BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszewska Jolanta (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Klaster - wybrane aspekty analizy strategicznej klasteringu regionu
Cluster - Selected Aspects of Strategic Analyzes Clustering Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 31-43, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Organizacje klastrowe, Analiza strategiczna, Rozwój gospodarczy regionów
Business cluster, Cluster organizations, Strategic analysis, Economic development of regions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Opolszczyzna
Opolszczyzna region
Abstrakt
Klastering jest wyzwaniem w związku z rozwojem regionalnym i zmianami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa stanowiącego element struktury klastrowej. Wybrany do analizy region Opolszczyzny stwarza duże możliwości dla rozwoju klasteringu, podobnie klastering stwarza możliwości rozwoju tego regionu. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy strategicznej dotyczącej perspektyw dla klastrów, z uwzględnieniem konkretnego regionu, czego dokonano przez pryzmat teoretycznych rozważań na temat klasteringu, stanowiących odniesienie dla tematyki artykułu. Tezą będzie sformułowanie, że klastry Opolszczyzny mogą rozwijać się według strategii ofensywnej, a możliwość wskazania czynników sukcesu zintensyfikuje ten rozwój. (abstrakt oryginalny)

Clustering is a challenge for many regions. Opole region offers ample opportunities for the development of clustering and vice versa. Strategic analyzes carried out to assess the negotiations clustering in the Opole presented in this paper. The author resigned from secondary sources. The aim of this article is to present the results of strategic analysis on prospects for clusters in Opolskie voivodship. The thesis will be the formulation that Opole clusters can develop according to the offensive strategy, and the possibility of indicating success factors will intensify this development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Benneworth P., Henry N., European Planning Studies. No 6, 2002.
  2. Best M.H., The New Competitive Advantage. The Renewal of America Industry, Oxford University Press 2001.
  3. Enright M.J., Regional Cluster: What We Knar and What Should We Know. Paper - Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, Kilonia 12-13.11.2001.
  4. Jarillo J.C., Strategic Networks Creating the Borderless Organization, Bulterworth - Heinemann, Oxford 1995.
  5. Ketels Ch., The Development of the Cluster Concept - Present Experiences and Futher Developments, Harvard Business School. EC: Regional Clusters in Europe. Observatory of European SME 2002/03, Brüssels 2003.
  6. Mytelka L., Farinelli F., Local Clusters, Innovation Systems and Sustained Competitiveness, [in:] Meeting of Local Productive Clusters and Innovation System in Brazil: New Industrial and Technological Policies for Their Development, Rio de Janeiro 2000.
  7. OECD. 2001. Innovative Clusters. In: Drivers of National Innovation Systems. Paris. OECD 2001.
  8. Porter M., Clusters and the new economics o f competition, "Harvard Business Review" 1998, 76(6).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2921
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu