BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosztowniak Aneta (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
TNC Activities - motives, forms of internationalization, development strategies and cultural factors
Działalność koncernów transnarodowych - motywy, formy internacjonalizacji i strategie rozwoju a czynniki kulturowe
Źródło
World Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2016, nr 2 (5), s. 21-31, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Z problematyki kultur. Studium interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Koncerny, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Internacjonalizacja, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Concerns, International enterprise, Internationalization, Enterprise internationalization, Company development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pozytywnie zweryfikowano hipotezy badawcze zakładające, że czynniki kulturowe wpływają na działalność koncernów transnarodowych (TNC) kanałem wewnętrznym (poprzez zasób wielokulturowego kapitału ludzkiego zatrudnionego w koncernie), jak i kanałem zewnętrznym, przenikającym z otoczenia biznesowego, ze strony kooperantów, klientów i konkurencji. Synergia czynników kulturowych wpływających kanałem wewnętrznym i zewnętrznym oddziałuje na skuteczność realizowanej strategii działania TNC. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartell Ch.A., Goshal S.: Transnational Management: Text, Cases and Readings. New York: McGraw-Hill Higher Education 1999.
 2. Dunning J.H.: Multinational Enterprises and the Global Economy. Wokingham: Addison- -Wesley 1993.
 3. Dunning J.H.: Toward an Eclectic Theory of International Production. "Journal of International Business Studies" 1980, vol. 11.
 4. Gorynia M., Nowak J., Tarka P., Wolniak R.: Foreign Direct Investment in New EU Member States from Central and Eastern Europe: An Investment Development Path Perspective. In: Internationalization of Emerging Economies and Firms. Eds. M. Marinov, S. Marinov.Palgrave Macmillan, January 2012.
 5. Graham J.H.: Culture and Human Resource Management. In: A.M.Rugman, T.L. Brewer. New York: The Oxford Handbook of International Business, Oxford University Press 2003.
 6. Hill Ch.W. L., Jones G.R: Strategic Management. Boston: Houghton Mifflin Company 1994.
 7. Jacob N.: Intercultural Management. London-Sterling: Kogan Page 2003.
 8. Johnson J., Vahlne J.E.: The Internationalization Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Market Commitments. "Journal of International Business Studies" 1997, no. 8.
 9. Knight G.A.: Entrepreneurship and Marketing Strategy: The SME under Globalization. "Journal of International Marketing" 2000, vol. 8, iss. 2.
 10. Kosztowniak A.: Factors favourable and hindering the inflow of the foreign direct investment to Poland in comparison to the Central and Eastern European (CEE) countries (Czynniki sprzyjające i utrudniające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w porównaniu do krajów EŚW). In: The innovation and knowledge in the contemporary international trade, (Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym). Eds. S. Wydymus, M. Maciejewski. Kraków: Foundation of Economic University (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego) 2012.
 11. Kosztowniak A.: TNC Activities in View of the 21st Century Challenges and Reality. In: World Journal of Theoretical and Applied Sciences 2015, nr 2(3), Homo Creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz. II). Eds. O. Gogolin, E. Szymik. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2015a.
 12. Kosztowniak A.: Expansion of transnational corporations in the Years 1990-2013 (Ekspansja korporacji transnarodowych w latach 1990-2013). "Gospodarka Narodowa" 2015, nr 6, Listopad-Grudzień 2015b.
 13. Kotler P., Jatusripitak S., Maesincee S.: Marketing narodów - Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1999.
 14. Koźmiński A.: International managing (Zarządzanie międzynarodowe). Warszawa: PWE 1999.
 15. O'Grady S., Lane H.W.: The Psychic Distance Paradox. "Journal of International Business Studies" 1996, vol. 27, iss. 2.
 16. Perlmutter H.: The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation. "Columbia Journal of World Business" 1969, no. 5(1).
 17. Pierścionek Z.: Competitive strategies and the development of the enterprise (Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa). Warszawa: PWN 2006.
 18. Rozkwitalska M.: Organizational cultures of enterprises in the international business (Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym). In: Problems of managing in contemporary organizations. The theory and the practice (Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka). Ed. W. Polak, T. Noch. Gdańsk: Wydawnictwo GWSA 2008.
 19. Rozkwitalska M.: International managing (Zarządzanie międzynarodowe). Warszawa: Difin 2007.
 20. Sowa K.: Competitive strategies of transnational corporations (Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych). Warszawa: Difin 2006.
 21. Vahlne J.E.: Nordström K.A.: The Internationalization Process: Impact of Competition and Experience. "The International Trade Journal" 1993, vol. 7, iss. 5.
 22. Zorska A.: To the globalization. Transformations in transnational corporations and the world economy (Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej). Warszawa: PWN 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-2443
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu