BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabiec Olimpia (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Jędraszczyk-Kałwak Joanna (Urząd Gminy Pilchowice)
Tytuł
Recruitment and Selection in the Opinion of Small and Medium Enterprises Employees
Rekrutacja i selekcja w opinii pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 57-69, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, Selekcja personalna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Opinia pracowników
Employee recruitment, Personnel selection, Small business, Employees' opinion
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Prezentowany artykuł dotyczy naboru pracowników na wolne stanowiska pracy. Autorki omawiają kwestie teoretyczne związane z planowaniem zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poszukiwaniem kandydatów do pracy oraz ich selekcją prowadzącą do zatrudnia. Dodatkowo w artykule zaprezentowane zostały wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego. Celem niniejszego artykułu, poza określeniem teoretycznych podstaw, jest zaprezentowanie kanałów rekrutacji i metod selekcji stosowanych w śląskich MŚP oraz ich oceny pod względem możliwości zaprezentowania się i stopnia trudności. (abstrakt oryginalny)

This article relates to the recruitment of employees for the vacancies. Authors discuss theoretical questions related to employment planning, candidates' identification and their selection, which would lead to employment. Additionally, this article presents a self-study based on the research carried out among employees from small and medium enterprises of Silesian Voivodship. The aim of this article is to determine theoretical fundamentals of recruitment channels and selection methods used in small and medium enterprises as well as their evaluation with regards to the possibilities of self-presentation and the level of difficulty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 2. Boudreau J.W., Rynes S.L., College recruiting in large organizations: practice, evaluation, and research implications, "Personnel Psychology" 1986, no 39.
 3. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 4. Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 5. Jamka B., Kierowanie kadrami - pozyskiwanie i rozwój pracowników, Oficyna Wydawnicza Głównej Szkoły Handlowej, Warszawa 2000.
 6. Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 7. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2010.
 8. Marciniak J., Rekrutacja i zatrudnienie według standardów Unii Europejskiej, Alpha pro, Ostrołęka 2004.
 9. Plany pracodawców. Raport z badania, Instytut Badawczy Randstat 2017.
 10. Prognoza HR 2016: Koniec rynku pracodawcy? Raport z badania, Zespół Doradztwa HRM partners S.A., Warszawa 2015.
 11. Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, C.H.Beck, Warszawa 2003.
 12. Wajda A., Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2876
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu