BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michniewska Katarzyna (Redaktor prowadzący CZASOPISMA "Logistyka Odzysku")
Tytuł
Spalarnie odpadów komunalnych - sytuacja w Polsce
Waste-to-Energy Plants - the Situation in Poland
Źródło
Logistyka Odzysku, 2017, nr 3(24), s. 31-32, rys., tab.
Słowa kluczowe
Odpady, Odpady komunalne, Odpady użytkowe, Przedsiębiorstwo komunalne, Ekologia, Ekologia opakowań, Recykling
Wastes, Commercial wastes, Utility wastes, Utility plant, Ecology, Ecological packaging, Recycling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do 2015 r. jedynym obiektem termicznego przekształcania odpadów komunalnych był Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie, otwarty w 2000 r. Rok 2015 okazał się przełomowy dla spalarni odpadów w Polsce - otwarto cztery nowe obiekty (spalarnie w Bydgoszczy, Koninie, Krakowie i Białymstoku), natomiast w 2016 r. do tego grona dołączyła spalarnia w Poznaniu. W planach na najbliższe lata są także kolejne instalacje. Nie ulega więc wątpliwości, że termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych w Polsce stało się już nie tylko planem, ale istotnym sposobem gospodarowania odpadami. Zapraszamy do zapoznania się z tabelą oraz mapą prezentującą podstawowe informacje o aktualnej i przyszłej sytuacji w sektorze termicznego przekształcania odpadów komunalnych w naszym kraju. (abstrakt oryginalny)

By 2015 the only facility for thermal treatment of municipal waste was the Plant for Municipal Solid Waste Treatment in Warsaw, opened in 2000. The year 2015 turned out to be a breakthrough for waste incineration plants in Poland - four new plants were opened (incineration plants in Bydgoszcz, Konin, Kraków and Białystok), and in 2016 this group was joined by an incineration plant in Poznań. There are also plans for the next few years. There is no doubt that thermal neutralisation of municipal waste in Poland has become not only a plan, but an important means of waste management. You are invited to read the table and the map presenting basic information about the current and future situation in the sector of thermal waste recycling in our country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu