BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzeń-Mitka Iwona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Złożoność w zarządzaniu - refleksje nad pozycją badań nad złożonością w kontekście zarządzania ryzykiem
Complexity in Management - Reflection on Complexity Position Studies in Risk Management Context
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 147-159, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Złożoność organizacji, Zarządzanie
Risk management, Complexity of the organization, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Złożoność jest zjawiskiem szeroko badanym w literaturze naukowej, w tym również w literaturze z zakresu zarządzania. Złożoność oraz umiejętność radzenia sobie z jej zmianami w organizacji i jej otoczeniu uznawana jest za jeden z kluczowych czynników konkurencyjności. Złożoność generuje ryzyko. Zidentyfikowanie ryzyka wynikającego ze złożoności i zarządzanie nim w ramach akceptowalnych poziomów jest wyzwaniem dla kadry zarządzającej. Niektórzy badacze sugerują też, że można zarządzać nie tylko skutkami złożoności, ale i samą złożonością. Jednakże literatura przedmiotu poświęca wciąż mało uwagi temu zjawisku. Głównym pytaniem badawczym w tym artykule jest określenie, jakie miejsce zajmuje problematyka złożoności w badaniach dotyczących zarządzania organizacją, w szczególności w kontekście ryzyka i zarządzania nim. W artykule przedstawiono wyniki badań literaturowych w odniesieniu do wskazania skali i obszarów wiodących badań nad złożonością i zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

Complexity has been widely researched in the science literature, nowadays also in the management literature. Complexity and the way to deal with its increasing in the company itself and its environment has become a key competitive factor. But complexity generate also risks. Identified risks arising from complexity and managing that risk within acceptable levels is one challenge for business leaders. Some researchers suggest that the complexity can be managed. However, the literature is still paid little attention to this phenomenon. The main my research questions were: what is the place of complexity concept in the management sciences and what is complexity in risk management context. With this paper, author aim to contribute to the literature of management complexity. This paper contains the results of study that were made in the scale and the leading areas of research on the complexity and risk management of a state of the art in academic studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baccarini D., The concept of project complexity - a review, "International Journal of Project Management" 1996, No. 14(4).
 2. Cilliers P., Complexity and Postmodernism: Understanding, NY: Routledge, New York 1998.
 3. Collins D., Organizational Change - Sociological Perspectives, Routledge 1998.
 4. Coombs J., Sadrieh F., Annavarjula M., Two Decades of International Entrepreneurship Research: What Have We Learned- Where Do We Go from There?, "International Journal of Entrepreneurship" 2009, nr 13.
 5. Czakon W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 6. Dombrowski M., Złożona natura złożoności, "Diametros" 2013, nr 36.
 7. Faisal A.A.R., Ayman A.I., A business process modeling based approach to investigate complex processes: Software development case study, "Business Process Management Journal" 2012, nr 18.
 8. Gorzeń-Mitka I., Okręglicka M., Lemańska-Majdzik A., Complexity Management in Enterprise - Sample Reflection on Interpretation, [w:] MEKON 2015. The CD of Participants' Reviewed Papers from 17th International Conference MEKON 2015. February 4-5, 2015, Ostrava. Ostrava: VSB-TUO, Faculty of Economics, 2015.
 9. Gorzeń-Mitka I., Risk Management in Polish Companies, "Business and Management"2012. The 7th International Scientific Conference. Selected Papers. Vol. 2. May 10-11. 2012, Vilnius, Lithuania. VGTU Publishing House "Technika" 2012.
 10. Hummelbrunner R., Jones H., A guide to managing in the face of complexity, Working Papers, October 2013, Overseas Development Institute, http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8662.pdf [dostęp: 13.12.2013].
 11. Kluth A., Jäger J., Schatz A., Bauernhansl T., Evaluation of Complexity Management Systems - Systematical and Maturity-Based Approach. Procedia CIRP. 2014. 1 Mesjasz-Lech A., Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 12. Simon A., Marques P., Bikfalvi A., Dolors Munoz M., Exploring value differences across family firms: The influence of choosing and managing complexity, "Journal of Family Business Strategy" 2012, No. 3.
 13. Sipa M., Gorzeń-Mitka I., Skibiński A., Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: Polish Perspective, "Procedia Economics and Finance" 2015, Vol. 27.
 14. Snowden D., Boone M.E., A Leader's Framework for Decision Making, "Harvard Business Review", November 2007.
 15. Snyder S., The Simple, the Complicated, and the Complex: Educational Reform Through the Lens of Complexity Theory, OECD Education Working Papers 96/2013.
 16. Smolarek M., Dzieńdziora J., Czynniki kształtujące zarządzanie personelem w małych przedsiębiorstwach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zrządzanie", tom XVII, zeszyt 6, część II: Firmy rodzinne - wyzwania współczesności, red. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Łódź 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2887
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu