraz dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu skłaniają przedsiębiorstwa do podejmowania nowych wyzwań oraz adaptacji nowych rozwiązań. Nasilenie tych zmian jest różne w różnych branżach i sektorach, ale tendencje te mają charakter coraz bardziej powszechnych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą podejmować odpowiednie działania, aby móc istnieć na rynku, rozwijać się i konkurować z innymi podmiotami, czyli zyskiwać i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Dla firm bardzo często oznacza to ogromy wysiłek jaki należy włożyć, by móc sobie taki stan zapewnić. Jednym z obszarów, który taką przewagę może zapewnić są wewnętrzne, oparte na wiedzy kompetencje organizacji. Celem artykułu jest diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Analiza ta została przeprowadzona w oparciu o wyniki badań własnych uzyskanych na podstawie sondażu diagnostycznego przeprowadzonego w 57 innowacyjnych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Globalization and dynamic changes in the environment encourage companies to take on new challenges and adapt to new developments. The intensification of these changes varies from sector to sector, but these tendencies are increasingly common. This means that businesses must take the appropriate action to be able to exist in the market, to grow and compete with other players, gaining and maintaining a competitive edge. For companies very often it means a great effort to put in order to be able to provide such a condition. One area where such an advantage can be ensured is the internal, knowledge-based competence of the organization. The purpose of this article is to diagnose the competence gaps of marketing staff in innovative companies. This analysis was based on the results of our own research based on a diagnostic survey carried out in 57 innovative companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 2. Chojnacki W., Balasiewicz A. (2006), Człowiek w nowoczesnej organizacji - wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 3. Czapiński J., Panek T. (red.) (2015), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf [5.05.2016].
 4. Dubois D., William J. Rothwell (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion.
 5. Filipowicz G. (2014), Zarządzanie kompetencjami - perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Gulski B. (2007), Luka kompetencyjna przedsiębiorstwa w zarządzaniu konkurencyjnością [w:] Sitko-Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, PWE, Warszawa.
 7. Juchnowicz M., Rostkowski T., Sienkiewicz Ł. (2003), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 8. Levy-Leboyer C. (1997), Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext.
 9. Łoboda M. , Sitko-Lutek A. (2007), Kompetencje i luka kompetencyjna organizacji [w:] Sitko-Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, PWE, Warszawa.
 10. Markowski B. (2007), Metody i sposoby identyfikowania luki kompetencyjnej [w:] A. Sitko-Lutek (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 11. Meyer G., Brünig B., Nyhuis P. (2015), Employee competences in manufacturing companies - an expert survey, Journal of Management Development, Vol. 34 Issue: 8, pp. 1004-1018.
 12. Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa.
 13. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 14. Rakowska A. (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, UMCS Lublin.
 15. Rakowska, A., Sitko-Lutek A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
 16. Rostkowski T. (2004), Zarządzanie kompetencjami w UE, [w:] Juchnowicz M.(red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 17. Sajkiewicz A. (2002), Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa.
 18. Sidor-Rządkowska M. (2006), Kształtowanie nowoczesnych ocen pracowniczych, OE, Kraków.
 19. Wernerfelt B. (1984), A resource based view of the firm, Strategic Management Journal, Nr 5.
 20. Whiddett S., Hollyfirde S. (2003), "Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi", Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Creating a high performing marketing organization, http://www.kotlermarketing.com/resources/competencies.pdf, [12.03.2017].
 22. Sitko-Lutek A., Twarowski B., Organizational competency gap and methods of its reduction, pdf, www.kotu.oulu.fi/projektit/.../TIIM2011-FP-Sitko-Lutek.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu