BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bratnicka-Myśliwiec Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 7-215, rys., tab., bibliogr.553 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Zarządzanie, Przedsiębiorstwo
Organisation, Management, Enterprises
Abstrakt
Tematyka obustronności organizacyjnej w polskojęzycznej literaturze przedmiotu była dość rzadko podejmowana. Dotychczasowy dorobek naukowy ma przede wszystkim charakter teoretyczny i wycinkowy. Zainteresowania badawcze skupiały się na zagadnieniach kontekstu organizacyjnego i roli zespołu zarządzającego (Bratnicki, 2006), organizacyjnego uczenia się (Czarnecki, 2013; Michna, 2005), zarządzania wiedzą (Bratnicki, Olszak i Zięba, 2010), zarządzania wiedzą i organizacyjnego uczenia się (Zakrzewska-Bielawska, 2016b), zarządzania zmianami organizacyjnymi (Suszyński, 2012), równowagi i wzrostu (Czakon, 2012), zarządzania uniwersytetem (Leja i Nagucka, 2013), odnowy strategicznej (Hajdasz, 2014), politykowania organizacyjnego (Kulikowska-Pawlak i Bratnicki, 2014) czy też strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa (Bełz, 2014). Brak też jest zgody co do nazwy konstruktu. Badacze piszą o ambidextrous organization (Suszyński, 2012), organizational ambidexterity (Bełz, 2014), oburęczności (Czakon, 2012), stosują pojęcia ambidextrous organization i oburęczność zamiennie (Zakrzewska-Bielawska, 2016b), a także wskazują na obustronność (Bratnicki, 2006; Kulikowska-Pawlak i Bratnicki, 2014; Michna, 2005). Każde z tych rozwiązań ma pewne słabości, ponieważ występuje brak tłumaczenia tego terminu bądź też stosowane dotychczas tłumaczenia nie oddają do końca istoty tego konstruktu. Mając świadomość niedoskonałości przyjętego rozstrzygnięcia, w niniejszym opracowaniu będzie stosowany termin "obustronność". Oryginalne znaczenie obustronności wiąże się ze zdolnością człowieka do równie umiejętnego posługiwania się obydwoma rękoma. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L. 1993. Zarządzanie w małych dawkach. Warszawa: PWN
 2. Adler P., Heckscher C. i Grandy J. 2013. From clans to collaboration: Collaborative community as the basis of organizational ambidexterity (Working Paper). Los Angeles, CA: University of Southern California
 3. Adler P.S., Goldoftas B. i Levine D.I. 1999. Flexibility versus efficiency? A case study of model changeovers in the Toyota production system. "Organization Science", 10
 4. Agars M.D., Kaufman J.C., Deane A. i Smith B. 2012. Fostering individual creativity through organizational context: A review of recent research and recommendations for organizational leaders. W: M. Mumford\'s (ed.). Handbook of Organizational Creativity:London: Elsevier
 5. Ahuja G. i Lampert C.M. 2001. Entrepreneurship in the large corporation: A longitudinal study of how established firms create breakthrough inventions. "Strategic Management Journal", 22
 6. Aime F., Humphrey S., DeRue D. i Paul J. 2013. The riddle of heterarchy: Power transitions in cross-functional teams. "Academy of Management Journal", 57
 7. Aldrich H.E. 1979. Organizations and environments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 8. Alencar E.M.L.S., Bruno-Faria M.F. i Fleith D.S. 2014. Theory and practice of creativity measurement. Waco: Prufrock Press Inc.
 9. Anderson M. i Sun P.Y.T. 2015. Reviewing leadership styles: Overlaps and the need for a new \'full-range\'. "International Journal of Management Reviews" (in press)
 10. Anderson N., Potocnik K. i Zhou J. 2014. Innovation and creativity in organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework. "Journal of Management", 40
 11. Anderson P. i Tushman M.L. 1990. Technological discontinuities and dominant designs: A cyclical model of technological change. "Administrative Science Quarterly", 35
 12. Andriopoulos C. 2001. Determinants of organizational creativity: A literature review. "Management Decision", 39
 13. Andriopoulos C. i Lewis M. 2009b. Managing innovation paradoxes: Ambidexterity lessons from leading product design companies. "Long Range Planning", 43
 14. Andriopoulos C. i Lewis M.W. 2009a. Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation. "Organization Science", 20
 15. Antonakis J. i House R.J. 2014. Instrumental leadership: Measurement and extension of transformational-transactional leadership theoiy. "Leadership Quarterly", 25
 16. Arend R.J., Sarooghi H. i Burkemper A. 2015. Effectuation as ineffectual? A critical review of a proposed new theory of entrepreneurship. "Academy of Management Review", 40
 17. Aroian L.A. 1947. The Probability Function of the Product of Two Normally Distributed Variables. "Annals of Mathematical Statistics", 18
 18. Arrfelt M., Wiseman R.M., McNamara G.I. i Hűlt G.T.M. 2015. Examining a key corporate role: The influence of capital allocation competency on firm performance. "Strategic Management Journal", 36
 19. Atuahene-Gima K. 2005. Resolving the capability - rigidity paradox in new product innovation. "Journal of Marketing", 69
 20. Atuahene-Gima K. i Murray J. 2007. Exploratory and exploitative learning in new product development: A social capital perspective in new technology ventures in China. "Journal of International Marketing", 15
 21. Augsdorfer P., Bessant J. i Möslein K.M. 2012. Discontinuous innovation. London: Imperial College Press
 22. Auh S. i Menguc B. 2005. Balancing exploration and exploitation: The moderating role of competitive intensity. "Journal ofBusiness Research", 58
 23. Austen A. 2014. Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe. Warszawa: C.H. Beck
 24. Autio E., Sapienza H.J. i Almeida J.G. 2000. Effects of age at entry, knowledge intensity, and imitability on international growth. "Academy of Management Journal", 43 Azadegan A., Patel P.C. i Parida V. 2013. Operational slack and venture survival. "Production and Operations Management", 22
 25. Bamberger P. i Ang S. 2016. The quantitative discovery: What it is and how to get it published. "Academy of Management Discoveries", 2
 26. Barney J.B. 2001. Gaining and Sustaining Competitive Advantage, 2nd Edition. New York: Prentice-Hall, Upper Saddle River
 27. Barrick M.R., Thurgood G.R., Smith T.A. i Courtright S.H. 2015. Collective organizational engagement: Linking motivational antecedents, strategic implementation, and firm performance. "Academy of Management Journal", 58
 28. Basadur M.S., Graen G.B. i Green S.G. 1982. Training in creative problem solving: Effects on ideation and problem finding in an applied research organization. "Organizational Behavior and Human Performance", 30
 29. Battilana J., Sengul M., Pache A.C. i Model J. 2014. Harnessing productive tensions in hybrid organizations: The case of work integration social enterprises. "Academy of Management Journal", 58
 30. BaysingerB. i Hoskisson R.E. 1989. Diversification strategy and R&D intensity in multiproduct firms. "Academy of Management Journal", 32
 31. Bechky B.A. i Ockhuysen G.A. 2011. Expecting the unexpected? How SWAT officers and film crews handles surprises. "Academy of Management Journal", 54
 32. Beckman C.M. 2006. The influence of founding team company affiliations on firm behavior. "Academy of Management Journal", 49
 33. Beckman C.M., Haunschild P.R. i Phillips D.J. 2004. Friends or strangers? Firm-specific uncertainty, market uncertainty, and network partner selection. "Organization Science", 15
 34. Bednorz K. i Bratnicka K. 2013. Creative organizational climate: the construct and its operationalization. W: Democratising Management: Istanbul: EURAM
 35. Behrens J., Ernst H. i Shepherd D.A. 2014. The decision to exploit R&D project: Divergent thinking across middle and senior managers. "Journal of Product Innovation Management", 31
 36. Belderbos R., Faems D., Leten B. i van Looy B. 2010. Technological activities & their impact on the financial performance of the firm: Exploitation & exploration within & between firms. "Journal of Product Innovation Management", 27
 37. Beiz G. 2014. Organizational ambidexterity w strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa. W: R. Krupski (red.). Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 27
 38. Benner M.J. i Tushman M. 2003. Exploitation, exploration and process management: The productivity dilemma revisited. "Academy of Management Review", 28
 39. Benner M.J. i Tushman M. 2015. Reflections on the 2013 Decade Award - "Exploitation, exploration and process management: The productivity dilemma revisited" ten years after. "Academy of Management Review", 40
 40. Berg J.M. 2016. Balancing in the creative highwire. Forecasting the success of novel ideas in organizations. "Administrative Science Quarterly", 61
 41. Bergb D.D., Aguinis H., Heavey C. Ketchen D.J., Boyd B.K., Su P., Lau C. i Joo H. 2016. Using meta-analytic structural equation modeling to advance strategic management research: Guidelines and an empirical illustration via the strategic leaders- hip-performance relationship. "Strategic Management Journal", 37
 42. Beny H. 2015. Knowledge inheritance in global industries: The impact of parent firm knowledge on the performance of foreign subsidiaries. "Academy of Management. Journal", 58
 43. Berson Y., Oreg S. i Dvir T. 2008. CEO values, organizational culture and firm outcomes. "Journal of Organizational Behavior", 29
 44. Bilton C. i Cummings S. 2010. Creative strategy. Reconnecting business and innovation. Chichester: Wiley
 45. Birlcinshaw J., Crilly D., Bouquet C. i Lee S.Y. 2016. How do firms manage strategic dualities? A process perspective. "Academy of Management Discoveries", 2
 46. Birkinshaw J. i Zimmermann A. 2015. How to adopt discontinuous change? Bridging dynamic capabilities and ambidexterity perspectives. Referat zaprezentowany na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 47. Birkinshaw J., Zimmerman A. i Raisch S. 2016. How do firms adapt to discontinuous change? Bridging the dynamic capabilities and ambidexterity perspectives. "California Management Review", 58
 48. Birkinshaw J.M. i Gupta K. 2013. Clarifying the distinctive contributions of ambidexterity to the field of organization studies. "Academy of Management Perspectives", 27(4)
 49. Bissola R. i Imperatori B. 2011. Organizing individual and collective creativity: Flying in the face of creativity cliches. "Creativity and Innovation Management", 20
 50. Bititci U., Garengo P., Dörfler V. i Nudurupati S. 2012. Performance measurement: Challenges for tomorrow. "International Journal of Management Reviews", 14
 51. Bledow R., Frese M., Anderson N. Erez M. i Farr J. 2009. Extending and refining the dialectic perspective on innovation: There is nothing as practical as a good theory; nothing as theoretical as a good practice. "Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice", 2
 52. Blettner D.P., He Z-L., Hu S. i Bettis R.A. 2015. Adaptive aspirations and performance heterogeneity: Attention allocation among multiple reference points. "Strategic Management Journal", 36
 53. Blindebach-Driessen F. i van den Ende J. 2014. The locus of innovation: The effect of a separate innovation unit on exploration, exploitation, and ambidexterity in manufacturing and service firms. "Journal of Product Innovation Management", 31
 54. Blome C., Schoenherr T. i Kaesser M. 2013. Ambidextrous governance in supply chains: The impact on innovation and cost performance. "Journal od Supply Chain Management", 49
 55. Boisot M. i Child J. 1999. Organizations as adaptive systems in complex environments: The case of China. "Organization Science", 10
 56. Bolinao E. 2008. A framework for analysis of ambidexterity and performance in small to medium-sized firms. "Journal of Small Business Management", 6
 57. Boumgarden P., Nickerson J. i Zenger T.R. 2012. Sailing into the wind: Exploring the relationships among ambidexterity, vacillation, and organizational performance. "Strategic Management Journal", 33
 58. Bourdieu P. 1990. The logic of practice. Cambridge: Polity Press
 59. Bower J.L. i Christensen C.M. 1995. Disruptive technologies: Catching the wave. "Harvard Business Review", 73 (1)
 60. Bradley S.W., Shepherd D.A. i Wiklund J. 2011. The importance of slack for new organizations facing "tough" environments. "Journal of Management Studies", 48
 61. Branton K. i Wilson-Evered E. 2012. The influence of leadership style on creativity: The role of regulatory focus and workplace morale. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Boston
 62. Bratnicka K. 2013. Understanding the organizational creativity through a lens of a dynamic capability framework. W: Managing to make a difference: Liverpool: British Academy of Management
 63. Bratnicka K. 2014a. Creative leadership: A theoretical framework linking creativity and leadership. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Europejskiej Akademii Zarządzania, Valencia
 64. Bratnicka K. 2014b. Reconsideration of organizational ambidexterity: A dialectical multilevel approach. "International Journal of Contemporary Management", 13
 65. Bratnicka K. 2014c. Refining the multidimensional concept of organizational creativity. "Organizacja i Kierowanie", 160
 66. Bratnicka K. 2014d. Strategic entrepreneurship and firm performance - restoring the role of task environment. W: A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Soloducho-Pelc (red.). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 366, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
 67. Bratnicka K. 2014e. Twórczość organizacyjna: zdefiniowanie i operacjonalizacja nowego konstruktu. W: J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.). Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 340 Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
 68. Bratnicka K. 2014f. W poszukiwaniu kontekstu odnowy strategicznej: Czy wielkość i wiek przedsiębiorstwa mają znaczenie? W: E. Głuszek, G. Bełz (red.). Management Forum 5, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 363
 69. Bratnicka K. 2015a. A dialectical approach for operationalization of organizational ambidexterity. Referat przedstawiony na corocznej konferencji British Academy of Management, Portsmouth
 70. Bratnicka K. 2015b. Creativity and effectiveness in organizations. A new approach to an old question. "Management", 19
 71. Bratnicka K. 2015c. Organizational ambidexterity measurement: Methodological dilemmas and theoretical solution. "Przegląd Organizacji", 3
 72. Bratnicka K. 2015d. Relationship between leadership styles and organizational creativity. "Management and Business Administration. Central Europe", 23
 73. Bratnicka K. 2015e. Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna i efektywność organizacyjna przedsiębiorstwa: Model mediacji równoległej. Poznań (w druku).
 74. Bratnicka K. 2015f. Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 212
 75. Bratnicka K. 2015g. Twórczość organizacyjna i efektywność organizacji - w kierunku ujęcia wielopoziomowego. "Problemy Zarządzania", 13
 76. Bratnicka K. 2016. Creativity and performance. Testing ambidextrous hypotheses in polish SME\'s context. "Management Forum", 4 (w druku)
 77. Bratnicka K. i Laska K. 2014. Twórcze przywództwo: Konceptualizacja konstruktu. "Marketing i Rynek", 5
 78. Bratnicki M. 2001. Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania. Katowice: Gnome
 79. Bratnicki M. 2006. O potrzebie wieloznaczności kontekstu organizacyjnego i roli coa- chingu grupowego. "Przegląd Organizacji", 2
 80. Bratnicki M., Olszak C.M. i Ziemba E. 2010. Bilansowanie eksploracji i eksploatacji wiedzy dla tworzenia przewagi konkurencyjnej organizacji. W: J. Pyka (red.). Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług: . Katowice: TNOiK
 81. Bridoux F. i Stoelhorst J. 2014. Microtundations for stakeholder theory: Managing stakeholders with heterogenous motives. "Strategy Management Journal", 35
 82. Brion S., Mothe C. i Sabatier M. 2010. The impact of organizational context and competences on innovation ambidexterity. "International Journal of Innovation Manage-ment", 14
 83. Brown S.L. i Eisenhardt K. 1998. Competing on the edge - strategy as structured chaos. Boston: Harvard Business School Press
 84. Brown S.L. i Eisenhardt K.M. 1997. The Art of continuous change: Linking complexity theory and time-paced evolution in relentlessly shifting organizations. "Administrative Science Quarterly", 42
 85. Bundy J., Shropshire C. i Buchholtz A. 2013. Strategie cognition and issue salience: Toward an explanation of firm responsiveness to stakeholders concern. "Academy of Management Review", 38
 86. Burton M.D., O\'Reilly C.A. i Bidwell M. 2012. Management systems for exploration and exploitation: The micro-foundations of organizational ambidexterity. Referat przedstawiony na dorocznej konferencji Academy of Management, Boston
 87. Byron K. i Thatcher S.M.B. 2016. Editors\' comments: "What I know now that I wish I knew then" - teaching theoiy and theoiy building. "The Academy of Management Review", 58
 88. Cameron K.S. i Quinn R.E. 2006. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiany. Kraków: Oficyna Ekonomiczna
 89. Cameron K.S. i Whetten D.A. 1983. Organizational effectiveness: A comparison of multiple models. Woodbury, NY: Academic Press
 90. Caniels M.C.J. i Rietzschel E.F. 2015. Organizing creativity: Creativity and innovation under constraints. "Creativity and Innovation", 24
 91. Cantarello S., Martini A. i Nosella A. 2012. A multi-level model for organizational ambidexterity in the search phase of the innovation process. "Creativity and Innovation Management", 21
 92. Cao Q., Gedajlovic E. i Zhan H. 2009. Unpacking organizational ambidexterity: Dimensions, contingencies, and synergistic effects. "Organization Science", 20
 93. Cao Q., Simsek Z. i Jansen J.J.P. 2015. CEO social capital and entrepreneurial orientation of the firm: Bonding and bridging effects. "Journal of Management", 41
 94. Cao Q., Simsek Z. i Zhang H. 2010. Modelling the joint impact of the CEO and the TMT on organizational ambidexterity. "Journal of Management Studies", 47
 95. Carmeli A. i Halevi M. 2009. How top management team behavioral integration and behavioral complexity enable organizational ambidexterity: The moderating role of contextual ambidexterity. "The Leadership Quarterly", 20
 96. Carnabuci G. i Diószegi B. 2015. Social networks, cognitive style and innovative performance: A contingency perspective. "Academy of Management Journal", 58
 97. Castro F., Gomez J. i de Sousa F.C. 2012. Do intelligent leaders make a difference? The effect of leader\'s emotional intelligence on followers\' creativity. "Creativity and Innovation Management", 21
 98. Castrogiovanni G.J. 2002. Organization task environment: Have they change fundamentally over time? "Journal of Management", 28
 99. Cevikarslan N.U. 2015. Balancing exploration and exploitation: The comparative performance effects of structural and temporal separation. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 100. Cevikarslan N.U., Belderbos R., Leten B. i Kelchtermans S. 2013. Measuring the validity of a text-based indicator of exploration and exploitation activities. Referat przedstawiony na corocznej konferencji European Conference on Innovation and Entre-preneurship, Brussels
 101. Chandrasekaran A., Linderman K. i Schroeder R. 2012. Antecedents to ambidexterity competency in high technology organizations. "Journal of Operations Management", 30
 102. Chang S.J., van Witteloostuijn A. i Eden L. 2010. From the editors: Common method variance in international business research. "Journal of International Business Studies", 41
 103. Chang Y.S. 2014. The contextual factors on ambidextrous organizational culture. "Korean Academy of Human Resource Management", 21
 104. Chang Y-Y. i Hughes M. 2012. Drivers of innovation ambidexterity in small to mediumsized firms. "European Management Journal", 30
 105. Chatman J., Caldwell D., O\'Reilly C. i Doerr B. 2014. Parsing organizational culture: The joint influence of culture content and strength on performance in high- technology firms. "Journal of Organizational Behavior", 35
 106. Chaudhry A., Cao X. i Vidyarthi P.R. 2015. A Meta-Analytic Review of Seivant Leadership: Construct, Correlates, and the Process. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 107. Chebbi H., Yahiaoui D., Thrassou A. i Vrontis D. 2015. Building multiunit ambidextrous organizations - A transformative framework. "Human Resource Management", 54
 108. Chen J. i Adamson C. 2015. Innovation: Integration of random variation and creative synthesis. "Academy of Management Review", 40
 109. Chen G., Farh J.-L., Campbell-Bush E.M., Wu Z. i Wu X. 2013. Teams as innovative systems: Multilevel motivational antecedents of innovation in R&D teams. "Journal of Applied Psychology", 98
 110. Chen L. 2015. COE transformational leadership and TMT creativity: Examining the mediating and moderating processes. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 111. Chen M. i Liang J. 2015. Unpacking the relationship between transformational leadership and employee creativity. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 112. Chidlow A., Ghauri P.N., Yenigurt S. i Covusgil S.T. 2015. Establishing rigor in mail- survey procedures in international business research. "Journal of World Business", 50
 113. Child J. 1972. Organizational structure, environment and performance: The role of strategic choice. "Sociology", 6
 114. Child J. i Rodrigues S.B. 2011. How organizations engage with external complexity: A political action perspective. "Organization Studies", 32
 115. Choi J.N., Anderson T.A. i Veillette A. 2009. Conceptual inhibitors of employee creativity in organizations: The insulating role of creative ability. "Group and Organization Management", 34
 116. Chua R.Y.J., Morris M.W. i Mor S. 2012. Collaborating across cultures: cultural metacognition and affect-based trust in creative collaboration. "Organizational Behavior and Human Decision Processes", 118
 117. Chua R.Y.J., Roth Y. i Lemoine J-F. 2015. The impact of culture on creativity. How cultural tightness and cultural distance affect global innovation crowdsourcing work. "Administrative Science Quarterly", 60
 118. Coad A. 2010. Appropriate business strategy for leaders and laggards. "Industrial and Corporate Change", 20
 119. Colombelli A., Krafft J. i Quatraro F. 2014. High growth firms and knowledge structure: evidence from a sample of listed companies. "Industrial and Corporate Change" 23
 120. Combs J.G., Crook T.R. i Shook C.L. 2005. The dimensionality of organizational performance and its implications for strategic management research. W: D.J. Ketchen i D.D. Bergh (eds.). Research methodology in strategy and management, Oxford: Elsevier
 121. Comrey A.L. 1988. Factor analytic methods of scale development in personality and clinical psychology. "Journal of Consulting and Clinical Psychology", 56
 122. Conway J.M. i Lance C.E. 2010. What reviewers should expect from authors regarding common method bias in organizational research. "Journal of Business and Psychology", 25
 123. Costanzo L.A. i Di Domenico M. 2015. A multi-level dialectical-paradox lens for top management team strategic decision-making in a corporate venture. "British Journal of Management", 26
 124. Crilly D. i Sloan P. 2014. Autonomy or control? Organizational architecture and corporate attention to stakeholders. "Organization Science", 25
 125. CrozierM. 1967. Biurokracja. Anatomia zjawiska. Warszawa: PWE
 126. Czakon, W. 2012. Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji", 10
 127. Czarnecki M. 2013. Eksploracja i eksploatacja jako dylemat organizacyjnego uczenia się. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 310
 128. Czerska M. i Rutka R. 2015. Głos w sprawie interpretacji przywództwa w organizacji. "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 4(38)
 129. Czikszentmihalyi M. 2001. The context of creativity. W: W. Bennis, G.M. Spreitzer i T.G. Cummings (eds.). The future of leadership,Jossey-Bass: San Francisco
 130. Dacin M.T., Dacin M.T. i Tracey P. 2011. Social entrepreneurship: A critique and future directions. "Organization Science", 22
 131. Dahlander L. i McFarland D.A. 2013. Ties that last tie formation and persistence in research collaborations overtime. "Administrative Science Quarterly", 58
 132. Damerot S. i Torset C. 2014. The discursive construction of strategists\' subjectivities: Towards a paradox lens on strategy. "Journal of Management Studies", 51
 133. Dawson J.F. 2014. Moderation in management research: What, why, and how. "Journal of Business and Psychology", 29
 134. DeFillippi R., Grabher G. i Jones C. 2007. Introduction to paradoxes of creativity: Managerial and organizational challenges in the cultural economy. "Journal of Organizational Behavior", 28
 135. Dess G.G. i Beard D.W. 1984. Dimensions of organizational task environments. "Administrative Science Quarterly", 29
 136. Dess G.G. i Robinson R.B. 1984. Measuring organizational performance in the absence of objective measures: The case of the privately-held firm and conglomerate business unit. "Strategic Management Journal", 5
 137. DeVellis R.F. 2012. Scale development: Theory and applications. 3rd Edition. Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage Publications
 138. Devinney T.M., Midgley D.F. i Vénáik S. 2000. The optimal performance of the global firm: Formalizing and extending the integration-responsiveness framework. "Organization Science", 11(6)
 139. Di Stefano G., Peteraf M. i Verona G. 2014. The organizational drivetrain: A road to integration of dynamic capabilities research. "Academy of Management Perspectives", 28
 140. Diefenbach T. i Sillince J.A.A. 2011. Formal and informal hierarchy in different types of organization. "Organization Studies", 32
 141. Dollinger M.J. i Golden P.A. 1992. Interorganizational and collective strategies in small firms: Environmental effects and performance. "Journal of Management", 18
 142. Dover P.A. i Dierk U. 2010. The ambidextrous organization: integrating managers, entrepreneurs and leaders. "Journal of Business Strategy", 31
 143. Doty D.F1. i Glick W.H. 1998. Common method bias: Does common methods variance really bias results? "Organizational Research Methods", 1
 144. De Dreu C.K.W., Nijstad B.A. i Bass M. 2011. Creativity in individuals and groups: Basic principles with practical implications. W: D. De Cremer, R. van Dick i J.K. Murninghan (eds.). Social psychology and organizations,New York/London: Routledge
 145. Duncan R.B. 1972. Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty. "Administrative Science Quarterly", 17
 146. Duncan R.B. 1976. The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. W: R.H. Kilman, L.R. Pondy i D. Slevin (eds.). The management of organization. New York: North Holland
 147. Dyduch W. 2013. Twórcza strategia organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
 148. Ebben J.J. i Johnson A.C. 2005. Efficiency, flexibility, or both? Evidence linking strategy to performance in small firms. "Strategic Management Journal", 26
 149. Egel E. i Fry L.W. 2015. Impact of spirituals leadership on team creativity. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver, Kanada
 150. Eisenbeiß S. i Boerner S. 2013. A Double-edged sword: Transformational leadership and individual creativity. "British Journal of Management", 24
 151. Eisenhardt K.M., FurrN.R. i Bingham C.B. 2010. Microfoundations of performance: Balancing efficiency and flexibility in dynamic environments. "Organization Science", 21
 152. Eisenhardt K.M. i Martin J.A. 2000. Dynamic capabilities: what are they? "Strategic Management Journal", 21
 153. Elenkov D.S., Judge W. i Wright P. 2005. Strategic leadership and executive influence: An international multi-cluster comparative study. "Strategic Management Journal", 26
 154. Emery F.E. i Trist E.L. 1965. The causal texture of organizational environments. "Human Relations", 18
 155. Epstein M.J., Buhovac A.R. i Yuthas K. 2015. Managing social, environmental and financial performance simultaneously. "Long Range Planning", 48
 156. Evans M.G. 1985. Monte-Carlo study of the effects of correlated method variance in moderated multiple-regression analysis. "Organizational Behavior and Human Decision Processes", 36
 157. Fainshmidt S., Pezeshkan A., Frazier L., Nair A. i Markowski E. 2016. Dynamic capabilities and organizational performance: A meta-analytic evaluation and extension. "Journal of Management Studies", w druku
 158. Fang C., Lee J. i Schilling M.A. 2010. Balancing exploration and exploitation through structural design: The isolation of subgroups and organizational learning. "Organization Science", 2
 159. Farjoun M. 2010. Beyond dualism: Stability and change as a duality. "Academy of Management Review", 35
 160. Felin T., Foss N.J. i Ployhart R.E. 2015. The microfoundations movement in strategy and organization theory. "The Academy of Management Annals", 9
 161. Fernhaber S.A. i Patel P.C. 2012. How do young firms manage product portfolio complexity? The role, of absorptive capacity and ambidexterity. "Strategic Management Journal", 33
 162. Filippini R., Guttel W.H. i Nosella A. 2012. Ambidexterity and the evolution of knowledge management initiatives. "Journal of Business Research", 65
 163. Fiss P.C. 2011. Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research. "Academy of Management Journal", 54
 164. Fjeldstad O.D., Snow C.C., Miles R.E. i Lettl C. 2012. The architecture of collaboration. "Strategic Management Journal", 33
 165. Ford C.M. 1996. A theory of creative action in multiple social domains. "Academy of Management Review", 21
 166. Fourné S., Jansen J.P.P. i Rosenbusch N. 2016. A meta-analysis of the relationship between exploration and exploitation. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Anaheim
 167. Friedman R., Fishbach A., Förster J. i Werth L. 2003. Attentional priming effects on creativity. "Creativity Research Journal", 15
 168. Garud R. Gehman J. i Giulani A.P. 2014. Contextualizing entrepreneurial innovation: A narrative perspective. "Research Policy", 43
 169. Garud R., Gehman J. i Kumaraswamy A. 2011. Complexity arrangements for sustained innovation: Lessons from 3M Corporation. "Organization Studies", 32
 170. Garud R., Tuertscher P. i van de Ven A. 2015. Business innovation processes. W: C.E. Shal- ley, M.A. Hitt i J. Zhou (eds.). The Oxford handbook of creativity, innovation, and en-trepreneurship. New York: Oxford University Press
 171. George J.M. 2007. Creativity in organizations. "The Academy of Management Annals", 3London: Routledge
 172. Gibson C.B. i Birkinshaw J. 2004. The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. "Academy of Management Journal", 47
 173. Gilbert C.G. 2005. Unbundling the structure of inertia: Resource versus routine rigidity. "Academy of Management Journal", 48
 174. Gill J. i Johnson P. 2010. Research methods for managers. 4th edition. Los Angeles/London/New Dehli/Singapore/Washington DC: Sage
 175. Gilsing V. i Nooteboom B. 2006. Exploration and exploitation in innovation systems: The case of pharmaceutical biotechnology. "Research Policy", 35
 176. Gilson L.L., Lim H.S., Litchfield R.C. i Gilson P.W. 2015. Creativity in teams: A key building block for innovation and entrepreneurship. W: C.E. Shalley, M.A. Hitt i J. Zhou (eds.). The Oxford handbook of creativity, innovation, and entrepreneurship:New York: Oxford University Press
 177. Gioia D.A., Patvardhan S.D., Hamilton A.L. i Corley K.G. 2013. Organizational identity formation and change. "Academy of Management Annuals", 7
 178. Giorgi S., Lockwood C., i Glynn M.A. 2015. The many faces of culture: Making sense of 30 years of research on culture in organization studies. "Academy of Management Annals", 9
 179. Gitell J.H. i Douglass A. 2012. Relational bureaucracy: structuring reciprocal relationship into roles. "Academy of Management Review", 37
 180. Głód G. 2016. Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia. Warszawa: Difin
 181. Gong Y.P., Huang J.C. i Farh J.L. 2009. Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: The mediating role of employee creative self- efficacy. "Academy of Management Journal", 52
 182. Gonzalez H. i Richter A.W. 2012. Understanding when frustration fosters idea generation: The moderating role of transformational leadership. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Boston, MA.
 183. Good D. i Michel E.J. 2013. Individual ambidexterity: Exploring and exploiting in dynamic contexts. "The Journal of Psychology", 147
 184. Gotsi M., Andriopoulos C., Lewis M.W. i Ingram A.E. 2010. Managing creatives: Paradoxical approaches to identity regulation. "Human Relations", 63
 185. Gratton L. i Erickson T.J. 2007. 8 ways to build collaborative teams. "Harvard Business Review", 85
 186. Greckhamer T., Misangyi V.F., Elms H. i Lacey R. 2008. Using Qualitative comparative analyses in strategic management research: An examination of combinations of industry, corporate, and business-unit effects. "Organizational Research Methods", 11
 187. Greene W. 2010. Testing hypotheses about interaction terms in nonlinear models. "Economics Letters", 107
 188. Greenwood R., Raynard M., Kodeih F., Micelotta E.R. i Lounsbury M. 2011. Institutional complexity and organizational responses. "Academy of Management Annals", 5
 189. Greve H.R. 2007. Exploration and exploitation in product innovation. "Industrial and Corporate Change", 16
 190. Grover V., Purvis R.L. i Segars A.H. 2007. Exploring ambidextrous innovation tendencies in the adoption of telecommunications technologies. "IEEE Transactions on Engineering Management", 54
 191. Gulati R. i Puranam P. 2009. Renewal through reorganization: The value of inconsistencies between formal and informal organization. "Organization Science", 20
 192. Gumusluoglu L. i Ilsev A. 2009. Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. "Journal of Business Research", 62
 193. Gupta A., Smith K.G. i Shalley C.A. 2006. The interplay between exploration and exploitation. "Academy of Management Journal", 49
 194. Güttel W.H. i Konlechner S.W. 2009. Continuously hanging by a thread: Managing contextually ambidextrous organizations. "Schmalenbach Business Review", 61
 195. Hahn T., Preuss L., Pinkse J. i Figge F. 2014. Cognitive frames in corporate sustainability: Managerial sensemaking with paradoxical and business case. "Academy of Management Review", 39
 196. Hahn T., Preuss L., Pinkse J. i Figge F. 2015. Ambidexterity for corporate social performance. "Organization Studies", 37
 197. Hajdasz B. 2014. Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa. "Studia Oe- conomica Posnaniensia", 2(11)
 198. Hakim C. 2000. Research design: Successful designs for social and economic research. 2nd revised edition. London: Routledge
 199. Hambrick D.C. i Quigley T.J. 2014. Toward more accurate contextualization of the CEO effect on firm performance. "Strategic Management Journal", 35
 200. Hao P., He W., Long L-R. i Huang X. 2015. A multilevel examination on shared leadership and individual and team creativity. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver, Kanada.
 201. Harreld J.B., O\'Reilly C. i Tushman M. 2007. Dynamie capabilities at IBM: Driving strategy into action. "California Management Review", 49
 202. Harris R.D. 2004. Organizational task environments: An evaluation of convergent and discriminant validity. "Journal of Management Studies", 41
 203. Harris-Boundy J. 2015. Transformational leadership for employee creativity. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 204. Harrison S.H. i Rouse E.D. 2014. Let\'s dance! Elastic coordination in creative group work: A qualitative study of modern dancers. "Academy of Management Journal", 57
 205. Harrison S.H. i Wagner D.T. 2016. Spilling outside the box: The effects of individuals\' creative behaviors at work on time sped with their spouses at home. "Academy of Management Journal", 59
 206. Harvey S. 2014. Creative synthesis: Exploring the process of extraordinary group creativity. "Academy of Management Review", 39
 207. Harvey S. i Kou C.Y. 2013. Collective engagement in creative tasks: The role of evaluation in the creative process in groups. "Administrative Science Quarterly", 58
 208. Hashai N. 2015. Within-industiy diversification and firm performance - An S-shaped hypothesis. "Strategic Management Journal", 36
 209. Hayes A.F. 2013. Introduction to mediation, moderation, and conditional analysis: A regression based approach. New York: The Guildford Press
 210. He W.L. i Wong P.K. 2004. Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis. "Organization Science", 15
 211. Heavey C., Simsek Z. i Fox B.C. 2015. Managerial social networks and ambidexterity of SME\'s: The moderating role of a proactive commitment to innovation. "Human Resource Management", 54
 212. Helfat C. i Peteraf M. 2003. The dynamic resource-based view: Capabilities life cycles. "Strategic Management Journal", 24
 213. Helfat C. i Peteraf M. 2015. Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities. "Strategic Management Journal", 36
 214. Helfat C.E. i Martin J.A. 2015a. Dynamic managerial capabilities: A perspective on the relationship between managers, creativity and innovation in organizations. W: J. Zhou, C. Shalley i M. Hitt (eds.). The Oxford handbook of creativity, innovation, and entrepreneurship: Multilevel linkages:
 215. New York: Oxford University Press. Helfat C.E. i Martin J.A. 2015b. Dynamic managerial capabilities: Review and assessment of managerial impact on strategic change. "Journal of Management", 41
 216. Helfat C.E., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M. A., Singh H., Teece D.J. i Winter S.G. 2007. Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations. Malden: Blackwell
 217. Hemlin S. i Olson L. 2011. Creativity - stimulating leadership: A critical incident study of leaders influence on creativity in research groups. "Creativity and Innovation Management", 20
 218. Herrmann P. i Nadkarni S. 2014. Managing strategic change: The duality of CEO personality. "Strategic Management Journal", 35
 219. Heyden M.L.M., Oehmichen J., Nichting S. i Volberda H.W. 2015. Board background heterogeneity and exploration-exploitation: The role of the institutionally adopted board model. "Global Strategy Journal", 5
 220. Hill S.A. i Birkinshaw J. 2014. Ambidexterity and survival in corporate venture units. "Journal of Management", 40
 221. Hirst G., Zhu C.J. i Zhou Q. 2012. Unpacking the ambidexterity literature to predict employee performance and creativity. Referat zaprezentowany na corocznej konferencji Academy of Management, Boston
 222. Hitt M.A., Beamish P.W., Jackson S.E. i Mathieu J.E. 2007. Building theoretical and empirical bridges across level: Multilevel research in management. "Academy of Management Journal", 50
 223. Hjorth D., Strati A., Weik E. i Drakopoulou Dodd S. 2015. Organizational creativity, play and entrepreneurship. "Organizational Studies", 36
 224. Hmieleski K.M., Carr J.C. i Baron R.A. 2015. Integrating discovery and creation perspectives of entrepreneurial action: The relative roles of founding CEO human capital, social capital, and psychological capital in contexts of risk versus uncertainty. "Strategic Entrepreneurship Journal", 9
 225. Hoch J.E. i Kozłowski S.W. 2014. Leading virtual teams: Hierarchical leadership, structural supports, and shared team leadership. "Journal of Applied Psychology", 99
 226. Holmqvist M. 2004. Experiential learning processes of exploitation and exploration within and between organizations: An empirical study of product development. "Organization Science", 15
 227.   Hon A.H.Y., Bloom M. i Crant J.M. 2014. Overcoming resistance to change and enhancing creative performance. "Journal of Management", 40
 228. Hortinha P., Lages C. i Lages L.F. 2011. The trade-off between customer and technology orientations: Impact on innovation capabilities and export performance. "Journal of International Marketing", 19
 229. Houghton J.D. i DiLiello T.C. 2010. Leadership development: The key to unlocking individual creativity in organizations. "Leadership & Organization Development Journal", 31
 230. Hu S. i Bettis R.A. 2014. Multiple organizational goals, feedback interdependency, and cognition. Working paper, University of Arizona, Tuscon
 231. Hunter S.T., Thoroughgood C.N., Myer A.T. i Ligon G.S. 2011. Paradoxes of leading innovative behaviors: Summaiy, solutions, and future directions. "Psychology of Aesthetics Creativity, and the Arts", 5
 232. Im G.Y. i Rai A. 2008. Knowledge sharing ambidexterity in long-term interorganizatio- nal relationships. "Management Science", 54
 233. Ingram T. 2016. Zarządzanie talentami i pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-nomicznego
 234. Isaksen S.G., Laurer K.J., Ekvall G. i Britz A. 2001. Perceptions of the best and worst climates for creativity: Preliminary validation evidence for the situational outlook questionnaire. "Creativity Research Journal", 13
 235. Janis I.L. 1982. Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascoes. Boston: Houghton-Mifflin
 236. Jansen J., Andriopoulos C. i Tushman M. 2013. Organizing for ambidexterity: Founding, developing and revitalizing dynamic capabilities over time. Working Paper, Erasmus University
 237. Jansen J.J.P., Tempelaar M.P., van den Bosch, F.A.J. i Volberda H.W. 2009. Structural differentiation and ambidexterity: The impact of environmental and organizational antecedents. "Organization Science", 20
 238. Jansen J.J.P., George G., van den Bosch F.A.J. i Volberda H.W. 2008. Senior team attributes and organizational ambidexterity: The moderating role of transformational leadership. "Journal of Management Studies", 45
 239. Jansen J.J.P., van den Bosch F.A.J. i Volberda H.W. 2005. Exploratory innovation, exploitative innovation, and ambidexterity: The impact of environmental and organizational antecedents. "Schmalenbach Business Review", 57
 240. Jansen J.J.P., van den Bosch F.A.J. i Volberda H.W. 2006. Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators. "Management Science", 52
 241. Jansen J.P.P., Simsek Z. i Cao Q. 2012. Ambidexterity and performance in multi-unit contexts: Cross-level moderating effects of structural and resource attributes. "Strategic Management Journal", 33
 242. Jarzabkowski P., Le J. i van de Ven A.H. 2013. Responding to competing strategic demands: How organizing, belonging and performing paradoxes co-evolve. "Strategic Organization", 11
 243.   Jay J. 2013. Navigating paradox as a mechanism of change and innovation in hybrid organizations. "Academy of Management Journal", 56
 244. Jensen D.G. 2013. The executive\'s paradox: How to stretch when you are pulled by opposite demands. Los Angeles, CA: World Business Publishing
 245. Jerzyk E. 2007. Proces kreatywności i jego uwarunkowania w obszarze marketingu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
 246. Jiang W., Gu Q.-X. i Li-Ping Tang T. 2016. Abusive supervision and poor creativity: The social cognitive and social comparison perspective. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Anaheim
 247. Johns G. 2006. The essential impact of context on organizational behavior. "Academy of Management Review", 31
 248. Jolliffe I.T. 2002. Principal component analysis. 2nd edition. Springer: New York
 249. Josefy M., Kuban S., Ireland R.D. i Hitt M.A. 2015. All things great and small: Organizational size, boundaries of the firm, and a changing environment. "The Academy of Management Annals", 9
 250. Joseph J. i Gaba V. 2015. The fog of feedback: Ambiguity and firm-responses to multiple. Aspiration levels. "Strategic Management Journal", 36
 251. Juillerat T.L. 2011. Novel hence useless? Re-examining assumptions about creativity and innovation. Referat zaprezentowany na corocznej konferencji Academy of Ma-nagement, San Antonio
 252. Junni P., Sarala R., Taras V. i Tarba S. 2013. Organizational Ambidexterity and Performance: A Meta-Analysis. "Academy of Management Perspectives", 27
 253. Kacperczyk A.J. 2012. Opportunity structures in established firms: Entrepreneurship versus intrapreneurship in mutual funds. "Administrative Science Quarterly", 57
 254. Kahneman D. 2011. Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux
 255. Kahneman D. i Tversky A. 1979. Prospect theory: An analysis of decision under risk. "Econometrica", 47
 256. Kaleta A. 2014. Model ewolucji zarządzania strategicznego. W: A. Kaleta (red.). Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa: C.H. Beck
 257. Kaplan S. i Vakili K. 2015. The double-edged sword of recombination in breakthrough innovation. "Strategic Management Journal", 36
 258. Karaca-Mandic P., Norton E.C. i Dowd B. 2012. Interaction terms in nonlinear models. "Health Services Research", 47
 259. Kark R., Karazi-Presler T. i Tubi S. 2016. Paradox and challenges in military leadership. W: C. Peus, B. Schyns i S. Braun (eds.).
 260. Leadership lessons from compelling contexts, Emerald Series Monographs in leadership and management. Bingley: Emerald Group Publishing
 261. Karna A., Richter A. i Riesenkampff E. 2016. Revisiting the role of the environment in the capabilities-financial performance relationship: A meta-analysis. "Strategic Management Journal", 37
 262. Katila R. i Ahuja G. 2002. Something old, something new: A longitudinal study of search behavior and new product introduction. "Academy of Management Journal", 45
 263. Kaufmann G. i Kaufmann A. 2014. When good is bad and bad is good. W: J. Kaufman (ed.). Creativity and mental illness,New York, NY: Cambridge University Press
 264. Kassotaki O. i Kassotakis I. 2016. Explaining ambidextrous leadership in high technology organizations. Referat przedstawiony na corocznej konferencji European Academy of Management, Paris
 265. Kaupilla O. i Laurila J. 2012. Contextual ambidexterity and firm performance: The role of interorganizational collaboration. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Boston
 266. Kauppila O.-P. 2010. Creating ambidexterity by integrating and balancing structurally separate interorganizational partnerships. "Strategic Organization", 8
 267. Keats B.W. 1988. The vertical construct validity of business economic performance measures. "Journal of Applied Behavioral Science", 24
 268. Keller T. i Weibler J. 2015. What it takes and costs to be an ambidextrous manager: Linking leadership and cognitive strain to balancing exploration and exploitation. "Journal of Leadership & Organizational Studies", 22
 269. Khalili A. 2016. Linking transformational leadership, creativity, innovation, and innovation-supportive climate. "Management Decision", 54
 270. Kharkhurin A.V. 2014. Creativity. 4inl: Four-criterion construct of creativity. "Creativity Research Journal", 26
 271. Kim G., Moon S., Huh M-G. i Lee J. 2015. Effects of exploration on firm performance and survival. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 272. Kim T i Rhee M. 2009. Exploration and exploitation: Internal variety and environmental dynamism. "Strategic Organization", 7
 273. Klamer P. i Raisch S. 2013. Move to the beat - rhythms of change and firm performance. "Academy of Management Journal", 56: 160-184. Klein K.J., Ziegert J.C., Knight A. i Xiao Y. 2006. Dynamic delegation: Shared hierarchical and deindividualized leadership in extreme action teams. "Administrative Science Quarterly", 51
 274. Knott A.M. 2002. Exploration and exploitation as complements. W: N. Bontis i C.W. Choo (eds.). The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge,New York: Oxford University Press
 275. Kostopoulos K.C., Bozionelos N. i Syrigos E. 2015. Ambidexterity and unit performance: Intellectual capital antecedents and cross-level moderating effects of human re-source practices. "Human Resource Management", 54
 276. Kozbelt A., Beghetto R.A. i Runco M.A. 2010. Theories of creativity. W: J.C. Kaufman i R.J. Sternberg (eds.). The Cambridge handbook of creativity,Cambridge/New York: Cambridge University
 277. Kozłowski S.W.J., Chao G.T., Grand J.A., Braun M.T. i Kuljanin G. 2013. Advancing multilevel research design: Capturing the dynamics of emergence. "Organizational Research Methods", 16
 278. Koźmiński A. 2013. Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne. Warszawa: Poltext
 279. Kreiser P., Kuratko D.F., Covin J.G. i House M. 2011. Operationalizing corporate entrepreneurship strategy (CES): A configurational approach. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, San Antonio
 280. Kreiser P.M. i Marino L.D. 2002. Analyzing the historical development of the environmental uncertainty construct. "Management Decision", 40
 281. Kreutzer M. Walter J. i Cardinal L.B. 2015. Organizational control as antidote to politics in pursuit of strategic initiatives. "Strategic Management Journal", 36
 282. Kristal M.M., Huang X. i Roth A.V. 2010. The effect of an ambidextrous supply chain strategy on combinative competitive capabilities and business performance. "Journal of Operations Management", 28
 283. Kroeger A. i Weber C. 2014. Developing a conceptual framework for measuring social value creation. "Academy of Management Review", 39
 284. Krzakiewicz K. i Cyfert S. 2016. Dylematy kształtowania strategicznego ujęcia teorii firmy w aspekcie podejścia zasobowego. W: G. Osbert-Pociecha i S. Nowosielski (red.). Meandry teorii i praktyki zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
 285. Kulikowska-Pawlak M. 2016. Empiryczne sprawdzenie pomiaru politykowania organizacyjnego, strategicznego projektu organizacji oraz otoczenia zadaniowego. Opra-cowanie wykonane w ramach projektu "Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2013/11/B/HS4/00673).
 286. Kulikowska-Pawlak M. 2017. Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego (w druku).
 287. Kulikowska-Pawlak M. i Bratnicki M. 2014. Model konceptualny żywotności organizacji. Politykowanie organizacyjne i strategiczny projekt organizacji. Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy, 136
 288. Kumar S., Parashar N. i Haleem A. 2009. Analytical hierarchy process applied to vendor selection problems: Small scale, medium scale and large scale industries. "Business Intelligence Journal", 2
 289. Kunze F., Boehm S.A. i Bruch H. 2013. Organizational performance consequences of age diversity: Inspecting the role of diversity-friendly HR policies and top managers\' negative age stereotypes. "Journal of Management Studies", 50
 290. Kwiotkowska A. 2015. Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych. Warszawa: Difin
 291. Kyrgidou L.P. i Hughes M. 2010. Strategie entrepreneurship: Origins, core elements and research directions. "European Business Review", 22
 292. Landis R.S. i Dunlop W.P. 2000. Moderated multiple regression tests are criterion specific. "Organizational Research Methods", 3
 293. Laplume A.O. i Dass P. 2015. Outstreaming for ambidexterity: Evolving a firm\'s core business from components to systems by serving internal and external customers. "Longe Range Planning", 48
 294. Laureiro-Martinez D., Brusoni S., Canessa N. i Zollo M. 2015. Understanding the explo- ration-exploitation dilemma: An fMRI study of attention control and decisionmaking performance. "Strategic Management journal", 36(3)
 295. Lavie D., Kang J. i Rosenkopf L. 2010. Balance within and across domains: The performance implications of exploration and exploitation in alliances. "Organization Science", 22
 296. Lavie D., Stettner U. i Tushman T. 2010. Exploration and exploitation within and across organizations. "The Academy of Management Annals", 4
 297. Lavine M. 2014. Paradoxical leadership and the Competing Values Framework. "Journal of Applied Behavioral Science", 50
 298. Lawrence K.A., Lenk A. i Quinn R.E. 2009. Behavioral complexity in leadership: The psychometric properties of a new instrument to measure behavioral repertoire. "Leadership Quarterly", 20
 299. Lawrence P. i Lorsch J.\' 1967. Organization and environment. Boston: Harvard Business School
 300. Lawrence P.R. i Lorsch J.W. 1967. Organization and environment. Managing differentiation and integration. Harvard: Harvard University Press
 301. Lee K., Kim Y. i Yoshi K. 2015. Organizational memory and new product development in turbulent markets. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 302. Lee S.-H., Mun H.J. i Park K.M. 2015. When is dependence on other organizations burdensome? The effect of asymmetric dependence on internet firm failure. "Strategic Management Journal", 36
 303. Leja K. i Nagucka E. 2013. Twórcza destrukcja uniwersytetu. "Zarządzanie Kulturą", 6(3)
 304. Leonard-Barton D. 1992. Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product development. "Strategic Management Journal", 13
 305. Levinthal D. i March J. 1993. The myopia of learning. "Strategic Management Journal", 14
 306. Lewin K. 1947. Frontiers of group dynamics. "Human Relations", 1
 307. Lewin A.Y., Long C.P. i Carroll T.N. 1999. The coevolution of new organizational forms. "Organization Science", 10
 308. Lewis M.W. i Smith W.K. 2014. Paradox as a metatheoretical perspective: Sharpening the focus and widening the scope. "The Journal of Applied Behavioral Science", 50
 309. Lewis M.W., Andriopoulos C. i Smith W.K. 2014. Paradoxical leadership to enable strategic agility. "California Management Review", 56
 310. Li C.R., Lin C.J. i Chu C.P. 2008. The nature of market orientation and the ambidexterity of innovations. "Management Decision", 46
 311. Li M., Zhang P., Li S. i Wenxing L. 2015. Learning through empowering leadership: Can we achieve cross-level creativity simultaneously. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 312. Li R. i Huang M. 2015. Passing creativity from leaders to followers: Cascading effect of creative self-efficacy. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 313. Li R. i Huang M. 2016. Leadership empowerment behavior to creativity: Perceived status and feedback seeking climate. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Anaheim
 314. Lin H.-E. i McDonough E.F. 2011. Investigating the role of leadership and organizational culture in fostering innovation ambidexterity. "IEEE Transactions on Engineering Management", 58
 315. Lin H.-E. i McDonough E.F. 2014. Cognitive frames, learning mechanisms, and innovation ambidexterity. "Journal of Product Innovation Management", 31
 316. Lin H.-E., McDonough E.F., Lin S.J. i Lin C.Y.Y. 2013. Managing the exploitation/exploration paradox: The role of a learning capability and innovation ambidexterity. "Journal of Product Innovation Management", 30
 317. Lin Z., Yang H. i Demirkan I. 2007. The performance consequences of ambidexterity in strategic alliance formations: Empirical investigation and computational theorizing. "Management Science", 53
 318. Lindenberg S. i Foss N.J. 2011. Managing joint production motivation: The role of goal framing and governance mechanisms. "Academy of Management Review", 36
 319. Litchfield R.C., Gilson L.L. i Gilson P.W. 2015. Defining creative ideas: Toward a more nuanced approach. "Group & Organization Management", 40
 320. Liu D., Jiang K., Shalley C.E. i Keem S. 2013. The underlying motivational mechanisms for employee creativity: A meta-analytic examination. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Orlando
 321. Liu W. 2006. Knowledge exploitation, knowledge exploration and competency trap. "Knowledge and Process Management", 13
 322. Liu S., Pan J. i Wang Z. 2016. Does proactivity lead to creativity? An interaction between the formal and informal leader. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Anaheim
 323. van Looy B., Martens T. i Debackere K. 2005. Organizing for continuous innovation: On the sustainability of ambidextrous organizations. "Creativity and Innovation Management", 14
 324. Lord R.G., Dinh J.E. i Hoffinan E.L. 2015. A quantum approach to time and organizational change. "Academy of Management Review", 40
 325. Low A. i Purser R.E. 2011. Zen and the creative management. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, San Antonio
 326. Lubatkin M.H., Simsek Z., Ling Y. i Veiga J.F. 2006. Ambidexterity and performance in small- to medium-sized firms: The pivotal role of top management team behavioral integration. "Journal of Management", 32
 327. Lubatkin M. i Shrieves R.E. 1986. Towards reconciliation of market performance measures to strategic management research. "Academy of Management Review", 11
 328. Luger J., Raisch S. i Schimmer M. 2015. The promise and perils of ambidexterity: An evolutionary perspective. Referat zaprezentowany na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 329. Luger J., Raisch S. i Schimmer M. 2013. The paradox of static and dynamic ambidexterity. Referat zaprezentowany na corocznej konferencji Academy of Management, Orlando
 330. Luo X., Wang H., Raithel S. i Zheng Q. 2015. Corporate social performance, analyst stock recommendations, and firm future returns. "Strategic Management Journal", 36
 331. Luthans F., Norman S.M., Avolio B.J. i Avey J.B. 2008. The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate- employee performance relationship. "Journal of Organizational Behavior", 29
 332. MacLean D., Macintosh R. i Seidl D. 2015. Rethinking dynamic capabilities from a creative action perspective. "Strategic Organization", 13
 333. Mainemelis C., Kark R. i Epitropaki O. 2015. Creative leadership: A multi-context conceptualization. "The Academy of Management Annals", 9
 334. March J. 1991. Exploration and exploitation in organizational learning. "Organization Science", 2
 335. March J.G. i Sutton R.I. 1997. Organizational performance as a dependent variable. "Organization Science", 8
 336. Markides C.C. 2013. Business model innovation: What can the ambidexterity literature teach us? "Academy of Management Perspectives", 27
 337. Martin R. 2007. The opposable mind: How successful leaders win through integrative thinking. Boston: Harvard University Press
 338. Mason R.O. i Mitroff I.I. 1981. Challenging strategic planning assumption. New York: John Wiley & Sons
 339. Mathisen G.E. 2011. Organizational antecedents of creative self-efficacy. "Creativity and Innovative Management", 20
 340. McCarthy I.P. i Gordon B.R. 2011. Achieving contextual ambidexterity in R&D organizations: A management control system approach. "R&D Management", 41
 341. McCarthy M. 2016. Employee creativity through leadership: Effect on behavior modelling by leaders on employee creativity. Referat przedstawiony na corocznej konferencji European Academy of Management, Paris
 342. McCarthy M., Chen C.C. i McNamee R.C. 2013. The trade-off between novelty and usefulness: Cultural cognitive differences and creativity. Referat wygłoszony na corocznej konferencji Academy of Management, Orlando
 343. McDermott C.M. i O\'Connor G.C. 2002. Managing radical innovation: An overview of emergent strategy issues. "Journal of Product Innovation Management", 19
 344. McEvily B., Soda G. i Tortoriello M. 2014. More formally: Rediscovering the missing link between formal organization and organizational creativity. "The Academy of Management Annals", 8
 345. McKelvie A., Haynie J.M. i Gustavsson V. 2011. Unpacking the uncertainty construct: Implications for entrepreneurial action. "Journal of Business Venturing", 26
 346. McNamara G., Haleblian J. i Dykes B. 2008. Performance implications of participating in an acquisition wave: Early mover advantages, bandwagon effects, and the moderating influence of industry characteristics and acquirer tactics. "Academy of Management Journal", 51
 347. Meier K.J. i O\'Toole L.J. 2013. Subjective organizational performance and measurement error: Common source bias and spurious relationships. "Journal of Public Administration Research and Theory", 23
 348. Mellahi K. i Harris L.C. 2016. Response rates in business and management research: An overview of current practice and suggestions for future direction. "British Journal of Management", 27
 349. Menguc B. i Auh S. 2010. Development and return on execution of product innovation capabilities: The role of organizational structure. "Industrial Marketing Management", 39
 350. Menzel H.C., Krauss R., Ulijn J.M. i Weggenman M. 2008. Developing characteristics of an intrapreneurship supportive culture. W: A. Fayolle i P. Kyroe (eds.): Dynamics between entrepreneurship, environment and education,Cheltenham: Edward Elgar
 351. Mesdaghinia S., Atwater L.E. i Keller R.T. 2010. How leadership style affects performance of distant followers in creative and non-creative tasks? Referat przedstawiony na corocznej konferencji A cademy of Management, Montreal
 352. Michna A. 2005. Organizacja bipolarna - równoczesność strategii eksploatacyjnej i eksploracyjnej. W: B. Godziszewski, M. Haflfer, M.J. Stankiewicz (red.). Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce,Toruń: TNOiK
 353. Mihalache O.R., Jansen J.J.P., van den Bosch F.A.J. i Volberda H.W. 2014. Top management team shared leadership and organizational ambidexterity: A moderated mediation framework. "Strategic Entrepreneurship Journal", 8
 354. Miles G., Snow C.C. i Sharfman M.P. 1993. Industry variety and performance. "Strategic Management Journal", 14
 355. Miles R.E., Snow C.C. i Pfeffer J. 1974. Organization- environment: Concept and issues. "Industrial Relations", 13
 356. Miller C.C. i Ireland R.D. 2005. Intuition in strategic decision making: Friend or foe in the fast-paced 21st century? "Academy of Management Perspectives", 19
 357. Miller C.C., Washburn N.T. i Glick W.H. 2013. The myth of firm performance. "Organization Science", 24
 358. Miller D.C. i Salkind N.J. 2002. Handbook of research design & social measurement. 6th Edition. Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage Publications
 359. Miron-Spector E., Gino F. i Argote L. 2011. Paradoxical frames and creative sparks: Enhancing individual creativity through conflict and integration. "Organizational Behavior and Human Decision Processes", 116
 360. Mitchell R.K., Weaver G.R., Agle B.R., Bailey A.D. i Carlson J. 2016. Stakeholder agency and social welfare: Pluralism and decision making in the multi-objective corporation. "Academy of Management Review", 41
 361. Mittal S. i Dhar R.L. 2015. Transformational leadership and employee creativity. Mediating role of creative self-efficacy and moderating role of knowledge sharing. "Management Decision", 53
 362. Moedas C.A. i Benghozi P.-J. 2012. Efficiency and innovativeness as determinants of design architecture choices. "Journal of Product Innovation Management", 29
 363. Mom T.J.M., van den Bosch F.A.J. i Volberda H.W. 2007. Investigating managers\' exploration and exploitation activities: The influence of top-down, bottom-up and horizontal knowledge flows. "Journal of Management Studies", 44
 364. Mom T.J.M., van den Bosch F.A.J. i Volberda H.W. 2009. Understanding variation in managers\' ambidexterity: Investigating direct and interaction effects of formal structural and personal coordination mechanisms. "Organization Science", 20
 365. Montag T., Maertz C.P. i Baer M. 2012. A critical analyses of workplace creativity criterion space. "Journal of Management", 38
 366. Morgan R.E. i Berthon P. 2008. Market orientation, generative learning, innovation strategy and business performance interrelationships in bioscience firms. "Journal of Management Studies", 45
 367. Morgan R.E. i Strong C.A. 2003. Business performance and dimensions of strategic orientation. "Journal of Business Research", 56
 368. Mowles C. 2015. Managing in uncertainty. Complexity and the paradoxes of everyday organizational life. London/New York: Routledge/Taylor & Francis Group
 369. Mudambi R. i Swift T. 2014. Knowing when to leap: Transitioning between exploitative and explorative R&D. "Strategic Management Journal", 35
 370. Mueller J.S., Melwani S. i Goncalo J. 2012. The bias against creativity: Why people desire yet reject creative ideas. "Psychological Science"
 371. Mueller V., Rosenbusch N. i Bausch A. 2013. Success patterns of exploratory and exploitative innovation: A meta-analysis of the influence of institutional factors. "Journal of Management", 39
 372. Mumford M.D., Gibson C., Giorgini V. i Mecca J. 2014. Leading for creativity: People, products, and systems. W: D. Day (ed.). The Oxford handbook of leadership and organizations: 754-779. New York, NY: Oxford University Press.
 373. Mumford M.D., Hester K.S. i Robledo I.C. 2012. Creativity in organizations: Importance and approaches. W: M.D. Mumford (ed.). Handbook of organizational creativity, London/Waltham/San Diego: Academic Press/Elsevier
 374. Nagy B.G., Blair E.S. i Lohrke F.T. 2014. Developing a scale to measure liabilities and assets for newness after start-up. "The International Entrepreneurship and Management Journal", 10
 375. Napier N.P., Mathiassen L. i Robey D. 2008. From dichotomy to ambidexterity: Transcending traditions in systems development. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Toronto.
 376. Nemanich L. i Vera D. 2009. Transformational leadership and ambidexterity in the context of an acquisition. "The Leadership Quarterly", 20
 377. Nieckarz Z. 2009. Styl zarządzania a twórcze zachowania pracowników. W: S. Popek, R.E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska i A.M. Zawadzka (red.). Psychologia twórczości. Nowe horyzonty: 467-475. Lublin: UMCS
 378. Nielsen B.B. i Nielsen S. 2013. Top management team nationality diversity and firm performance: A multilevel study. "Strategic Management Journal", 34
 379.   Nijstad B.A., Berger-Selman F. i De Dreu C.K.W. 2014. Innovation in top management teams: Minority dissent, transformational leadership, and radical innovation. "Eu-ropean Journal of Work and Organizational Psychology", 23
 380. Nosella A., Cantarello S. i Filippini R. 2012. The intellectual structure of organizational ambidexterity: A bibliographic investigation into the state of the art. "Strategic Organization", 10
 381. Nunnally J.C. 1978. Psychometric theory. 2nd Edition. New York: McGraw-Hill
 382. Oezdes J., van der Vegt G. i Rink F. 2016. Informal hierarchy and group creativity: The nmoderating role of empowering leadership. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Anaheim
 383. O\'Reilly C.A. i Tushman M.L. 2008. Ambidexterity as a dynamie capability: Resolving the innovator\'s dilemma. "Research in Organizational Behavior", 28
 384. O\'Reilly C.A. i Tushman M.L. 2011. Organizational ambidexterity in action: How managers explore and exploit. "California Management Review", 53
 385. O\'Reilly C.A. i Tushman M.L. 2013. Organizational ambidexterity: Past, present and future. "Academy of Management Perspectives", 27
 386. O\'Reilly C.A. i Tushman M.L. 2016. Lead and disrupt. How to solve the innovator\'s dilemma. Stanford University Press: Stanford
 387. O\'Reilly III C.A., Harreld J.B. i Tushman M.L. 2009. Organizational ambidexterity: IBM and emerging business opportunities. "California Management Review", 51
 388. Oliver C. i Holzinger I. 2008. The effectiveness of strategic political management: A dynamic capabilities framework. "Academy of Management Review", 33
 389. Owens B.P. i Hekman D.R. 2016. How does leader humility influence team performance? Exploring the mechanisms of contagion and collective promotion focus. "Academy of Management Journal", 59
 390. Parjanen S. 2012. Experiencing creativity in the organization: From individual creativity to collective creativity. "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management", 7
 391. Patel P., Messersmith J. i Lepak D. 2013. Walking the tight-rope: An assessment of the relationship between high performance work systems and organizational ambidexterity. "Academy of Management Journal", 56
 392. Peter T., Braun S. i Frey D. 2015. How shared leadership affects individual creativity and support for innovation. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver, Kanada
 393. Piao M. 2010. Thriving in the new: Implication of exploration on organizational longevity. "Journal of Management", 36
 394. Pierce J.R. i Auguinis H. 2013. The too-much-of-a-good-thing effect in management. "Journal of Management", 39
 395. Podsakoff P.M. i Organ D.W. 1986. Self-reports in organizational research: Problems and prospects. "Journal of Management", 12
 396. Podsakoff P.M., Mackenzie S.B., Lee J.-Y. i Podsakoff N.P. 2003. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. "Journal of Applied Psychology", 88
 397. Podsakoff P.M., Mackenzie S.B. i PodsakoffN.P. 2012. Sources of method bias in social science research and recommendations how to control it. "Annual Review of Psy-chology", 63
 398. Poole M.S. i van de Ven A.H. 1989. Using paradox to build management and organization theories. "Academy of Management Review", 14(4)
 399. Posen H. i Levinthal D.A. 2012. Chasing a moving target: Exploration and exploitation in a dynamic environment. "Management Science", 58
 400. Poulis K. i Poulis E. 2016. Problematizing fit and survival: Transforming the law of requisite variety through complexity misalignment. "Academy of Management Review", 41
 401. Prahalad C.K. i Bettis R. 1984. The dominant logic: A new linkage between diversity and performance. "Strategic Management Journal", 7
 402. Preacher K.J. i Hayes A.F. 2008. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. "Behavior Research Methods", 40
 403. Preacher K.J., Rucker D.D. i Hayes A.F. 2007. Assessing moderated mediation hypothesis: Theory, methods, and prescriptions. "Multivariate Behavioral Research", 42
 404. Probst G., Raisch S. i Tushman M.L. 2011. Ambidextrous leadership: Emerging challenges for business and HR leaders. "Organizational Dynamics", 40 Puccio G.J. i Cabra J.F. 2012. Idea generation and idea evaluation: Cognitive skills and deliberate practices. W: M.D. Mumford (ed.): Handbook of organizational creativity: 189-215. London/Waltham, San Diego: Academic Press/Elsevier
 405. Puranam P., Alexy O. i Reitzig M. 2014. What\'s "new" about new forms of organizing? "Academy of Management Review", 39
 406. Putnam L., Fairhurst G.T. i Banghart S. 2016. Contradictions, dialectics and paradoxes in organizations: A constitutive approach. "The Academy of Management Annals", 10
 407. Qalyum S. i Wang C.L. 2016. Examining strategic ambidexterity as an antecedent of functional and cross-functional ambidexterity. Referat przedstawiony na corocznej konferencji British Academy of Management, Newcastle
 408. Qu R., Janssen O. i Shi K. 2010. Transformational leadership and follower creativity: The mediating role of follower identification. Referat wygłoszony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal
 409. Qu R., Janssen O. i Shi K. 2015. The effect of leader - member exchange and creativity expectations in predicting employee creativity. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 410. Quigley T.J. i Hambrick D.C. 2015. Has the "CEO Effect" increased in recent decades? A new explanation for the great rise in America\'s attention to corporate leaders. "Strategic Management Journal", 36
 411. Quinn R.E. 1988. Beyond rational management: Mastering the paradoxes and competing demands of high performance. San Francisco: Jossey-Bass
 412. Quinn R.E. i Rohrbaugh J. 1983. A spatial model of effectiveness criteria: Towards a competing values approach to organizational analysis. "Management Science", 29
 413. Raaijmakers A.G.M., Vermeulen P.A.M., Meeus M.T.H. i Zietsma C. 2015.1 need time! Exploring pathways to compliance under institutional complexity. "Academy of Management Journal", 58
 414. Ragin C.C. 2008. Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond. Chicago: University of Chicago Press
 415. Raisch S. i Birkinshaw J. 2008. Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes and moderators. "Journal of Management", 34
 416. Raisch S., Birkinshaw J., Probst G. i Tushman M.L. 2009. Organizational ambidexterity: Balancing exploitation and exploration for sustained performance. "Organization Science", 20
 417. Raisch S., Zimmermann A. i Cardinal L. 2012. A revised blueprint of the ambidextrous organization: Reuniting structural and contextual theories. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Boston
 418. Rasheed A.M.A. i Prescott J.E. (1992). Towards an objective classification scheme for organizational task environments. "British Journal of Management", 3
 419. Richard P.J., Devinney T., Yip G. i Johnson G. 2009. Measuring organizational performance: Towards methodological best practice. "Journal of Management", 35
 420. Richardson H.A., Simmering M.J. i Sturman M.C. 2009. A tale of three perspectives: Examining post hoc statistical techniques for detection and correction of common method variance. "Organizational Research Methods", 12
 421. Rivkin J.W. i Siggelkow N. 2007. Patterned interactions in complex systems: Implications for exploration. "Management Science", 53
 422. Rodriguez A. i Nieto M.J. 2016. Does R&D offshoring lead to SME growth? Different governance modes and the mediating role of innovation. "Strategic Management Journal", 37
 423. Rogan M. i Mors M.L. 2014. A network perspective on individual level ambidexterity in organizations. "Organization Science", 25
 424. Romanowska M. i Winch S. 2016. Najważniejsze determinanty odporności przedsiębiorstw na kryzys. W: M. Romanowska i W. Mierzejewska (red.). Przedsiębiorstwo odporne na kryzys. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business
 425. Rosenbusch N., Rauch A. i Bausch A. 2013. The mediating role of entrepreneurial orientation in the task environment - performance relationship: A meta- analysis. "Journal of Management", 39
 426. Rosenkopf L. i McGrath P. 2011. Advancing the conceptualization and operationalization of novelty in organizational research. "Organization Science", 22
 427. Rosing K., Frese M. i Bauch A. 2011. Explaining the heterogeneity of the leadership- innovation relationship: Ambidextrous leadership. "The Leadership Quarterly", 22
 428. Rosso B.D. 2014. Creativity and constraints: Exploring the role of constraints in the creative process of research and development teams. "Organization Studies", 35
 429. Rothaermel F.T. i Alexandre M.T. 2009. Ambidexerity in technology sourcing: The moderating role of absorptive capacity. "Organization Science", 20
 430. Rothaermel F.T. i Deeds D.L. 2004. Exploration and exploitation alliances in biotechnology: A system of new product development. "Strategic Management Journal", 25
 431. Salvendy G. 2001. Handbook of industrial engineering: Technology and operations Management. New York/Chichester/Weinheim/Brisbane/Singapore/Toronto: John Wiley & Sons
 432. Sandberg J. i Tsoukas H. 2015. Making sense of the sense making perspective: Its constituents, limitations, and opportunities for further development. "Journal of Orga-nizational Behavior", 36
 433. Sarooghi H., Libaers D. i Burkemper A. 2015. Examining the relationship between creativity and innovation: A meta-analysis of organizational, cultural, and environmental factors. "Journal of Business Venturing", 50
 434. Sarros J.C., Cooper B.K. i Santora J.C. 2008. Building a climate for innovation through transformational leadership and organizational culture. "Journal of Leadership and Organization Studies", 15
 435. Schad J., Lewis M.W., Raisch S. i Smith W.K. 2016. Paradox research in management science: Looking back to move forward. "The Academy of Management Annals", 10
 436. Schendel D.E. i Hofer C.W. 1979. Strategic management: A new view of business policy and Planning. Boston: Little-Brown
 437. Schilling M.A. i Fang C. 2014. When hubs forget, lie, and play favorites, interpersonal network structure, information distortion, and organizational learning. "Strategic Management Journal", 35
 438. Schreyögg G. i Sydow J. 2010. Organizing for fluidity? Dilemmas of new organizational forms. "Organization Science", 21
 439. Schultz M. i Hernes T. 2013. A temporal perspective on organizational identity. "Organization Science", 24
 440. Selznick P. 1957. Leadership in administration: A sociological interpretation. Evanston, IL: Row, Peterson
 441. Sethi R., Smith D.C. i Park W. 2001. Cross-functional product development teams, creativity, and the innovativeness of new consumer products. "Journal of Marketing Research", 38
 442. Shalley C.E., Gilson L.L. i Blum T.C. 2009. Matching creativity requirements and the work environment: Effects of satisfaction and intentions to leave. "Academy of Management Journal", 43
 443. Shin S.J., Kim T., Lee J. i Bian L. 2012. Cognitive team diversity and individual team member creativity: A cross-level interaction. "Academy of Management Journal", 55
 444. Shin S.J. 2015. Leadership and creativity: The mechanism perspective. W: C.E. Shalley, M.A. Hitt i J. Zhou (eds.): The Oxford handbook of creativity, innovation, and en-trepreneurship: 17-30. New York: Oxford University Press
 445. Shin S.J. i Zhou J. 2003. Transformational leadership: Conservation, and creativity: Evidence from Korea. "Academy of Management Journal", 46
 446. Shrout P.E. i Böiger N. 2002. Mediation in experimental and nonexperimental studies: New procedures and recommendations. "Psychological Methods", 7
 447. Sidhu J.S., Commandeur H.R. i Volberda H.W. 2007. The multifaced nature of exploration and exploitation: Value of supply, demand, and spatial search for innovation. "Organization Science", 18
 448. SiggelkowN. i Levinthal D.A. 2003. Temporarily divide to conquer: Centralized, decentralized, and reintegrated organizational approaches to exploration and adaptation. "Organization Science", 14
 449. Simsek Z., Heavey C. Veiga J.F. i Souder D. 2009. A typology for aligning organizational ambidexterity\'s conceptualizations, antecedents, and outcomes. "Journal of Management Studies", 46
 450. Simsek Z., Jansen J.J.P., Minichilli A. i Escriba-Esteve A. 2015. Strategic leadership and leaders in entrepreneurial contexts: A nexus for innovation and impact missed? "Journal of Management Studies", 52
 451. Singh J. i Fleming J. 2015. Lone inventors as sources of breakthroughs: Myth or reality. "Management Science", 56 Singh S., Darwish T.K. i Potoćnik K. 2016. Measuring organizational performance: A case for subjective measures. "British Journal of Management", 27
 452. Sirmon D.G. i Hitt M.A. 2009. Contingencies within dynamic managerial capabilities: Interdependent effects of resource investment and deployment on firm performance. "Strategic Management Journal", 30
 453. Sirmon D.G., Hitt M.A. i Ireland R.D. 2007. Managing firm resources in dynamic environments to create value: Looking inside the black box. "Academy of Management Review", 32
 454. Sirmon D.G., Hitt M.A., Ireland R.D. i Gilbert B.A. 2011. Resource orchestration to create competitive advantage: Breadth, depth, and life cycle effects. "Journal of Management", 37
 455. Smith W. 2014. Dynamic decision making: A model of senior leaders managing strategic paradoxes. "Academy of Management Journal", 57
 456. Smith W. i Tushman M.L. 2005. Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation streams. "Organization Science", 16
 457. Smith W.K. i Lewis M.W. 2011. Toward a theory paradox: A dynamic equilibrium model of organizing. "Academy of Management Review", 36
 458. Sokól A. 2015. Zarządzanie twórczością w organizacji. Koncepcja, metody i narzędzia. Warszawa: CeDeWu
 459. Spector P.E. 2006. Method variance in organizational research - Truth or urban legend? "Organizational Research Methods", 9
 460. Spisak B.R., O\'Brien M.J., Nicholson N. i van Vugt M. 2015. Niche construction and the evolution of leadership. "Academy of Management Review", 40
 461. Stańczyk-Hugiet E. 2016. Badania wielopoziomowe w zarządzaniu. "Zarządzanie i Finanse", 14
 462. Starbuck W.H. 1976. Organizations and their environments. Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago: RandMcNally
 463. Sternberg R.J. i O\'Hara L.A. 1999. Creativity and intelligence. W: R.J. Sternberg (eds.): Handbook of creativity, Cambridge: Cambridge University Press
 464. Stettner W.K. i Lavie D. 2014. Ambidexterity under scrutiny: Exploration and exploitation via internal organization, alliances, and acquisition. "Strategic Management Journal", 35
 465. Stevens R, Moray N, Bruneel J. i Clarysse B. 2015. Attention allocation to multiple goals: The case of for-profit social enterprises. "Strategic Management Journal", 36
 466. Su W. i Tsang E.W.K. 2015. Product diversification and financial performance: The moderating role of secondary stakeholders. "Academy of Management Journal", 58
 467. Sue-Chan C. i Hempel P.S. 2010. Disentangling the novel from the useful. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Montreal
 468. Sullivan D.M. i Ford C.M. 2010. The alignment of measures and constructs in organizational research: The case of testing measurement models of creativity. "Journal of Business and Psychology", 25
 469. Sully de Lugue M., Washburn N.T., Waldman D.A. i House R.J. 2008. Unrequited profit: How stakeholder and economic values relate to subordinates\' perceptions of leadership and firm performance. "Administrative Science Quarterly", 53
 470. Sułkowski L. 2012. Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin
 471. Sułkowski Ł. 2014. Paradygmaty i nurty badawcze w metodologii nauk o zarządzaniu - próba syntezy w oparciu o światową literaturę przedmiotu W: J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.). Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje. Prace Naukowe nr 340. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
 472. Sung S.Y. i Choi J.N. 2012. Effects of team knowledge management on the creativity and financial performance of organizational teams. "Organizational Behavior and Management Decision Processes", 118
 473. Suszyński C. 2012. Zarządzanie zmianami - wyzwania ambidextrous organization (zarys problematyki). W: A. Barabasz, G. Bełz (red.). Systemy i procesy zmian w za-rządzaniu.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
 474. Swift T. 2016. The perilous leap between exploration and exploitation. "Strategic Management Journal", 3
 475. Szwiec P. 2005. Twórczość w organizacji uczącej się - imperatyw ciągłej transgresji. "Przegląd Organizacji", 3
 476. Taylor A. i Helfat C. 2009. Organizational linkages for surviving technological change: Complementary assets, middle management, and ambidexterity. "Organization Science", 20
 477. Teece D.J. 2007. Explicating dynamic capabilities. The nature and microfundations of (sustainable) enterprises performance. "Strategic Management Journal", 28
 478. Teece D.J. 2012. Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action. "Journal of Management Studies", 49
 479. Teece D.J. 2014. A dynamic capability-based entrepreneurial theory of the multinational enterprise. "Journal of International Business Studies", 45
 480.   Thomas G. 2012. Changing our landscape of inquiry for a new science of education. "Harvard Educational Review", 81(1)
 481. Thompson J. 1967. Organizations in action. New York: McGraw-Hill
 482. Tierney P. 2008. Leadership and employee creativity. W: J. Zhou i C.E. Shalley (eds.). The handbook of organizational creativity: New York: Taylor and Francis.
 483. Tinsley H.E.A i Tinsley D.J. 1987. Uses of factor analysis in counseling psychology research. "Journal of Counseling Psychology", 34
 484. Tiwana A. 2010. Systems development ambidexterity: explaining the complementary and substitutive roles of formal and informal controls. "Journal of Management Information Systems", 27
 485. Tosi H.L., Werner S., Katz J.P. i Gomez-Mejia L.R. 2000. How much does performance matter? A meta-analysis of CEO pay studies. "Journal of Management", 26
 486. Tripsas M. i Gavetti G. 2000. Capabilities, cognition and inertia: Evidence from digital imaging. "Strategic Management Journal", 21
 487. Tung R.L. 1979. Dimensions of organizational environments: An exploratory study of their impact on organizational structure. "Academy of Management Journal", 22
 488. Turner N., Maylor H. i Swart J. 2013. Ambidexterity in managing business projects - An Intellectual Capital Perspective. "International Journal of Managing Projects in Business", 6
 489. Turner N., Swart J. i Maylor H. 2013. Mechanisms for managing ambidexterity: A review and research agenda. "International Journal of Management Review", 15
 490. Tushman M.L. i O\' Reilly C. 1997. Winning trough innovation: A practical guide to leading organizational change and renewal. Boston: Harvard Business School Publishing
 491. Tushman M.L. i O\'Reilly C. 1996. Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. "California Management Review", 38 (4)
 492. Tushman M.L., Smith W.K., Wood R.C., Westerman G. i O\' Reilly C. 2010. Organizational designs and innovation streams. "Industrial and Corporate Change", 19
 493. Ubuis Ü., Alas R. i Elenurm T. 2013. Impact of innovation climate on individual and organizational level factors in Asia and Europe. "Journal of Business Economics and Management", 14
 494. Uhl-Bien M. i Marion R. 2009. Complexity leadership in bureaucratic forms of organizing: A meso model. "Leadership Quarterly", 20
 495. Ulrich F. i Mengiste S.A. 2014. The challenges of creativity in software organizations. W: B. Bergvall-Káreborn, P.A. Nielsen (eds.). Creating value for all through IT: 16-34. Dordrecht: Springer
 496. Uotila J., Maula M., Keil T. i Zahra S.A. 2009. Exploration, exploitation, and financial performance: Analysis of S&P 500 corporations. "Strategic Management Journal", 30
 497. Vaccaro J.G., Jansen J.J.P., van den Bosch F.A.J. i Volberda H. 2012. Management innovation and leadership: The moderating role of organizational size. "Journal of Management Studies", 49
 498. van de Ven A.H. Ganco M. i Hinings C.R. 2013. Returning to the frontier of contingency theory of organizational and institutional designs. "The Academy of Management Annals", 7
 499. Venkatraman N., Lee C.H. i Iyer B. 2007. Strategic ambidexterity and sales growth: A longitudinal test in the software sector. Unpublished Manuscript (earlier version presented at the Academy of Management Meetings, 2005)
 500. Vessey W.B., Barrett J.D., Mumford M.D., Johnson G. i Litwiller B. 2014. Leadership of highly creative people in highly creative fields: A historiometric study of scientific leaders. "Leadership Quarterly", 25
 501. De Visser M. i Faems D. 2015. Exploration and exploitation within firms: The impact of CEOs\' cognitive style on incremental and radical innovation performance. "Creativity and Innovation Management", 24
 502. Volberda H., Lewin A. 2003. Co-evolutionary dynamics within and between firms: From evolution to coevolution. "Journal of Management Studies", 40
 503. Volmar E. Agle B., Rasmussen L. i Lee J. 2015. The objectives of corporations: Evidence from an empirical examination of Fortune 500 companies. Working paper. Wheatley Institution, Provo
 504. Voss G.B. i Voss Z.G. 2013. Strategic ambidexterity in small and medium-sized enterprises: Implementing exploration and exploitation in product and market domains. "Organization Science", 25
 505. Waddock S.A. i Graves S.B. 1997. The corporate social performance - financial performance link. "Strategic Management Journal", 18
 506. Wall T.D., Michie J., Patterson M., Wood S.J., Sheehan M., Clegg C.W. i West M. 2004. On the validity of subjective measures of company performance. "Personnel Psychology", 57
 507. Wang A.C. i Cheng B-S. 2010. When does benevolent leadership lead to creativity. The moderating role of creative role identity and job autonomy. "Journal of Organizational Behavior", 31
 508. Wang A-C. i Cheng B-S. 2009. When does benevolent leadership lead to creativity? The moderating role of creative role identity and job autonomy. "Journal of Organizational Behavior", 31
 509. Wang C.L., Senaratne C. i Rafiq M. 2014. Success traps, dynamic capabilities and firm performance. "British Journal of Management", 26
 510. Wang C.L. i Rafiq M. 2014. Ambidextrous organizational culture, contextual ambidexterity and new product innovation: A comparative study of UK and Chinese high- tech firms. "British Journal of Management", 25
 511. Wang D., Waldman D.A. i Zhang Z. 2014. A meta-analysis of shared leadership and team effectiveness. "Journal of Applied Psychology", 99
 512. Wang H. i Li J. 2008. Untangling the effects of overexploration and overexploitation on organizational performance: The moderating role of environmental dynamism. "Journal of Management", 34
 513. Wang P. i Rode J.C. 2010. Transformational leadership and follower creativity: The moderating effects of identification with leader and organizational climate. "Human Relations", 63
 514. Wang X-H. i Lee D.R. 2012. When and how cognitive diversity benefits team creativity: The importance of leadership. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Boston
 515. Weick K.E. 2001. Making sense of the organization. Oxford: Blackwell
 516. Weick K.E., Suthcliffe K.M. i Obstfeld D. 2005. Organizing and the process of sense- making. "Organization Behavior Science", 16
 517. Weinzimmer L.G., Michel E.J. i Franczak J.L. 2011. Creativity and firm level performance: The mediating effects of action orientation. "Journal of Management Issues", 23
 518. Weiss M., Hoegl M. i Gibbert M. 2012. Making virtue of necessity: The role of team climate for innovation in resource-constrained innovation projects. "Journal of Product Innovation Management", 28
 519. Westerman G., McFarlan F.W. i Iansiti M. 2006. Organization design and effectiveness over the innovation life cycle. "Organization Science", 17
 520. Whetten D. 1989. What constitutes a theoretical contribution? "Academy of Management Review", 4
 521. White R.E. i Hamersmesh R.C. 1981. Toward a model of business performance: An integrative approach. "Academy of Management Review", 6
 522. Whitson J. i Galinsky A.D. 2008. Lacking control increases illusory pattern perception. "Science", 322
 523. Wiruchnipawen W. i Chua R.Y.J. 2015. Unlocking the power of dialectical thinking: Moderating effects of leadership on creativity. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 524. Wood R.E., Goodman J.S., Beckmann N. i Cook A. 2008. Mediation testing in management research: A review and proposals. "Organizational Research Methods", 11
 525. Woodman R.W., Sawyer J.E. i Griffin R.W. 1993. Toward a theory of organizational creativity. "Academy of Management Review", 18
 526. Wu C., McMullen J.S., Neubert M.J. i Yi X. 2008. The influence of leader regulatory focus on employee creativity. "Journal of Business Venturing", 23
 527. Wu J. 2014. Cooperation with competitors and product innovation: Moderating effects of technological capabilities and alliance with universities. "Industrial Marketing Management", 43
 528. Xin L., Wu Q., Pan J., Zhou W. i Wang J. 2015. How does a supervisor\'s creativity cultivate his or her followers\' creativity? Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 529. Xue L., Ray G. i Sambamurthy V. 2012. Efficiency or innovation: How do industry environments moderate the effects of firms\' IT asset portfolios. "MIS Quarterly", 36
 530. Yamak S., Nielsen S i Escribá-Esteve A. 2014. The role of external environment in upper echelons theory: A review of existing literature and future research. "Group and Organization Management", 39
 531. Yamakawa Y., Yang H. i Lin Z.J. 2011. Exploration versus exploitation in alliance portfolio: Performance implications of organizational, strategic, and environmental fit. "Research Policy", 40
 532. Yang H. i Atuahene-Gima K. 2007. Ambidexterity in product innovation management: The direct and contingent effects on product development performance. Referat zaprezentowany na corocznej konferencji Academy of Management, Philadelphia
 533. Yu J. i Atwater L.E. 2015. Leaders\' exchange relationships and member creativity: Both motivation and information matter. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 534. Yu Y.-T. 2010. Ambidexterity: The simultaneous pursuit of service and sales goals in retail banking. Doctoral dissertation. School of Marketing, Australian School of Business, The University of New South Wales Sydney, Australia
 535. Zacher H. i Rosing K. 2015. Ambidextrous leadership and innovation. "Leadership & Organizational Development Journal", 36
 536. Zahra S.A., Ireland R.D. i Hitt M.A. 2000. International expansion by new venture firms: International diversity, mode of market entry, technological learning, and performance. "The Academy of Management Journal", 43
 537. Zahra S.A., Sapienza H.J. i Davidsson P. 2006. Entrepreneurship and dynamic capabilities. A review, model, and research agenda. "Journal of Management Studies", 43
 538. Zakrzewska-Bielawska A. 2016a. Ambidexterity - światowe trendy eksploracji w naukach o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji", 1
 539. Zakrzewska-Bielawska A. 2016b. Ambidextrous organization jako przykład przedsiębiorstwa inteligentnego. "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 148
 540. Zakrzewska-Bielawska A. 2016c. Paradoks eksploracji - ambidexterity w zarządzaniu strategicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 420
 541. Zbierowski P. 2016. Społeczna efektywność organizacji - rozważania teoretyczne i propozycja pomiaru. "Przegląd Organizacji" (w druku).
 542. Zbierowski P., Bratnicka K. i Dyduch W. 2014. Organizational positivity, high performance factors, creativity and creative strategy as antecedents of competitive advantage. W: The role of the business school in supporting economic and social deve-lopment. Belfast: British Academy of Management
 543. Zhang S., Ke X. i Wang X. 2015. Empowering leadership and creativity: The influence of access to resources/information, and OBSE. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver
 544. Zhang Y., Waldman D., Han Y.L. i Li X.B. 2015. Paradoxical leader behavior in people management: Antecedents and consequences. "Academy of Management Journal", 58
 545. Zhang X. i Bartol K.M. 2010. Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation and creative process engagement. "Academy of Management Journal", 53
 546. Zhang X., Chen Y.Y. i Kwan H.K. 2011. Empowering leadership and team creativity: The roles of team learning behavior, team creative efficacy, and team task complexity. "Academy of Management Annual Meeting Proceedings",
 547. Zhao X., Lynch J.G. i Chen Q. 2010. Reconsidering Baron and Kenny\'s: Myths and truths about mediation analysis. "Journal of Consumer Research", 37
 548. Zhou J. i Hoever I.J. 2014. Research on creativity: A review and redirection. "Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior", 1
 549. Zhou J. i Ren R. 2012. Striving for creativity. Building positive contexts in the workplace. W: K.S. Cameron i G.M. Spreitzer (eds.). The Oxford handbook of positive scholarship, Oxford/New York: Oxford University Press
 550. Zhou Y.M. 2011. Synergy, coordination costs, and diversification choices. "Strategic Management Journal", 32
 551. Zimmermann A., Raisch S. i Birkinshaw J. 2015. How is ambidexterity initiated? The emergent chapter definition. "Organization Science", 26
 552. Zoogah D.B., Peng M.W. i Woldu H. 2015. Institution resources, and organizational effectiveness in Africa. "Academy of Management Perspectives", 29
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu