BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Cierpioł Adrian (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Funkcjonowanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w znowelizowanych standardach międzynarodowych
Operation and Improvement of the Integrated Quality Management System and Environmental Management in the Revised International Standards
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 880-895, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Normalizacja, Jakość, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, Ochrona środowiska, Normy ISO
Normalization, Quality, Integrated quality management systems, Environmental protection, ISO International Standards
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Publikacja obejmuje tematykę dokonanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organization for Standardization) nowelizacji wymagań normatywnych dla systemów zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego, w aspekcie ich funkcjonowania i doskonalenia w organizacji. Zaprezentowane rozważania obejmują prezentację rozwoju norm z zakresu systemowego zarządzania oraz zarys wprowadzonych zmian z jednoczesnym wskazaniem dobrych praktyk ich wdrożenia i doskonalenia. Wnioski końcowe wskazywać mają na konieczną zmianę położenia "środka ciężkości" wymienionych systemów z obszaru dokumentacyjnego w obszar zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

The publication covers topics made by the International Organization for Standardization ISO (International Organization for Standardization) the amendment of the regulatory requirements for quality management systems and environmental management, in terms of their performance and improvement in the organization. Presented considerations include the presentation of the development of standards in the field of system management and an outline of the changes while indicating best practices for their implementation and improvement. Conclusions indicate are necessary to change the position of the "center of gravity" of these systems in the area of documentation in the area of strategic management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Henrykowski W. (2008). Znaczenie norm serii ISO 9000 w gospodarce, Materiały Konferencji Naukowej "Zarządzanie Jakością - 20 lat systemu ISO 9000", Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
  2. Stabryła A. (1997). Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka. Kraków - Kluczbork: ANTYKWA.
  3. Stabryła A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Wąsikiewicz-Rusnak U. (2003). Ekorozwój w strategii gospodarowania. Pomocnicze materiały dydaktyczne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  5. Wąsikiewicz-Rusnak U. (2005). Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  6. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu