BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spoz Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Koszty pracy - spojrzenie na problematykę z mikro- i makroperspektywy
Labour Costs from the Micro- and Macroperspective
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017, T. 9, nr 1, s. 41-55, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Koszty pracy, Produktywność, Przedsiębiorstwo
Labour costs, Productivity, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koszty pracy to druga pod względem wielkości grupa kosztów generowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Ich udział w całkowitych kosztach firmy sprawia, że w sposób znaczący wpływają na rentowność i konkurencyjność pojedynczych przedsiębiorstw i gospodarki jako całości. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kosztów pracy z mikro- i makroperspektywy. Autorka przeanalizowała strukturę kosztów pracy, odniosła ich wartość do produktywności pracy oraz przeanalizowała wpływ działań państwa na poziom kosztów pracy. (abstrakt oryginalny)

Labor costs are the second largest group of costs generated by Polish entities. Their share in the total cost of enterprises makes, that it determines the profitability and competitiveness of individual companies and the economy as a whole. The aim of the article is to present labor costs from the micro and macro perspective. The author has analyzed the structure of labor costs, their value in relation to labor productivity and the impact of the government on the level of labor costs(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, http://zpp.net.pl/files/manager/file-dc6a1f060fb0952d1274772deca94754.pdf [dostęp: 01.02.2017].
  2. Górka K., Chomątowski S.: Badanie kosztów pracy w przemyśle, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1974, nr 4
  3. GUS, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r., Warszawa 2013
  4. Halama H.: Koszty pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Człowiek i społeczeństwo, Materiały V Konferencji na temat ekonomiki przedsiębiorstw, Warszawa: PWE 1962
  5. Jacukiewicz Z.: Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce: wysokość i relacje płac według zawodów, koszty pracy, płace w sektorze publicznym i prywatnym, Warszawa: IPiSS 2003
  6. Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A.: Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2014
  7. Leithner F.: Grundriss der Sozialökonomik, Tübingen-Berlin: Lauppsche Buchhandlung 1925
  8. Sudoł S.: Metody analizy kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa: PWE 1967
  9. Zalecenie nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące ustalenia płac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się, Genewa, 3 czerwca 1970, art. I i II, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z135.html [dostęp: 01.02.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9(45).1-3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu