BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogóż-Duda Agnieszka (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wykorzystanie modelu liniowego Holta do prognozowania wydatków na ochronę zdrowia
Use of Holt's Linear Model for Forecasting Spending on Health Care
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, T. 84, s. 54-62, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Wydatki na ochronę zdrowia, Modele prognostyczne
Forecasting, Expenditures on health care, Forecasting models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zastosowanie modelu Holta do prognozowania wydatków na ochronę zdrowia. Należy zwrócić szczególną uwagę na zbudowanie modelu prognostycznego i odpowiedni dobór parametrów dla tego modelu. Przedstawiona metoda daje możliwość analizy problemu przy zastosowaniu trzech różnych zestawów parametrów. Wartości powinny być dobrane poprzez minimalizację wartości średniego błędu kwadratowego prognoz wygasłych. Autorka dobrała parametry optymalne oraz w sposób przypadkowy. Celem prowadzonych badań było zaprezentowanie skutków niewłaściwego doboru parametrów modelu. (abstrakt oryginalny)

This article presents the use of the Holt model for forecasting health care expenditure. Pay special attention to the construction of the forecasting model and the appropriate selection of parameters for the model. The presented method gives you the opportunity to analyse the problem using three different sets of parameters. Values should be selected by minimizing the average square error value of the expired forecast. The author selected the optimal parameters and in random way. The purpose of this was to present what happens to the prognostic model after improper selection of parameters. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chodakowska E. i in.: Zastosowanie modeli klasy GARCH do prognozowania cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii SA. [w:] Kiełtyka L., Nazarko J. (red.) Technologie informatyczne i prognozowanie w  zarządzaniu: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 2. Gelper S., Fried R., Croux Ch.: Robust Forecasting with Exponential and Holt-Winters Smoothing. Journal of Forecasting, Vol. 29, 2010, s. 285-300.
 3. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2008- rok,4, 1.html [dostęp: 10 czerwca 2017 r.].
 4. http://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2009-rok,4,2.html [dostęp: 10 czerwca 2017 r.].
 5. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-20 10-rok,4,3.html [dostęp: 10 czerwca 2017 r.].
 6. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2011- rok,4,4.html [dostęp: 10 czerwca 2017 r.].
 7. http://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2012-rok,4,5.html [dostęp: 10 czerwca 2017 r.].
 8. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2013-r-,1,4.html [dostęp: 10 czerwca 2017 r.].
 9. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-2014, 4,6.html [dostęp: 10 czerwca 2017 r.].
 10. Halicka K., Wieńkowski C.: Wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR. Ekonomia i Zarządzanie, nr 2, 2013, s. 70-80.
 11. Nazarko J. (red.): Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1 - Wprowadzenie do metodyki prognozowania. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.
 12. Nazarko J. (red.): Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2 - Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.
 13. Nazarko J. (red.): Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 3 - Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 14. Szostak R.: Uogólniony model Holta na przykładzie prognozowania liczby pasażerów w transporcie lotniczym w o Polsce, Ekonometria, nr 2, 2012, s. 16-26.
 15. Zeliaś A.: Teoria prognozy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu