BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Selected Problems of Professional Career Development of Employees
Wybrane problemy profesjonalnego zarządzania karierą pracowników
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 9-20, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwój zawodowy pracownika, Zarządzanie karierą, Szkolenia
Human Resources Management (HRM), Professional development of employees, Career management, Training
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem publikacji jest prezentacja rezultatów badań empirycznych w zakresie zarządzania karierą pracowników w przedsiębiorstwie. Przeprowadzone badania koncentrują się na analizie efektów zarządzania karierą pracowników i na efektywności procesów szkoleń. (abstrakt oryginalny)

The aim of this publication is to present the results of empirical research in the field of management development and career employees in enterprises. Conducted research concern's on the effects of career management of staff and the effectiveness of training. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 2. Baruk A., Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 7.
 3. Januszkiewicz K., Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 4. Juchnowicz M., Jakość zasobów pracy, Poltex, Warszawa 2002.
 5. Karaś A., Rozwój kompetencji pracowników jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2012, nr 1.
 6. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 7. Król S., Zarządzanie rozwojem zawodowym i karierą pracowników, praca dyplomowa pod kierunkiem R. Wolniaka, Katowice 2016.
 8. Krzemień E., Wolniak R., Procesy szkolenia i doskonalenia pracowników w ochronie zdrowia, "Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2015, nr 17.
 9. Krzemień E., Wolniak R., Zintegrowane systemy zarządzania - wytyczne dotyczące doskonalenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 12.
 10. Kubik K., Doskonalenie i rozwój pracowników globalnych organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie" 2014, nr 29.
 11. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 12. Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 13. Marzec I. Szymaniec K., Rozwój zawodowy pracowników w organizacjach publicznych, "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 169.
 14. Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Mazur R., Rozwój pracowników jako element tworzenia wartości przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse" 2014, nr 1.
 16. Mitoraj-Jaroszek M., Zarządzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujęcie, Helion, Gliwice 2014.
 17. Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin SA, Warszawa 2010.
 18. Pagieła J., Wolniak R., Nowa jakość szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Seria Organizacja i Zarządzanie" 2013, z. 67 2013.
 19. Piechnik-Kurdziel A., Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2000, nr 551.
 20. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 21. Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
 22. Wolniak R., Biały W., Blended learning i jego zastosowanie w zakresie poprawy jakości szkoleń, "General and Professional Education Journal" 2013, nr 2.
 23. Wolniak R., The role of differences between sex in the environmental work, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarzadzanie" 2017, z. 100.
 24. Wolniak R., Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 25. Wolniak R., The methods of CSR practices assessment, Nitra konferencja CSR, Materiały z międzynarodowej konferencji Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries, http://spu.fem.uniag.sk/fem/ISC2015/data/proceedings_isc2015.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2918
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu