BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Radosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kraj pochodzenia marki jako kryterium wyboru produktów przez konsumentów
Country of Origin of Brand as Criterion of Choice of Products by Consumers
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 14-20, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Marka, Marka produktu, Kraj pochodzenia produktu, Marketing, Preferencje konsumenta, Badania empiryczne, Wyniki badań
Brand, Product brand, Country of origin (COO), Marketing, Consumer preferences, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki kraju pochodzenia marki. Celem artykułu było opisanie kraju pochodzenia marki jako kryterium wyboru produktów przez konsumentów. Autor przedstawił wyniki badania empirycznego. Badanie to przeprowadzono za pomocą techniki ankietowej przy wykorzystaniu panelu internetowego. Wykorzystano też źródła wtórne. Z badania wynika, że kiedy konsumenci określają preferowany kraj pochodzenia marki, wskazują Polskę. Jednak kraj pochodzenia marki nie jest najważniejszym kryterium wyboru produktów przez polskich konsumentów. Przedsiębiorstwo może wykorzystać polskie pochodzenie marki w działaniach marketingowych. Może to być dla niego korzystne. Jednak nie jest wystarczające. Konsumenci wybierają przede wszystkim produkty o lepszej jakości, tańsze lub takie, do których mają zaufanie. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the issue of country of origin of brand. The aim of the article was a description of country of origin of brand as criterion of choice of products by consumers. The author described the findings of the empirical research. The research was conducted by means of the Web Panel Interview. Also, the secondary sources were used in the article. The research shows that when consumers define preferred country of origin of brand, they show Poland. However, country of origin of brand isn't the most important criterion of choice of products for Polish consumers. A company can use Polish origin of brand in the marketing activities. It can be useful for company. However, it isn't sufficient. Consumers choose first of all the products about better quality, about lower price or they choose the brands to which they have trust. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Andéhn, M., Nordin, F. i Nilsson, M.E. (2016). Facets of country image and brand equity: Revisiting the role of product categories in country-of-origin effect research. Journal of Consumer Behaviour, 15 (3), 225-238.
 2. Balabanis, G. i Diamantopoulos, A. (2011). Gains and Losses from the Misperception of Brand Origin: The Role of Brand Strength and Country-of-Origin Image. Journal of International Marketing, 19 (2), 95-116.
 3. Eng, T.-Y., Ozdemir, S. i Michelson, G. (2016). Brand origin and country of production congruity: Evidence from the UK and China. Journal of Business Research, 69 (12), 5703-5711.
 4. Ertmańska, K. (2011). Zachowania konsumenckie - etnocentryzm, internacjonalizm i kosmopolityzm konsumencki. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, (51), 254-266.
 5. Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Prendergast, G.P., Tsang, A.S.L. i Chan, Ch.N.W. (2010). The interactive influence of country of origin of brand and product involvement on purchase intention. Journal of Consumer Marketing, 27 (2), 180-188.
 7. Samiee, S. (2011). Resolving the impasse regarding research on the origins of products and brands. International Marketing Review, 28 (5), 473-485.
 8. Shimp, T.A. i Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24 (3), 280-289.
 9. Sikora, T. (2007). Efekt kraju pochodzenia w marketingu międzynarodowym. W: E. Duliniec (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, 97-119. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 10. Szromnik, A. i Wolanin-Jarosz, E. (2013). Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE. Konsumpcja i Rozwój, (1), 98-111.
 11. Usunier, J.-C. (2011). The shift from manufacturing to brand origin: suggestions for improving COO relevance. International Marketing Review, 28 (5), 486-496.
 12. Żbikowska, A. (2008). Otoczenie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. W: J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, 40-82. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu