BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Limański Andrzej (Uniwersytet Śląski), Drabik Ireneusz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Tytuł
Orientacje strategiczne i problemy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Strategic orientations and problems of human resources management in an international company
Źródło
World Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2016, nr 2 (5), s. 32-45, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Z problematyki kultur. Studium interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Internationalization, Enterprise internationalization, Human resources, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article outlines the significance of international human resources management, as well as its relationship to the overall strategy of an enterprise seeking to internationalize its operations. Strategic orientations on foreign markets (i.e. ethnocentric, polycentric, region-centric and geocentric) are characterized with a special emphasis on the role of personal function. The article, furthermore, wishes to underline that the said orientations are seldom visible in their pure forms, and the mixed solutions - namely, strategies which are composed of characteristics typical of several orientations - are most commonly observed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Białas S.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym. Kulturowe uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN 2013.
  2. Drabik I.: Koncepcja internacjonalizacji przedsiębiorstwa - stan obecny i kierunki rozwoju. W: Współczesny marketing wobec problemów globalizacji gospodarki. Red. A. Limań- ski, R. Milic-Czerniak. Katowice: WSZMiJO 2009.
  3. Drabik I.: Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu. Tom I. Marketing. Red. A. Limański. Katowice: WSZMiJO 2015.
  4. Gorynia M.: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE 2007.
  5. Jarczewska-Romaniuk A.: Przedsiębiorstwa międzynarodowe. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta 2004.
  6. Limański A., Drabik I.: Marketing międzynarodowy. Warszawa: Difin 2010.
  7. Limański A., Drabik I.: Internacjonalizacja i globalizacja działalności przedsiębiorstw. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Red. J. Pyka. Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach; Akademia Ekonomiczna w Katowicach; Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania 2005.
  8. Listwan T.: Zarządzanie kadrami. Warszawa: C.H. Beck 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-2443
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu