BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabiec Olimpia (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Jędraszczyk-Kałwak Joanna (Urząd Gminy Pilchowice)
Tytuł
Motywowanie do pracy w opinii pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
Motivating to Work in the View of Small and Medium Enterprises' Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 43-56, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Organizacja, Zarządzanie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Opinia pracowników
Motivating employees, Organisation, Management, Small business, Employees' opinion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych z motywowaniem pracowników do pracy. W publikacji autorki zaprezentowały ujęcie teoretyczne kwestii związanych z motywacją jak również wyniki badań własnych dotyczących motywowania do pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego. Głównym celem niniejszego artykułu jest określenie, czy system motywacji stosowany w przedsiębiorstwach poprawia efekty pracy w ocenie pracowników. Wnioski z badania stanowić mogą punkt wyjścia przy podejmowaniu decyzji co do stosowania systemów motywacji w MŚP oraz opracowywania ich zasad. (abstrakt oryginalny)

This article presents a discussion of issues connected with motivating employees to work. In this publications, authors presented theoretical view of the issues related to motivating to work as well as results of own research on motivational system in small and medium enterprises of Silesia. The main goal of the article is to define, if the motivational system in enterprises, according the opinions of employees, increases their work effects. Conclusions provide a basis for making decisions related to the motivational system in small and medium enterprises, as well as for establishing specific regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 2. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 3. Franken R.E., Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 4. Gilejko L., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa 2002.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 6. Half R., Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników, PWN, Warszawa 1995.
 7. Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 8. Kopertyńska W., Wykorzystanie wyników ocen, "Personel" 1996, nr 2.
 9. Koźmiński K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 10. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Mimex, Wrocław 1993.
 11. Locke E., Toward a theory of task performance and incentives, "Organizational behavior and human performance" 1963, t. 3.
 12. Luthans F., Organizational behaviour, McGraw-Hill, Nowy Jork 1995.
 13. Martyniak Z., Metodologia wartościowania pracy, Stabill, Kraków 1992.
 14. Melich A., Organizacja i technika płac w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1987.
 15. Nadler D.A., Lawler E.E., Motivation a diagnostic approach, [w:] J.R. Hackman, E.E. Lewler, L.W. Porter (red.), Perspectives on behavior in organizations, McGraw-Hill, Nowy Jork 1983.
 16. Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWN, Warszawa 1979.
 17. Rose R., Beh L., Uli J., Idris K., An analysis of quality of work life and career-related variables, "American Journal of Applied Sciences" 2006, 3 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2874
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu