BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fidziński Błażej (Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.)
Tytuł
Jak właściwie prowadzić ewidencję opakowań
How to Keep Records of Packaging Properly
Źródło
Logistyka Odzysku, 2017, nr 3(24), s. 42-44, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Opakowania, Ewidencja kosztów działalności, Ewidencja księgowa, Odpady, Recykling, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie
Packaging, Operating expenses records, Accounting records, Wastes, Recycling, Enterprises functioning in the market, Cost control in the enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z obowiązków odnoszących się do opakowań wprowadzanych na rynek wraz z produktem, jakie nakłada na nich ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.). Jednym z nich jest prowadzenie tzw. ewidencji opakowań. Czym jest ten dokument, na czym polega jego prowadzenie i kogo właściwie dotyczy? (abstrakt oryginalny)

Many entrepreneurs are not aware of the obligations relating to packaging placed on the market together with the product, which were imposed on them by the 13th June 2013 act on packaging and packaging waste management (Journal of Laws of 2016, item 1863 as amended). One of these obligations is to keep so-called packaging records. What is this document, how should it be kept and who does it actually refer to? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1478).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje za opakowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1274).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu