BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Čemerková Šárka (Silesian University in Opava; School of Business Administration in Karviná), Malátek Vojtěch (Silesian University in Opava; School of Business Administration in Karviná)
Tytuł
Impacts of Creation of Safety Stock on Human Resources Management in Manufacturing Companies
Wpływ wytwarzania zapasów bezpieczeństwa na zasoby ludzkie w firmach produkcyjnych
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 187-197, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Praca w godzinach nadliczbowych, Czas pracy, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Koszty produkcji, Zaopatrzenie materiałowe
Human Resources Management (HRM), Overtime work, Working time, Production enterprise, Production costs, Material supply
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest mapowanie wpływów w zakresie zasobów ludzkich spowodowanych przez awarie w dostawach materiałów. Na wypadek takich sytuacji są wytwarzane zapasy bezpieczeństwa w celu ochrony przedsiębiorstwa. Jednak w taki sposób duża ilość kapitału jest związana. Żeby zminimalizować koszty produkcji, przedsiębiorstwa mogą wprowadzać technologię JIT. Przy stosowaniu JIT przedsiębiorstwa zmniejszają zapasy bezpieczeństwa do minimum. Poza zasięgiem nie można pozostawić inwestycji w zasoby ludzkie, zwłaszcza w kontekście, w którym może powstać potrzeba niezbędnej rezerwy w celu zapewnienia ciągłości produkcji. Artykuł jest poświęcony zapewnieniu odpowiedniej ilości personelu w celu wspierania produkcji poza normalnymi godzinami pracy, gdy z powodu niewystarczających zapasów bezpieczeństwa nie zrealizowano produkcji zapasów bezpieczeństwa podczas normalnych godzin pracy. Pierwsza część artykułu obejmuje poszukiwania literatury na ten temat. W następnej części zostanie przedstawiony alternatywny model, dzięki któremu przedsiębiorstwa będą w stanie rozwiązać potencjalne sytuacje, które mogą powstać, tzn. wytwarzać materialne zasoby bezpieczeństwa albo załatwić pracę pracownikom w godzinach nadliczbowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to map the impact on the area of human resources caused by failures in stock deliveries. Against these failures the businesses is protected by creating a safety stock. However in this way, large amounts of capital are bound. In response to minimize production costs, enterprises introduce JIT technology. When applying JIT enterprises reduce safety stock to a minimum. Outside the focus investment in human resources cannot remain, especially in a context where the necessity of reserves for ensuring of production continuity can arise. In this text attention will be paid to ensure an adequate amount of personnel to support production out of regular working hours in the case, when due to insufficient safety stocks the production in regular working hours has not been realized. The first part includes a literature search on the topic. In the next section an alternative model will be created, through which enterprises can proceed to deal potentially with arising situations, i.e. whether to create material safety stock, or arrange workers for overtime-work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. and Baron A., Strategic HRM: The key to improved business performance, Chartered Institute of Personnel and Development, London 2002.
 2. Bubeník P. and Horák F., Proactive approach to manufacturing planning, "Quality Innovation Prosperity" 2014, Vol. 18, No. 1.
 3. Čemerková Š. and Klabusayová N., Výrobní logistika, OPF SU, Karviná 2013.
 4. ČTK (2014), Automobilka Hyundai měla kvůli ledu výpadek, available at http://www.frydekmistekonline.cz/aktuality/automobilka-hyundai-mela-kvuli-ledu-vypadek/ [accessed 20 May 2016].
 5. Drahotský I. and Řezníček B., Logistika - procesy a jejich řízení, Computer Press, Brno 2003.
 6. Ferebauer V. and Třeček Č. (2014), Počasí způsobuje problémy v dopravě, available at http://zpravy.idnes.cz/online.aspx?online=1005679 [accessed 20 May 2016].
 7. Horáková H. and Kubát J., Řízení zásob: logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy, Profess, Praha 1999.
 8. Jančaříková M., Doprava se v zemi vrací pomalu do normálu. České dráhy chtějí vybudovat kontaktní centrum, available at http://www.firenet.cz/zeleznice/z-domova/2054-doprava-sev-zemi-vraci-pomalu-do-normalu-ceske-drahy-chteji-vybudovat-kontaktni-centrum [accessed20 May 2016].
 9. Kam B.H., Tsahuridu E.E. and Ding M.J., Does Human Resource Management Contribute to the Development of Logistics and Supply Chain Capabilities? An Empirical Study of Logistics Service Providers in China, "Research and Practice in Human Resource Management" 2010, Vol. 18, No. 2.
 10. Kislingerová E., Nová ekonomika: nové příležitosti?, C.H.Beck. Praha 2011.
 11. Khayrullina M., Kislitsyna O. and Chuvaev A., Production Systems Continuous Improvement Modelling, "Quality Innovation Prosperity" 2015, Vol. 19, No. 2.
 12. Lambert D.M., Stock J.R. and Ellram L.M., Logistika, CP Books, Brno 2005.
 13. Łukoszová X., Vlček P. and Wilczková M., Logistika, OPF SU, Karviná 2013.
 14. Němec F., Výrobní logistika, SU OPF, Karviná 2006.
 15. Stýblo J., Management současný a budoucí, Professional Publishing, Praha 2008.
 16. Synek O. and Kislingerová E. et al., Podniková ekonomika, C.H.Beck, Praha 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2892
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu