BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Marek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa
The Economic Dimension of Security
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 83-89, tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Ekonomia, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Gospodarka narodowa
Economics, Economic safety, National economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H41, F52
streszcz., summ.
Abstrakt
Kwestię wzajemnych relacji między systemem bezpieczeństwa a gospodarką narodową bada stosunkowo młoda subdyscyplina ekonomika bezpieczeństwa. Istotne pozostaje określenie współczesnych determinant bezpieczeństwa (w warunkach układu wielobiegunowego i szeregu zagrożeń o charakterze asymetrycznym). Celem artykułu jest osadzenie kwestii bezpieczeństwa na gruncie nauk ekonomicznych i podejmowanie prób analiz problemów we współczesnych warunkach gospodarowania przy uwzględnieniu ewolucji roli państwa narodowego. (abstrakt oryginalny)

The issue of common relations between the security system and the national economy is examined by a relatively new subdiscipline - national security economics. It remains crucial to define the contemporary security determinants (in the conditions of a multipolar system and the array of threats with an asymmetric nature) as well as the role of economic science in making strategic decisions for national security. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartz B. (2013), Jak niegodziwy kapitalizm deprawuje demokrację i solidarność, "Doctrina Studia Społeczno-Polityczne", nr 10.
 2. Beck U. (2005), Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Scholar, Warszawa.
 3. Bomba A, Kubisiak P. (2012), Wojna ekonomiczna i jej społeczne skutki, "Zeszyty Naukowe WSOWL", nr 3(165).
 4. Ciszek, M. (2013), Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa, "Doctrina Studia Społeczno-Polityczne", nr 10.
 5. Płaczek J. (red.) (2014), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa.
 6. Grącik-Zajaczkowski M. (2011), Suwerenność w warunkach globalizacji, w: Żukrowska K. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, IUSatTAX, Warszawa.
 7. Księżopolski K.M. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa.
 8. Neu C.R., Wolf Jr. Ch. (1994), The Economic Dimensions of national Security, RAND, National Defense Research Division, Santa Monica.
 9. Stachowiak Z. (2012), Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, Wydawnictwo AON, Warszawa.
 10. Stankiewicz W. (1996), Ekonomika obrony, Wydawnictwo WSO, Wrocław.
 11. Żukrowska K. (2013), Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa, w: Raczkowski K., Żukrowska K., Żuber M. (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu