BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barć Marek (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Zarządzanie ewakuacją ludności i mienia podczas zagrożeń niemilitarnych przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP
Managing evacuation of people and property during the non-military threats by branches and units of the Polish Armed Forces
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017, T. 9, nr 2, s. 61 - 78, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Działalność operacyjna, Ochrona dóbr niematerialnych, Ochrona przeciwpożarowa, Ochrona zdrowia, Działania antykryzysowe, Ewakuacja
Management, Operating activities, Protection of intangible goods, Fire protection, Health care protection, Anti-crisis actions, Evacuation
Uwagi
summ. streszcz.
Firma/Organizacja
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Polish Armed Forces
Abstrakt
W praktyce najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych (także zagrożonego mienia) po wystąpieniu zdarzenia niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach lub na terenach. Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowania mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Realizowana jest zazwyczaj w formie przemieszczenia z rejonu (miejsca), w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny. Ewakuacja może mieć również charakter prewencyjny, tzn. może być prowadzona z terenów i obiektów w przypadku zbliżającego się zagrożenia. (abstrakt oryginalny)

This article is dedicated to securing the evacuation of people and property during the nonmilitary threats by branches and units of the Polish Armed Forces. Evacuation is one of the basic measures to protect the life and health of humans, animals and the rescue of property, including historic and important documents in the event of any kind of threat. It is carried out usually in the form of displacement from the region (place) where there is a threat to the safe area. Evacuation may also have a preventive nature. It can be carried out from the area and facilities in the event of impending danger. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hausner J.: Zarządzanie publiczne, Warszawa: Scholar 2008.
  2. Jabłonowski M.: Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora 2007.
  3. Kurkiewicz A.: Zarządzanie kryzysowe w samorządzie, Warszawa: Municipium 2008.
  4. Kwiatkowski S., Kwiatkowska-Dróżdż A.: O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym, Warszawa 2009.
  5. Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W.: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej 2010.
  6. Pilżys J.: Zarządzanie kryzysowe, Szczecin: Zapol 2007.
  7. Skwarek Z.: Udział pododdziałów SZ RP w sytuacjach kryzysowych, Wrocław 2010.
  8. Wawrzusiszyn A.: Pojęcie i istota bezpieczeństwa, w: Zarządzanie kryzysowe, red. J. Stawnicka, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji 2011.
  9. Ziarko J., Walas-Trębacz J.: Podstawy zarządzania kryzysowego, Kraków: KTE 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9.2-4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu