BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bator Jakub (Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie), Gawłowski Andrzej (Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym), Pająk Tadeusz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie), Goleń Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Styś Tomasz (Instytut Sobieskiego), Walczak Natalia (The European Suppliers of Waste-to-Energy Technology), Wojciechowski Tomasz (Spółka Wodno-Ściekowa GWDA Sp. z o.o.)
Tytuł
Spalanie odpadów komunalnych - skuteczne rozwiązanie problemów czy ślepa uliczka?
Incineration of Municipal Waste - an Effective Solution to Problems or a Blind Alley?
Źródło
Logistyka Odzysku, 2017, nr 3(24), s. 23-30, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Odpady, Odpady komunalne, Recykling, Ekologia, Termiczne unieszkodliwianie odpadów
Wastes, Commercial wastes, Recycling, Ecology, Thermal waste neutralisation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Zagadnienie termicznego unieszkodliwiania odpadów zdecydowaliśmy się podjąć ze względu na narastającą dyskusję na ten temat, w sektorze gospodarki odpadami i szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. W obliczu przyjęcia przez Unię Europejską filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zapowiadają odejście od budowy kolejnych spalarni i konsekwentne przekształcanie systemu w zgodzie z hierarchią postępowania z odpadami. Obiektów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych natomiast przybywa - w 2016 roku otwarto pięć nowych tego typu obiektów, a Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zakłada budowę następnych. Jaka jest rola termicznego przekształcania odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym i tworzeniu sprawnego oraz bezpiecznego dla środowiska systemu gospodarki odpadami w Polsce? Czy spalanie odpadów to skuteczne rozwiązanie problemu wysokiego wskaźnika składowania czy też ślepa uliczka, przez wejście w którą Polska zaprzepaści szansę na optymalny (zamknięty) system gospodarki odpadami? (abstrakt oryginalny)

We have decided to tackle the issue of the thermal neutralisation of waste due to the growing discussion on this topic in the waste management sector and broadly-defined sustainability. In view of the adoption of the circular economy philosophy by the European Union, representatives of the Ministry of the Environment have announced the departure from the construction of new incineration plants and the consistent conversion of the system in accordance with the waste hierarchy procedures. However, facilities for municipal waste thermal neutralisation have been built - in 2016 five new facilities were opened and the Infrastructure and Environment Operational Programme for 2014-2020 envisages the construction of new ones. What is the role of thermal treatment of waste in the circular economy and the creation of an efficient and environmentally safe waste management system in Poland? Is waste incineration an effective solution to the problem of high storage rates or a blind alley through which Poland will miss the opportunity for an optimal (closed) waste management system? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goleń M., Gospodarka o obiegu zamkniętym - nowa utopia czy droga konieczna? w: Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, praca zbiorowa pod red. Bartkowiaka R. i Matusewicza M., Oficyna Wydawnicza 1 SGH, Warszawa 2017, s. 162.
  2. Ellen MacArthur Fundation, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany, listopad 2015, s. 5, (portalkomunalny.pl z dnia 14 stycznia 2017 r.).
  3. Lewandowski M., Designing the Business Models for Circular Economy - Toward the Conceptual Framework, Sustainability, MDPI, 18 stycznia 2016.
  4. Scott, J. T. The Sustainable Business a Practitioner's Guide to Achieving Long-Term Profitability and Competitiveness, wyd. II.
  5. Greenleaf Publishing, Sheffield, 2015, s. 50.
  6. www.duh.de/pressemitteilung/teppich-recycling-020617/.
  7. Municipal Waste Statistics, Eurostat, 2017.
  8. Towards a better exploitation of the technical potential of waste-to-energy, Joint Research Centre, 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu