BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walotek-Ściańska Katarzyna (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Persuasion Strategies in Polish Advertisements Addressed to Young People
Strategie perswazyjne w polskich reklamach skierowanych do ludzi młodych
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 131-146, tab., bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Młodzież, Dzieci, Techniki reklamy, Prosument
Advertising, Youth, Children, Advertising technique, Prosumer
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza technik perswazyjnych stosowanych w polskich komunikatach reklamowych skierowanych do dzieci i młodzieży. W artykule zamieszczam opis najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych mechanizmów psychologicznych w aktach perswazyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Podkreślam, że czynnikiem warunkującym właściwy wybór strategii perswazyjnej jest precyzyjna analiza stylu życia i hierarchii potrzeb grupy docelowej. Podaję przykłady kampanii reklamowych, które zostały najlepiej zapamiętane i wskazane przez studentów za najsilniej oddziałujące, z którymi pracowałam w grupach fokusowych. Wskazuję, że współczesny młody człowiek to przedstawiciel pokolenia sieci, homo irretitus, raczej prosument niż konsument, przyzwyczajony do myślenia nielinearnego, zniecierpliwiony liczbą informacji, oczekujący fascynujących historii i komunikatów wzbudzających emocje. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyze the persuasive techniques used in the Polish advertisements addressed to children and youth. It describes the main and the most frequently used psychological mechanisms found in the persuasive acts intended for children and youth. I emphasize the precise analysis of the lifestyle and the hierarchy of needs in the target group is the factor determining the right choice of a persuasion strategy. I present examples of advertising campaigns that were the most memorable and were considered as exerting the strongest influence - according to the students I have worked with in focus groups. I point out that a contemporary young individual is a representative of the network generation, homo irretitus, a prosumer rather than a consumer, used to non-linear thinking, irritated by the amount of information, expecting fascinating stories and messages that stir emotions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albin K., Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 2000.
 2. Benedict A., Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.
 3. Bogunia-Borowska M., Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 4. Bralczyk J., Język na sprzedaż, GWP, Warszawa 1996.
 5. Budzyński W., Reklama, techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
 6. Caples J., Hahn F.E., Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 7. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 1995.
 8. Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 9. Dejnaka A., Strategia reklamy, marki, produktów i usług, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2013.
 10. Doliński D., Psychologia reklamy, AIDA, Wrocław 1999.
 11. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003.
 12. Domański T., Skuteczna reklama i promocja, Poltext, Warszawa 1993.
 13. Duda A., Język mitu w reklamie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 14. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 15. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 16. Gędek M., Reklama - zarys problematyki. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 17. Goban-Klas T., Społeczeństwo medialne, WSiP, Warszawa 2005.
 18. Golka M., Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna "Artia", Warszawa 1994.
 19. Heath R., Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?, GWP, Gdańsk 2006.
 20. Jachnis A., Terelak J., Psychologia konsumenta i reklamy, "Branta", Bydgoszcz 1998.
 21. Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 22. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Trio, Warszawa 2002.
 23. Koniak P., Historie, które budują sprzedaż, "Charaktery" 2012, nr 8.
 24. Kotler P., Keller K.L., Marketing, tłum. M. Zawiślak, J. Środa, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.
 25. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, tłum. D. Gasper, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.
 26. Krzyścin M., Reklama produktów bankowych - jej perswazyjność i konsekwencje, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
 27. Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 28. Laszczak M., Psychologia przekazu reklamowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 29. Leśniewska A., Reklama internetowa, Onepress, Gliwice 2006.
 30. Lewiński P., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 31. Lindstrom M., Dziecko reklamy. Dlaczego nasze dzieci lubią to co lubią, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2005.
 32. Lindstrom M., Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 33. Lisowska-Magdziarz M., Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny - reklama - semiotyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 34. Lisowska-Magdziarz M., Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Łośgraf, Warszawa 2010.
 35. Lizak J., Język reklam dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 36. Makowski M., Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej. Zastosowanie i oddziaływanie, Wydawca CeDeWu, Warszawa 2013.
 37. Mistewicz E., Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Onepress Gliwice 2011.
 38. Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 39. Pelsmacker P de., Geuens M., van den Bergh J., Marketing Communications, Prentice Hall, Londyn 2001.
 40. Percy L., Elliott R., Strategic Advertising Management, Oxford University Press, New York 2005.
 41. Pitrus A., Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2005.
 42. Pitrus A., Zrozumieć reklamę, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2001.
 43. Pomieciński A., Reklama w kulturze współczesnej. Studium antropologiczne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
 44. Polak R., Leonowicz-Bukała I., Gawroński S., Narzędzia współczesnej reklamy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010.
 45. Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2012.
 46. Rossiter J.R., Percy L., Advertising and Promotion Management, McGraw-Hill, Nowy Jork 1997.
 47. Ryłko-Kurpiewska A., Dzieci jako odbiorcy reklamy telewizyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 48. Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Wydawnictwo Alma-Press, Kraków 1983.
 49. Shimp T.A., Advertising, Promotion and Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communications, The Dryden Press, Orlando 1997.
 50. Skowronek K., Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2001.
 51. Smid W., Język reklamy w komunikacji medialnej, CeDeWu, Warszawa 2015.
 52. Staniszewski M., Czas na rytualizację marek?, "Nowe Media" 2012, nr 1.
 53. Szczęsna E., Poetyka reklamy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 54. Ślużyński M., Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2004.
 55. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 56. Tokarz M., Argumentacja, perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, GWP Gdańsk 2006.
 57. Tomczyk Ł., Wąsiński A., The factors and conditions of netoholism in the perspective of the diagnostic research, "Media, Culture and Public Relations" 2014, 5 (1).
 58. Wąsiński A., Tomczyk Ł., Factors reducing the risk of internet addiction in young people in their home environment, "Children and Youth Services Review" 2015, Vol. 57,.
 59. Zimny R., Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008.
 60. Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, red. A. Zawadzka, M. Górnik-Durose, GWP, Sopot 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2886
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu