BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sipa Monika (Politechnika Częstochowska), Gorzeń-Mitka Iwona (Politechnika Częstochowska), Skibiński Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Ocena współpracy międzypokoleniowej z perspektywy płci w polskich organizacjach w kontekście zarządzania wiekiem
The Intergenerational Cooperation Estimates from a Gender Perspective in Polish Organizations in Context of the Age Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 71-82, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Relacje międzypokoleniowe, Współpraca, Zarządzanie wiekiem, Płeć
Intergenerational relations, Cooperation, Age management, Gender
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Starzenie się zasobów pracy jest problemem globalnym, który decyduje o kształcie współczesnego rynku pracy. Jest to problem, który staje się coraz bardziej widoczny również w Polsce, ponieważ. szacuje się, że co dziesiąty pracownik jest w wieku powyżej 55 lat. Ważne jest, aby zrozumieć, że osoby te, z uwagi na ich doświadczenie, mogą być istotnym źródłem wiedzy dla organizacji. Efektywnie przeprowadzony proces dzielenia się wiedzą może być kluczowym czynnikiem sukcesu współczesnego biznesu. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę ocena współpracy międzypokoleniowej w polskich organizacjach. Jego celem było określenie różnic w wybranych obszarach współpracy międzypokoleniowej w organizacji z perspektywy płci. (abstrakt oryginalny)

Aging of labour resources is a global problem that determines the shape of modern labour market. This problem is becoming increasingly visible also in Poland, as it is estimated that every tenth employer is aged over 55. It is important to understand that these people, due to their experience, can be a vital source of knowledge for organisations. An effective process of knowledge sharing can be a key factor in success of modern business. This publication is an attempt to evaluate intergenerational cooperation in Polish organisations. The aim of the paper was to identify differences in selected areas of intergenerational cooperation in an organisation from a gender perspective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Booth A.L., Nolen P., Gender differences in risk behaviour: does nurture matter?, "The Economic Journal" 2012, vol. 122. F56-F78. DOI: 10.1111/j.1468-0297.2011.02480.x.
 2. Chesnais J.C., Demographic Transition Patterns and Their Impact on the Age Structure. "Population and Development Review", Vol. 16, No. 2.
 3. Croson R., Gneezy U., Gender differences in preferences, "Journal of Economic Literature" 2009, Vol. 47, Iss. 2.
 4. Gorzeń-Mitka I., Risk management in small and medium-sized enterprises: a gender-sensitive approach, "Problems of Management in the 21st Century" 2015, Vol. 10, Iss. 2.
 5. Jamka B., Zarządzanie wiekiem 50+ jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw, [w:] B. Jamka, S. Konarski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 6. Jaźwińska-Motylska E., Kiełkowska M., Kordasiewicz A., Pędziwiatr K., Radziwinowiczówna A., Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych, Ośrodek Badań nad Migracjami. Uniwersytet Warszawski. Studia i materiały, No. 3, 2014.
 7. Lemańska-Majdzik A., Okręglicka M., Determinants and Areas of an Organisation's Success - Literature Review, [w:] International Academic Conference on Management, Economics and Marketing (IAC-MEM 2015), Czech Institute of Academic Education Vienna, Aistria, Vestec 2015.
 8. Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
 9. Magd H., Management attitudes and perceptions of older workers, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2003,15, No. 7.
 10. Naegele G., Walker A., A guide to good practice in age management, Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
 11. Powell M., Ansic D., Gender differences in risk behaviour in financial decision-making: An experimental analysis, "Journal of Economic Psychology", Vol. 18, Iss. 6, November 1997 [online] [cit.2016-01-07] http://dx.doi.org/10.1016/S0167-4870(97)00026-3.
 12. Reday-Mulvay G., Working beyond 60: Key policies and practices in Europe, Palgrave, London 2005.
 13. Ritvo R., Litvin A., Managing in the Age of Change: Essential Skills to Manage Today's Diverse Workforce, Burr Ridge, Illinois: IRWIN Professional Publishing, 1994.
 14. Skibiński A., Sipa M., Labor Force of the Visegrad Group Countries in the Context of Demographic Changes-Selected Aspects, "Information Management and Business Review" 2015, Vol. 7.
 15. Smolarek M., Role of planning in the development of small enterprises, Theory of Management 6; The selected problems for the development support of management knowledge base; ed. S. Hittmár; University of Zlina, Zlina 2012.
 16. Wade-Benzoni K.A., Intergenerational identification and cooperation in organizations and society, [w:] J. Polzer (red.), Identity Issues in Groups (Research on Managing Groups and Teams, Volume 5) Emerald Group Publishing Limited, 2003.
 17. Ageing and employment: identification of good practice to increase job opportunities and maintain older workers in employment - final report European Commission, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2880
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu