BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkes Aneta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Międzynarodowe public relations i komunikacja międzykulturowa
International Public Relations and Cross-Cultural Communication
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 213-224, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Komunikowanie międzykulturowe, Różnice kulturowe, Współpraca międzynarodowa
Public relations, Intercultural communication, Cultural differences, International cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje zagadnienie międzynarodowego public relations, czyli procesu komunikacji, w którym nadawcy i odbiorcy pochodzą z różnych krajów i kręgów kulturowych. Różnice w komunikacji międzykulturowej wynikające z różnorodności kultur przedstawione zostaną na podstawie podziału kultur zaproponowanego w pracy R. Gestelanda. Rozpoznanie podstawowych różnic kulturowych, które determinują proces komunikowania się, jest kluczowe dla sprawnego i efektywnego wykonywania zadań specjalisty ds. public relations w otoczeniu wielokulturowym. (abstrakt oryginalny)

The article presents the subject of international public relations, which can be defined as a process of communication in which its participants originate from different countries and cultural backgrounds. The differences in cross-cultural communication resulting from the variety of cultures are shown on the grounds of classification of cultures presented by R. Gesteland. Recognition of the basic cultural differences, which determine the process of communication, is a key factor to act efficiently as a Public Relations' specialist in a multicultural environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cenker E.M., Public Relations, Wydawnictwo WSB, Poznań 2000.
 2. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 3. Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.
 4. Green J.O., Nowa era komunikacji, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 5. Gregory A. (red.), Skuteczne techniki PR, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 6. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 7. Mrówka R., Efektywne przywództwo jako warunek wzrostu produktywności. Na podstawie badań nad japońskimi formami w Polsce, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KTZ/Documents/Efektywne_przywodztwo_jako_warunek_wzrostu_produktywnosci.pdf [dostęp: 26.11.2015].
 8. Olędzki J., Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 1998, http://cytaty.mfiles.pl/index.php/keyword/11394/0/komunikacja_międzykulturowa [dostęp: 26.11.2015].
 9. Olędzki J., Public relations w komunikacji społecznej, [w:] T. Tworzydło, J. Olędzki (red.), Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa 2006.
 10. Parkes A., E-public relations, [w:] S. Partycki (red.), E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 11. Parkes A., Marketingowe public relations, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie XLII, Vol. 42, No 1 (2015).
 12. Ries A., Koncentruj się! Strategiczny klucz do przyszłości twojej firmy, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 13. Ryniejska-Kiełdanowicz M., Międzynarodowe public relations a polityka zagraniczna. Wyzwania piaryzacji, [w:] G. Piechota (red.), Public relations wobec wyzwań współczesności, KTE sp. zo.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
 14. Skała M., Czym jest ten cały PR..., czyli czas zawołać fachowca, [w:] B. Gancarz (red.), Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieniło Polskę, Helion, Gliwice 2009.
 15. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 16. Winkler R., Komunikacja w warunkach różnorodności kulturowej, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Podstawy zarzadzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 17. Winkler R., Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 18. http://mfiles.pl/pl/index.php/Otoczenie_organizacji [dostęp: 27.11.2015].
 19. http://mfiles.pl/pl/index.php/Public_relations [dostęp: 26.11.2015].
 20. http://www.culturosity.com/pdfs/CulturalBlunders.pdf [dostęp: 27.11.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2897
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu