BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczek Daniel (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Chatys Rafał (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Tytuł
Aspekty logistycznego projektowania reengineerinego łożysk tocznych
Aspects of Logistics Design Reengineering Rolling Bearing
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, T. 84, s. 63-78, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie symulacyjne, Symulacja, Logistyka, Linia produkcyjna
Simulation modelling, Simulation, Logistics, Production line
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowano wpływ zmian w istniejącej linii produkcyjnej łożysk tocznych na wydajniejsze ujęcie i zrozumienie stosowanych operacji czy problemów zachodzących w przykładowym przedsiębiorstwie. Projektowanie korekcyjne istniejącego systemu logistycznego produkcji łożysk, zweryfikowano programem FlexSim 3D Simulation Software. Znajomość narzędzi, które wykorzystywano w modelowaniu i analizie systemów produkcji, pozwoliła na usprawnienia i obszerną obserwację analizowanego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie korekt usprawniających. Pracę wzbogacono lepszym zabezpieczeniem wykorzystania bazy magazynowej i transportowej, co pozwoliło na racjonalne i optymalne wykorzystanie logistyki w zakładzie, niwelując straty i niepożądane zjawiska, efekty w rozpatrywanej linii produkcji (poprzez lepszą wydajność maszyn i operatorów/a). (abstrakt oryginalny)

The paper presents the influence of changes in the existing rolling bearing production line for a more effective understanding of applied operations or problems in the analyzed enterprise. Corrective design of the existing bearing production logistics system was verified by flexsim. Knowledge of the tools used in modelling and analysis of production systems has allowed on rationalization and extensive observation of the analysed enterprise by making improvements. The work was enriched with a better security of the use of the storage and transport base, which allowed the rational and optimal use of logistic in the plant, eliminating losses and undesirable phenomena, effects in the production line concerned (through better efficiency of machines and operators). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
  2. Pacholski L., Cempel W., Pawlewski P.: Reengineering. Reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
  3. Krzemiński-Freda H.: Łożyska toczne. PWN, Warszawa 1985.
  4. Wójcicki T., Czajka P., Giesko T.: Automatyczna inspekcja montażu uszczelek łożysk tocznych z wykorzystaniem komputerowych metod przetwarzania i analizy obrazów. Technologia i Automatyzacja Montażu, No 3, 2010, S. 26-31.
  5. Skoczek D.: Logistyka produkcji łożysk tocznych. Praca inżynierska (w przygotowaniu), Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2017.
  6. Przybyłowicz K.: Nowoczesne materiałoznawstwo, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2012.
  7. Dudziński Z., Kizyn M.: Vademecum gospodarki magazynowej. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
  8. Drelichowski L., Grochowski K., Zwierzchowski D., Kurkus J.: Doskonalenie rozwiązań logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowań systemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsiębiorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 68, 2014, s. 71-81.
  9. Bamber C.J., Castka P., Sharp J.M., Motara Y.: Cross-functional team working for overall equipment effectiveness (OEE). Journal of quality in maintenance engineering, vol. 9, no 3, 2003, S. 223-238.
  10. Muchiri P., Pintelon L.: Performance measurement using overall equipment effectiveness (OEE): Literature review and practical application discussion. International journal of production research, vol. 46, no 13, 2008, S. 3517-3535.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu