BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gumola Małgorzata (Politechnika Łódzka)
Tytuł
The Concept of the Effectiveness and Efficiency of Supply Management: a Theoretical Framework and Empirical Application
Pojęcie efektywności i skuteczności w zarządzaniu łańcuchem dostaw: teoretyczne rozważania i empiryczne zastosowanie
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2017, z. 67, nr 1214, s. 35-51, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Proces zarządzania, Zaopatrzenie, Efektywność, Wskaźniki efektywności, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Management process, Supply, Effectiveness, Effectiveness ratios, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie łańcuchem dostaw jest złożonym i wymagającym zjawiskiem, któremu musi stawić czoła każde przedsiębiorstwo produkcyjne chcące utrzymać swoją pozycję na coraz bardziej nasyconym rynku. Dlatego też w artykule autor dokonuje klarownego rozróżnienia między pojęciami efektywności i skuteczności i na tej podstawie przedstawia propozycję metody pomiarowej umożliwiającej ocenę procesu zaopatrzeniowego. Teoretyczne rozważania podparte są empirycznym zastosowaniem, które weryfikuje użyteczność zaproponowanej metody.(abstrakt oryginalny)

The supply management is a complex and demanding phenomenon which each manufacturing enterprise has to face in order to maintain its position on the more and more saturated market. Therefore, in this paper the author makes a clear distinction between effectiveness and efficiency concepts and on this basis presents a proposal of measurement procedure which can be used to evaluate the supply process. Theoretical considerations are supported by the empirical application which verifies the usefulness of the proposed method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, p. 6.
 2. Penc J.: Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, p. 61.
 3. Zakrzewska-Bielawska A.: Istota Procesu zarządzania, [in:] A. Zakrzewska- Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, pp. 24-28.
 4. Drucker P.F.: Technology, Management and Society, Harvard Business Review Press, Boston 2011, p. 37.
 5. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, p. 104.
 6. Halan Y.C.: Managing time: Plan, Delegate, Manage, Control, New Dawn Press, 2006, p. 68.
 7. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1973, p. 121.
 8. Mazurkiewicz A.: Sprawność działania - interpretacja teoretyczna pojęcia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 20, Rzeszów 2011, p. 50.
 9. Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, p. 20.
 10. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2004, p. 62.
 11. Rutkowska A.: Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru, Zarządzanie i Finanse, no. 1 part 4, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, p. 450.
 12. APICS Dictionary: 11th edition, American Production and Inventory Control Society, 2004.
 13. Kolińska K., Koliński A.: Efektywność procesu zarządzania zapasami części zamiennych w przedsiębiorstwach produkcyjnych - wyniki badań, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, no. 3/2013, p. 3.
 14. Szymański P.: Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Petros, Łódź 2007, p. 101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu