BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Wiśniewski Kamil (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy
The Structure of Human Capital in Knowledge-based Organizations
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 896-908, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Struktura kapitału, Organizacje oparte na wiedzy
Human capital, Capital structure, Knowledge-based organisations
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Głównym celem publikacji jest określenie pożądanej struktury kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy. Na potrzeby realizacji przyjętego celu zdefiniowano pojęcie kapitału ludzkiego i organizacji opartej na wiedzy. Przedstawiono specyfikę organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej, sieciowej i zhumanizowanej. Rozpoznano również determinanty struktury kapitału ludzkiego organizacji opartych na wiedzy oraz wskazano kluczowe kierunki rozwoju kapitału ludzkiego wybranych typów tych organizacji. Zaprezentowano także autorską koncepcję struktury kapitału ludzkiego organizacji opartych na wiedzy. W publikacji, wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to define the desired structure of human capital in knowledge-based organizations. For the purpose of achieving the objective, the paper defines the concept of human capital and knowledge-based organization. Next, this paper outlines the specificity of the learning organization, intelligent organization, virtual organization, network organization and humanized organization. It also identifies the determinants of the structure of human capital in knowledge-based organizations and indicates the key directions for human capital development for selected types of these organizations. Finally, it presents the author's concept of the structure of human capital in knowledge-based organizations. The paper reviews the subject literature, applying a descriptive method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker, G.S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: The University of Chicago Press.
 2. Becker, G.S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. The Journal of Political Economy. Part 2: Investment in Human Beings, 70(5), 9-49.
 3. Bontis, N. (2001). Assessing Knowledge Assets: A review of the models used to measure intellectual capital. International Journal of Management Reviews, 3(1), 41-60.
 4. Bratnicki, M. (2000). Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 5. Brzozowski, M. (2010). Organizacja wirtualna. Warszawa: PWE.
 6. Davenport, T.O. (1999). Human Capital: What It Is and Why People Invest It. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 7. Dess, G.G., Picken, J.C. (1999). Beyond Productivity: How Leading Companies Achieve Superior Performance by Leveraging Their Human Capital. New York: AMACOM.
 8. Fitz-Enz, J. (2000). The ROI of Human Capital. Measuring the Economic Value of Employee Performance. New York: AMACOM.
 9. Grudzewski, W.M. i Hejduk, I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Wyd. DIFIN.
 10. Jabłoński, M. (2006). Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy. [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom 1, red. A. Stabryła, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 11. Juchnowicz, M. (2014). Istota i struktura kapitału ludzkiego. [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim: Procesy - narzędzia - aplikacje, red. M. Juchnowicz, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 13. Morawski, M. (2005). Organizacja inteligentna. [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 14. Piekarz, H. (2006). Rozwój przedsiębiorstwa z perspektywy jego zdolności do samoorganizacji, [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Tom 2, red, A. Stabryła. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 15. Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi: Strategie - procesy - metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N.C., Edvinsson, L. (1998). Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape. London: Macmillan Business.
 17. Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, 51(1), 1-17.
 18. Senge, P.M. (1998). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 19. Stor, M. (2014). Kapitał menedżerski jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 349. red. M. Stor, T. Listwan. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 20. Tabaszewska, E. (2010). Teaching Organization - nowa forma organizacji opartej na wiedzy? Przegląd Organizacji, 4, 21-22.
 21. Tabaszewska, E. (2006). Wybrane formy organizacyjne. [w:] Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red. G. Kobyłko i M. Morawski. Warszawa: Difin.
 22. Wiatrak, A.P. (2003). Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 3, 8.
 23. Ziębicki, B. (2006). Założenia modelu oceny efektywności organizacji uczącej się. [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Tom 2, red. A. Stabryła. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu