BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszewska Jolanta (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Skorus Piotr (Uniwersytet Mateja Bela w Banskiej Bystricy, Słowacja)
Tytuł
Komunikaty wizualne - specyfika komunikacji marketingowej
Visual Messages - the Specifics of Marketing Communications
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 83-100, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Przewaga konkurencyjna, Wizerunek przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Marketing communication, Competitive advantage, Company image, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Umiejętne stosowanie narzędzi komunikacji wizualnej stwarza warunki do zaistnienia przedsiębiorstwa na rynku, może stanowić również ważny element budowania pozycji konkurencyjnej oraz pożądanego wizerunku rynkowego. Głównym problemem artykułu jest wskazanie sposobu wykorzystania komunikacji wizualnej przez podmioty z sektora MSP. Autorzy chcą podjąć próbę wskazania, jak należy stosować komunikację wizualną, aby przedsiębiorca z sektora MSP uzyskał efekt rynkowy w postaci satysfakcji własnej i klienta, a celem jest odpowiedź na pytanie, jak przedsiębiorstwo może używać komunikacji wizualnej w kontekście komunikacji marketingowej. (abstrakt oryginalny)

Skillful using of visual communication tools creates the conditions for the existence of the company on the market. This is an important element of building the competitive position and the desired market image. The main problem of the article is to show how to use visual communication by actors from the SME sector in the marketing communications context. The authors want to try to identify how to manage visual communication to an entrepreneur from the SME sector gained market effect in the form of self-satisfaction and the customer. The aim this article - how a company can use visual communication while maintaining the context of marketing communications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Wiktor J., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2006.
 2. Berger A., Acts, Facts and Consumer Culture, Lanham,Mayland Rowman and Littlefield, 2007.
 3. Bergstorm B. Hseuh-Ming H. and Woods J., Visual Communications, Laurence King Publishing London.
 4. Baer K., Information Design Workbook, Rockport Publishers, Massachusetts 2008.
 5. Deshmukh A., Karandikar A., The net promoter movement, "Journal Brand Management" 2007, nr 4.
 6. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami PWN, Warszawa 2006.
 7. Nestorowicz R., Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej, "Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej 2004.
 8. Parker S., Design and development of wearable automated cerebral palsy measurement system Published, Biomedical Engineering and Sciences (IECBES), 2012 IEEE EMBS Conference on Date of Conference: 17-19 Dec. 2012.
 9. Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metoda badań nad wizualnością, PWN, Warszawa 2010.
 10. www.mfiles.ae.krakow
 11. www.wne.sggw.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2883
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu