BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasępa Piotr (Akademia Polonijna w Częstochowie)
Tytuł
Cykl giełdowy na GPW w Warszawie a poziom niedoszacowania IPO spółek zasilanych funduszami private equity w latach 2000-2013
Cycle on the Warsaw Stock Exchange and the Level of Underpricing of Venture Capital and Private Equity Funds over 2000-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 199-212, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Venture capital, Private equity, Cykl inwestycyjny, Pierwsza oferta publiczna, Giełda papierów wartościowych
Venture capital, Private equity, Investment cycles, Initial Public Offering (IPO), Stock market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Inwestycje funduszy venture capital oraz private equity dokonywane są w młode, szybko rozwijające się spółki, których założyciele charakteryzują się brakiem kapitału na ich rozwój. Cykl inwestycyjny funduszu zakłada przeprowadzenie procesu dezinwestycji po okresie szybkiego wzrostu i dynamicznego przyrostu wartości spółki. Jednym z chętnie wykorzystywanych sposobów zakończenia inwestycji przez fundusze jest wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę papierów wartościowych. Na proces ten ma jednak wpływ stan rynku publicznego oraz bieżące trendy na rynku transakcji pierwszej oferty publicznej. Ma to również przełożenie na poziom tzw. niedoszacowania oferty, czyli różnicy pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia w pierwszym dniu notowań spółki. Celem artykułu jest analiza wpływu trendów na giełdzie papierów wartościowych na poziom niedoszacowania wartości transakcji pierwszej oferty publicznej na GPW w Warszawie w latach 2000-2013. (abstrakt oryginalny)

Investments of venture capital and private equity funds are made in young fast growing companies whose founders are characterized by a lack of capital for their development. Fund investment cycle is assumed to follow the process of divestment after a period of rapid growth and dynamic growth of the company. One of the methods used willingly completion of the investment by the funds is to put the company on the stock exchange. It is quite a long and expensive process, however, that the valuation of the fund may obtain a public market is often the highest possible. The process has, however, affected by the condition of the public market and current trends in the market for initial public offering. This is also reflected in the so-called underpricing of the offer or the difference between the opening and closing of the first day of trading of the company. This article aims to analyze the impact of trends on the stock exchange on the level of underestimation of the value of the transaction IPO on the Warsaw Stock Exchange in the period 2000-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barry H., Muscarella Ch., The role of venture capital in the creation of public companies, evidence of going public process, "Journal of financial Economics", Volume 27, Issue 2.
  2. Black B., Gilson R.J., Venture capital and the structure of capital markets: banks versus stock markets, Journal of Financial Economics" 1998, Volume 47, Issue 3.
  3. European Venture Capital Association Yearbooks 2000-2013.
  4. Gladstone D., Venture Capital an Enterpreneur's Guide to Raising Venture Capital, Prentice Hall, New Jersey 2002.
  5. Gompers P., Kovner A., Lerner J., Scharfstein D., Venture capital investment cycle. The impact of the public markets, "Journal of Financial Economics" 2008, No. 87.
  6. Klonowski D., Private euqity in Poland after two decades of development: evolution, industry drivers, and returns, Venture capital, "International Journal of Entrepreneurial Finance" 2011.
  7. National Venture Capital Association Yearbooks 2000-2013.
  8. Rock R., Why new issues are underpriced?, Harvard Business School, "Journal of Financial Economics" 1986, 15, North_Holland 1986.
  9. Sobańska K, Sieradzan P., Inwestycje private equit, Poltext, Warszawa 2004.
  10. Świderska J., Quasi fundusze venture capital, Diffin, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2894
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu