BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klaś Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Jurczyk Krzysztof (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Modelowanie i symulacja systemów kolejkowych w środowisku FlexSim : studium przypadku
Modeling and Simulation of Queuing Systems in FlexSim Software : a Case Study
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, T. 84, s. 41-53, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie symulacyjne, Symulacja, Symulacje komputerowe
Simulation modelling, Simulation, Computing simulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaproponowano model symulacyjny systemu transportowego dwóch rodzajów komponentów na dwie stacje przetwarzające przez jeden podajnik automatyczny. Model został utworzony w programie FlexSim 3d Simulation Software. W kolejnych akapitach artykułu szczegółowo omówiono zasadę działania utworzonego modelu oraz przedstawiono wyniki testów numerycznych, jakie przeprowadzono w celu identyfikacji wąskiego gardła analizowanego systemu. (abstrakt oryginalny)

The paper proposes a simulation model of a transportation system of two different item types for two dedicated machines by one automated conveyor. The model was created in FexSim 3D Simulation Software. The following paragraphs of the article detail the principles of operation of the created model and the results of the numerical tests that have been carried out for identifying the system bottleneck. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beaverstock M., Greenwood A., Nordgren W.: Applied Simulation: Modeling and Analysis using FlexSim. 5th Edition. FlexSim Software Products, Inc., Orem, USA 2017.
  2. Bhat U.N.: An Introduction to Queueing Theory. Modeling and Analysis in Applications. Springer, Birkhäuser Science, Berlin 2015.
  3. Filipowicz B.: Modelowanie i optymalizacja systemów kolejkowych. Cześć I. Systemy markowskie. Wydawnictwo POLDEX, Kraków 2006.
  4. Hanczewski S., Kaliszan A.: Badania symulacyjne wielousługowych systemów kolejkowych. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 8-9, 2016, s. 1019-1024.
  5. Hanczewski S., Kmiecik D., Weissenberg J.: Modelowanie analitycznie wielousługowych, niepełnodostępowych systemów kolejkowych. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 8-9, 2016, s. 874-878.
  6. Jurczyk K., Woźniak W.: Metoda ustalania liczby powtórzeń eksperymentu symulacyjnego o skończonym horyzoncie czasowym. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, tom 78, 2016, s. 78-87.
  7. Karkula M.: Modelowanie i symulacja procesów logistycznych. AGH, Kraków 2013.
  8. Kisielewski P., Sobota Ł.: Zastosowanie teorii masowej obsługi do modelowania systemów transportowych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 6, 2016, s. 600-604.
  9. Kwiecień J., Filipowicz B.: Comparison of firefly and cockroach algorithms in selected discrete and combinatorial problems. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Vol. 62, No. 4, 2014, s 797-804.
  10. Wu Y., Dong M.: Combining multi-class queueing networks and inventory models for performance analysis of multi-product manufacturing logistics chains. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 37, 2008, s. 564- 575.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu