BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Środa Bożena (Stowarzyszenie Producentów Cementu)
Tytuł
Co-processing paliw alternatywnych w przemyśle cementowym - element gospodarki o obiegu zamkniętym
Co-Processing of Alternative Fuels in the Cement Industry - Element of the Circular Economy
Źródło
Logistyka Odzysku, 2017, nr 3(24), s. 37-39, rys.
Słowa kluczowe
Cement, Ekonomia cyrkularna, Odpady, Odpady użyteczne, Biodegradacja, Paliwa alternatywne
Cement, Circular economy, Wastes, Useful wastes, Biodegradation, Alternative fuels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktualnie trwające na poziomie europejskim prace nad Strategią Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) obejmują m.in. analizę, jak w pełni wykorzystać istniejący w Europie potencjał odzysku energii z odpadów. W styczniu 2017 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała Komunikat nt. roli odzysku energii z odpadów (ang. Waste-to-Energy, W-t-E) w gospodarce o obiegu zamkniętym. (abstrakt oryginalny)

Ongoing work at the European level on the Strategy of Circular Economy includes, inter alia, an analysis of how to make full use of Europe's potential for energy recovery from waste. In January 2017 the European Commission (EC) published a communication on the role of waste-to-energy (W-t-E) in a Circular Economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu