BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska-Suchanek Mirosława (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Legenda o Wiecznym Żydzie Tułaczu jako narzędzie nazistowskiej propagandy (na przykładzie filmu Wieczny Żyd Fritza Hipplera)
The Legend Of The Wandering Jew as a Tool of Nazi Propaganda (On The Basis Of A Nazi Movie The Eternal Jew Directed By Fritz Hippler)
Źródło
World Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2016, nr 2 (5), s. 55-66, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Z problematyki kultur. Studium interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Propaganda marketingowa
Marketing propaganda
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article shows the use of the legend of the Wandering Jew in the anti-Semitic propaganda of the Third Reich on the basis of a Nazi movie The Eternal Jew (1940) directed by Fritz Hippler. A significant thing in the Hippler's movie is the factor of time (the Jew is eternal, exists despite all the circumstances) and place (the Jew is everywhere - he dons masks and hems in). Aggregation of all the common stereotypical views shaped the propaganda. Fierce, vulgar anti-Jewish rhetoric, dehumanization in the areas of both language and image, manipulated movie shots, selective approach to the used material, understatements and deliberate compilation of certain images - all of this added up to The Eternal Jew - one of the most heinous and sophisticated manifestations of anti-Semitic Nazi propaganda(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borzymińska Z., Żebrowski R.: hasło Ahaswerus. W: Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie. Warszawa: Prószyński i S-ka 2003.
 2. Chosiński S.: Kino totalitarne: Nazistowskie pragnienie "sprawiedliwości" wobec Żydów. Esensja.pl
 3. http://esensja.pl/film/recenzje/tekst.html?id=7056 [data dostępu: 20.11.2016].
 4. Grunberger R.: Historia społeczna Trzeciej Rzeszy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1994.
 5. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych (hasło Ahasfer). http://www.slownik-online.pl/kopalinski/7A5AABFB500FE66DC125658E004EA5B9. php [data dostępu: 25.11.2016].
 6. Kowalczyk W.: Topos Żyda Wiecznego Tułacza w utworach W. M. Doroszewicza (w świetle teorii światów dyskursu). ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LITTERARIA ROSSICA, 2015. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10930/c/23-243_252_kowalczyk.pdf [data dostępu: 22.11.2016].
 7. Księga Estery. http://www.mbkm.pl/pismo/21kestery.htm [data dostępu: 20.11.2016].
 8. Makowiecki A. Z.: Słownik postaci literackich. Warszawa: Literatura powszechna 2004.
 9. Makuch Sz. Współczesne renarracje legendy o Ahaswerze. "Kultura popularna" 2015, nr 3(45). http://kulturapopularna-online.pl/api/files/view/56193.pdf [data dostępu: 20.11.2016].
 10. Memoria futuri [pamięć przyszłości] - Żyd teologiczny. Brak autora. Modlitwa pl. http://modlitwa.pl/blog/memoria-futuri-pamiec-przyszlosci-zyd-teologiczny/ [data dostępu: 15.12.2016].
 11. Polski Słownik Judaistyczny publikowany przez Żydowski Instytut Historyczny http:// www.jhi.pl/psj/Ahaswerus [data dostępu: 15.12.2016].
 12. Stempowski T. "Podludzie, bandyci, bestie". Obraz Polaków i Żydów na niemieckich fotografiach okresu okupacji. https://fototekst.pl/podludzie-bandyci-bestie-obraz-polakowi-zydow-na-niemieckich-fotografiach-okresu-okupacji/ [data dostępu: 25.12.2016].
 13. Thomson O.: Historia propagandy. Przeł. S. Głąbiński. Warszawa: Książka i Wiedza 2001.
 14. Trachtenberg J.: Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm. Gdynia: Wydawnictwo URAEUS 1997.
 15. Wirtualny Sztetl - portal Muzeum Historii Żydów Polskich http://www.sztetl.org.pl/pl/ person/334,ahaswerus-achaszwerosz-ahaswer-/ [data dostępu: 20.11.2016].
 16. Wojciechowski Ł.M.: "Der Jude" - "Ten Żyd" - geneza, funkcjonowanie i siła trwania wizerunku. http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl [data dostępu: 30.11.2016].
 17. http://www.udyomedia.pl/def-Wieczny_%C5%BByd.html [data dostępu: 25.12.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-2443
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu