BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Mariusz (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), Dominik Piotr (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
Tytuł
Kontekst przyrodniczy powstawania tradycyjnych produktów kulinarnych jako wartość dla turystyki kulturowej
The Natural Context of Emergence of Traditional Culinary Products as a Value for Cultural Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 54(3), s. 55-73, bibliogr. 33 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Turystyka kulturowa, Turystyka kulinarna, Agroturystyka, Zdrowa żywność
Cultural tourism, Culinary tourism, Agrotourism, Health food
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18, Z32
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem rozważań jest analiza związku między czynnikami kulturowymi i przyrodniczymi w kontekście turystyki, a także charakterystyka tradycyjnych produktów spożywczych w turystyce kulturowej. W pracy wykorzystano metodę analizy przeglądu materiałów naukowych i stron internetowych. Wyniki przeprowadzonego przeglądu literatury wykazały, że naturalne środowisko odgrywa kluczową rolę w produkcji lokalnych, tradycyjnych produktów roślinnych, jak i zwierzęcych, a także produkcji żywności ekologicznej. W pracy zaprezentowano kilka interesujących produktów lokalnych, które można wykorzystać w turystyce kulinarnej. W artykule z jednej strony pokazano rolę środowiska naturalnego w produkcji żywności tradycyjnej, z drugiej zaś możliwości wykorzystania tego w turystyce kulturowej. Podkreślono też wzrost wiedzy społeczeństwa na temat roli ochrony naturalnego środowiska w kontekście polskiego dziedzictwa kulturowego.(abstrakt oryginalny)

The aims of this study was analyze the relationship between cultural and natural factors in the context of tourism, as well as the characteristics of traditional food products in culture tourism. Research of methodology: analysis of the scientific materials and websites review. The results of the literature review has shown that the natural environment plays a key role in the production of plant and animal traditional products, as well as the production of organic food. The paper presents some interesting local products which could be used in culinary tourism. The article showed the role of the environment in the traditional food production on the one hand, and showed the potential its usage in culture tourism. Increase public awareness of the role of environmental protection in the context of Polish cultural heritage.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk G. (2010), Popularność "żywności wygodnej", "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 4(18).
 2. Albiniak B. (2014), Stan środowiska w Polsce, Raport GJOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GJoś, Warszawa.
 3. Berendt E. (2012), Mom jo skarb. Smaki tradycji dolnośląskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 4. Borowska A. (2007), Produkty regionalne i tradycyjne w Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr IX(4).
 5. Chabzda P. (2014), Biblia slow life, "Slow Life", nr 11-12.
 6. Chojka K. (2012), Produkt tradycyjny jako nośnik cennych wartości, (w:) Dominik P., Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsza, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, IWiU, Warszawa.
 7. Czarnobaj J. (2004), Leśne zasoby jadalne oraz naturalizacja wyżywienia człowieka. Polskie hotelarstwo i gastronomia w unii europejskiej, WSTiH, Gdańsk.
 8. Dolatowski J. (2008), Produkty regionalne i tradycyjne w Polsce i w Unii Europejskiej, (w:) Dolatowski J., Kołczyn-Krajewska D. (red.), Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 9. Gałek O. (2007), Produkty cenne lokalnie, (w:) Zaręba D. (red.), Zielone szlaki - greenways. Praktyczny poradnik, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Brno.
 10. Gąsiorowski M. (2005), O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 11. Graja-Zwolińska S., Spychała A. (2013), Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży akademickiej, "Turyzm", nr 23(1).
 12. Jakubiak J., Lupa K. (2013), Organizacja Slow Food - sprzymierzeni z producentami, (w:) Winawer Z., Produkty regionalne i tradycyjne w krótkich łańcuchach żywności europejskiej, Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
 13. Kaługa I. (2014), Kontekst przyrodniczy powstawania produktu lokalnego i tradycyjnego, (w:) Dominik P., Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsza. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 14. Kijak E. (2008), Produkty tradycyjne, regionalne i lokalne, "AgroBazar", nr 4-5.
 15. Kostarczyk A. (2001), Dziedzictwo kultury gospodarowania przestrzenią na obszarze Zielonych Płuc Polski, (w:) Kultura i rozwój. Produkt i usługa jako wysokiej jakości czynnik rozwoju lokalnego, Seria: "Tereny, ludzie, produkty", Białystok - Paryż.
 16. Lendzin-Czajkowska J. (2015), Kultowa kura, "Polish Food", wiosna.
 17. Leśniak J. (2006), Koncepcja zrównoważonej turystyki w strategii ekorozwoju. Rola turystyki w Strategii i Polityce rozwoju gospodarki regionalnej, WSTiH, Gdańsk.
 18. Machnik A., Kurczewski R. (2014), Dziedzictwo przyrodnicze w rozwoju turystyki kulturowej na terenach wiejskich, "Turystyka Kulturowa", nr 7.
 19. Milewska M., Prączko A., Stasiak A. (2010), Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.
 20. Minta S., Tańska-Hus B., Nowak M. (2013), Koncepcja wdrożenia produktu regionalnego "Wołowina Sudecka" w kontekście ochrony środowiska, "Rocznik Ochrony Środowiska", Tom 15.
 21. Plebańczyk K. (2013), Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze - perspektywy dla Polski, "Turystyka Kulturowa", nr 10.
 22. von Rohrscheidt A.M. (2008), Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno.
 23. Roman M., Zawadka J. (2010), Formy edukacji przyrodniczo-kulturowej na przykładzie gminy Suchowola, (w:) Jalinik M., Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 24. Russak G. (2007), Rola produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych w rozwoju regionu, "Podkarpackie Zaprasza Smakiem", nr 0(1).
 25. Rzytki M. (2014/2015), Ekologia na stole, "Polish Food", zima.
 26. Rzytki M. (2015), Polska krajem ekologicznej żywności, "Polish Food", wiosna.
 27. Wartecka-Ważyńska A. (2010), Obszary przyrodniczo-chronione możliwością rozwoju turystyki edukacyjnej, (w:) Jalinik M., Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 28. Wiśniewska M. (2012), Żywność, życie i turystyka w stylu slow, "Zarządzanie i Finanse", nr 10(3) cz. 2.
 29. Woźniczko M., Orłowski D. (2010), Miód jako element oferty ekoturystycznej muzeów pszczelarskich na Sądecczyźnie, (w:) Jalinik M., Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 30. Ziółkowski R., Jalinik M. (2009), Obszary chronione produktem turystycznym, (w:) Jalinik M., Konkurencyjność produktów turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 31. Żakowska-Biemans S. (2012), Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(82)
 32. (www1) http://www.minrol.pl [dostęp: 01.01.2016].
 33. (www2) http://www.unesco.org [dostęp: 16.05.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu