BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurdziak Leszek (Politechnika Wrocławska), Kawalec Witold (Politechnika Wrocławska), Król Robert (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Zastosowanie programu FlexSim w projekcie DISIRE
Application of FlexSim in the Disire Project
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, T. 84, s. 87-97, rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Symulacje komputerowe, Optymalizacja, Planowanie produkcji
Computing simulation, Optimalization, Production planning
Uwagi
streszcz., summ., This work is supported by the Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020 under grant agreement n. 636834 (DISIRE).
Abstrakt
Omówiono potrzebę śledzenia składu rudy w KGHM by dać zakładom przeróbczym co najmniej 1 zmianę wyprzedzenia na dopasowanie parametry procesów wzbogacania i zoptymalizować ich efektywność. Omówiony projekt DESIRE proponuje wrzucanie do strumienia urobku na przenośnikach specjalnych sensorów niosących źródłowe informacje o miejscu pochodzenia rudy. Może być ona powiązana z jakością złoża poprzez dane z prób bruzdowych przechowywanych w bazie MO-PRONA lub model blokowy zawierające przetworzone informacje (np. interpolowane domeny geometalurgiczne). Odczyty danych z sensorów dokonane odpowiednio wcześniej powinny umożliwić opracowanie odpowiednich prognoz. Do przygotowania eksperymentu z sensorami w ZG Lubin i analizy jego wyników wybranot program Flexsim łączący możliwość symulacji ciągłej i cyklicznej. W przyszłości może być on wykorzystany do przygotowywania prognoz z większym wyprzedzeniem na bazie planów produkcyjnych (np. opracowanych w systemie Datamine). (abstrakt oryginalny)

The need to trace the ore composition in KGHM has been discussed so as to give a processing plant at least one shift advance to adjust beneficiation parameters and optimize efficiency of this process. The discussed DISIRE project proposes dropping to an ore stream on conveyors special tags carrying source data about the origin of loaded ore which can be connected with deposit quality based either on channel samples stored in MOPRONA database or data from a block model containing processed data (e.g. interpolated geometallurgy domains). Tags readings done enough earlier should give possibility to prepare required forecasts. The FlexSim program has been selected for the preparation of the tag experiment in the ZG Lubin copper ore mine and analysis of its results. FlexSim combines the possibility of continuous and discret event simulations of material flow. In the future it can be used to make such forecasts even with a bigger time advance based on production plans (e.g. prepared in the specialized geological and mining Datamine software). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bechard V., Cote N.: Simulation of Mixed Discrete and Continuous Systems: An Iron Ore Terminal Example. Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference.
 2. Benndorf J. et al.: RTRO-coal: real-time resource- reconciliation and optimization for exploitation of coal deposits. Minerals 5.3, 2015, pp. 546-569.
 3. Cai D., Baafi E., Porter I.: Modelling a longwall production system using FlexSim 3D simulation software. Mine Planning and Equipment Selection, Irvine, California, USA: The reading matrix Inc107, 2012, pp. 107-114.
 4. Chęciński S., Witt A.: Modeling and simulation analysis of mine production in 3D environment. Mining Science, vol. 22, 2015, pp. 181-189.
 5. Chen Ch., Shi L.: Simulating and Optimizing of Tramcar Transportation Attempter in Open Pit Mine. Conference Paper, January 2017, 2nd International Conference on Modelling, Simulation and Applied Mathematics (MSAM2017).
 6. Chmielewski T.: Development of a hydrometallurgical technology for production of metals from KGHM Polska Miedz SA concentrates. Physicochemical Problems of Mineral Processing 51.1, 2015, pp. 335-350.
 7. DISIRE Newsleter No.2-5. https://www.spire2030.eu/DISIRE#edit-group_contact (Access: 23.07.2017).
 8. DISIRE web page. https://www.spire2030.eu/DISIRE#edit-group_partner (Access: 23.07.2017).
 9. Dudek M.W. et al. Impact of Surface Cost on Lignite Mining Project. Proceedings of the 12th International Symposium Continuous Surface Mining-Aachen 2014. Springer, Cham, 2015.
 10. FlexSim Software Products, Inc., https://www.flexsim.com/ (Access: 23.07.2017).
 11. FlexSim User Manual, 2016.
 12. Giel R., Plewa M., Mlynczak M.: Evaluation method of the waste processing system operation. Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL, 2016.
 13. Hołodnik K. et al.: Ocena dokładności szacowania zasobów miedzi w złożu bilansowym w partiach przeznaczonych do eksploatacji przy zastosowaniu geostatystycznych procedur krigingu 2D i 3D. Internal report (in Polish), Wroclaw University of Science and Technology, 2012.
 14. Hołodnik K. et al.: Principles and recommendations for the system of quality control and analytical data maintenance supplemented by the review of real-time sampling procedures for the deposit, run-of- mine and feed material. Internal report (unpublished archive material, Report SPR W6/2015/S/030).
 15. Jurdziak L. et al.: Idea of Identification of Copper Ore with the Use of Process Analyser Technology Sensors. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 44. No. 4. IOP Publishing, 2016.
 16. Jurdziak, L., Krol R., Kawalec W.: Variation of Ore Grade Transported by Belt Conveyors to Processing Plants. Physicochemical Problems of Mineral Processing 53.1, 2017, pp. 656669.
 17. Jurdziak L., Kawalec W., Krol R.: Autocorrelation analysis of Cu content in ore streams in one of KGHM Polska Miedź S.A. mines. Paper accepted for publication at The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017, no. 057, Wroclaw 2017.
 18. Jurdziak L., Kawalec W., Krol R.: Continuous transportation system modelling in one of underground mines for the purpose of ore flow simulation. Proceedings of the SGEM conference, Bulgaria, 2017.
 19. Jurdziak L., Kawalec W., Krol R.: Current methods and possibilities to determine the variability of Cu content in the copper ore on a conveyor belt in one of KGHM Polska Miedz SA mines. E3S Web of Conferences. Vol. 8., EDP Sciences, 2016.
 20. Jurdziak L., Kawalec W., Krol R.: Study on Tracking the Mined Ore Compound with the Use of Process Analytic Technology Sensors. Paper accepted for publication at The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017, no. 057, Wroclaw 2017.
 21. Kawalec W., Specylak J.: Open pit optimisation of a lignite deposit. Mine Planning and Equipment Selection Ateny, Balkema, 2000.
 22. Kawalec W. et al.: Project DISIRE (H2020)-an idea of annotating of ore with sensors in KGHM Polska Miedz SA underground copper ore mines. E3S Web of Conferences. Vol. 8. EDP Sciences, 2016.
 23. Kawalec W.: Short-term scheduling and blending in a lignite open pit mine with BWEs. Mine Planning and Equipment Selection, 2004, pp. 53-59.
 24. Kierzkowski A., Kisiel T.: A Simulation Model of Aircraft Ground Handling: Case Study of the Wroclaw Airport Terminal. Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology-ISAT 2016-Part III. Springer International Publishing, 2017.
 25. Krzak M., Panajew P.: Value of geological information in exploitation management: the case of exploitation units of the Polkowice-Sieroszowice mine. Archives of Mining Sciences 59.1, 2014, pp. 239-256.
 26. Kulinowski P.: Simulation studies as the part of an integrated design process dealing with belt conveyor operation. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, No.1, 2013.
 27. Lishchuk V. et al.: The geometallurgical framework. Malmberget and Mikheevskoye case studies. Mining Science 22.2, 2015, pp. 57-66.
 28. Naworyta, W.: Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24.2/4, 2008, pp. 97-110.
 29. Okolnishnikov V. V. et al.: Simulation of Coal Mining in Flat-Lying Coal Seam. Mathematics and Computers in Science and Industry. Mathematics and Computers in Science and Engineering Series - 50. Proc. of the 2nd International Conference on Mathematics and Computers in Science and Industry (MCSI-2015), Sliema, Malta. 2015.
 30. Pactwa K., Malewski J.: Opis koncentracji miedzi w profilu złoża i propozycja jego wykorzystania w planowaniu produkcji. Przegląd Górniczy 69.7, 2013 pp. 75-82.
 31. Pactwa K. Woźniak J.: Environmental reporting policy of the mining industry leaders in Poland. Resources Policy 53, 2017, pp. 201-207.
 32. Pactwa K. Woźniak J.: The meaning of geostatistical research in the light of the concept of assessing values of lignite deposits. Mining Science 22, 2015.
 33. Pactwa K.: Optimizing of Sampling of Lignite Deposit Using Geostatistical Methods - A Case Study. Proceedings of the 12th International Symposium Continuous Surface Mining-Aachen 2014. Springer, Cham, 2015.
 34. Stefaniak P. et al.: An Effectiveness Indicator for a Mining Loader Based on the Pressure Signal Measured at a Bucket's Hydraulic Cylinder. Procedia Earth and Planetary Science 15, 2015, pp. 797-805.
 35. Stepan J.: The impact of copper price variation on the economic efficiency and environmental sustainability of KGHM operations. Ekonomia i Środowisko 4, 2016, pp. 194-207.
 36. Zhu X. et al.: A FlexSim-based Optimization for the Operation Process of Cold-Chain Logistics Distribution Centre. Journal of applied research and technology 12.2, 2014, pp. 270-278.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu