BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chybalski Filip (Politechnika Łódzka)
Tytuł
O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu
Some Remarks About Inference of Results of Quantitative Analyses in Management Science
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2017, z. 67, nr 1214, s. 5-18, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ilościowa, Analiza ekonomiczna, Zarządzanie, Metody statystyczne
Quantitative analysis, Economic analysis, Management, Statistical methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problematykę uogólniania wyników analiz ilościowych z próby na populację, szczególną uwagę kierując na wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego w naukach o zarządzaniu. Dyskusji poddano uwarunkowania i specyfikę procesu uogólniania wyników, losowe i nielosowe schematy doboru próby oraz różnice pomiędzy wynikami z próby oraz wynikami z populacji. Wyjaśniono źródło ryzyka popełnienia błędu na etapie wnioskowania statystycznego oraz omówiono jego prawdopodobieństwo. Zwrócono uwagę na możliwość uogólniania wyników z próby nielosowej na populację, ale w oparciu o prawdopodobieństwo subiektywne. Omówiono również problematykę uogólniania wyników w przypadku analiz mechanizmów ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

The paper addresses a very important topic of the inference from a sample to population, with a special attention paid to the application of statistical methods of inference in management science. The conditions and specifics of inference, random and non-random sampling techniques, the difference between results obtained from the population or from the sample as well as inference in the case of the studies on economic mechanisms are discussed. The source of an error corresponding to statistical inference as well as its probability are explained. The author addresses also the problem of the inference from a non-random sample to population with the application of subjective probability.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerjee A., Chitnis U.B., Jadhav S.L., Bhawalkar J.S., Chaudhury S.: Hypothesis testing, type I and type II errors, Industrial Psychiatry Journal, 18(2), 2009, pp. 127-131.
 2. Białek J., Depta A.: Statystyka dla studentów z programem STAT_STUD 1.0., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych: Komunikat nr 7/2010 [file:///C:/Users/user/Downloads/sd_komunikat_CK.pdf, dostęp 15.11.2016].
 4. Cieślak M. (red.): Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 6. Domański Cz. (red.): Metody statystyczne. Teoria i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 7. Engelberg J., Manski Ch. F., Williams J.: Comparing the point predictions and subjective probability distributions of professional forecasters, NBER Working Paper No. 11978, 2006.
 8. Gajek L., Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
 9. Hampton J.M., Moore P.G., Thomas H.: Subjective probability and its measurement, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), Vol. 136, No. 1, 1973, pp. 21-42.
 10. Lahiri K., Wang J.G.: Subjective probability forecasts for recession, Business Economics, April 2006, pp. 1-12.
 11. Miszczak W.: Projektowanie próby, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 12. Ostasiewicz O., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 13. Rószkiewicz M., Perek-Białas J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A.: Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych, Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 14. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 15. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P.: Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 16. Sokołowski A.: O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych, Statsoft Polska, 2004.
 17. Szreder M.: Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych, Przegląd statystyczny, RLVII, Zeszyt 4, 2010, ss. 168-174.
 18. 18] Witkowska D. (red.): Statystyka w zarządzaniu, AND, Łódź 2004.
 19. Witkowska D.: Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu