BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasępa Piotr (Akademia Polonijna w Częstochowie)
Tytuł
Ocena efektywności funduszy venture capital oraz private euqity na tle publicznego rynku akcji i obligacji
Effectives of Private Equity and Venture Capital Investments Comparing with Stock and Bond Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 57-70, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Venture capital, Private equity, Fundusze private equity, Stopa zwrotu, Rynek akcji, Rynek obligacji
Venture capital, Private equity, Private equity funds, Rate of return, Equity market, Bond market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje teoretyczne metody porównania stóp zwrotu funduszy venture capital z poziomem stóp zwrotu notowanych na rynkach publicznych oraz stopy zwrotu, które są wykorzystywane przez analityków rynków publicznych, niemieszczące się w charakterystyce przepływów pieniężnych funduszy venture capital. Jedną z metod, które są prezentowane w tym artykule, jest metoda Public market eqvivalent, umożliwiająca proste porównanie tempa zmian wartości portfela funduszu venture capital z efektem osiąganym przez indeks rynku publicznego lub fundusz obligacji. (abstrakt oryginalny)

This paper examines approach and possibility of comparison of venture capital rate of returns with specific public benchmarks. Rate of return that are used by the public market analytics do not fit within venture capital cash flow characteristics. One of the methods that are presented in this article is Public Market Equivalent which enable simple comparison of venture capital rate of returns with effects of the public index or bond market for Bond Market Equivalent method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ick M.M., Performance measurement and appraisal of private equity investments relative to public equity markets, Monachium 2005.
  2. Kaserer Ch., Diller Ch., European Private Equity Funds - A Cash Flow Based Performance Analysis, TUW 2004.
  3. Gladstone D., Venture Capital Handbook, Prentice Hall, 2002.
  4. Zasępa P., Zrządzanie ryzykiem portfela funduszy venture capital oraz private equity, CeDe-Wu, Warszawa 2013.
  5. Sieradzki R., Zasępa P., Underpricing of Private Equity/VentureCapital backed IPOs. Do they differ from other offers?, Argumenta Oeconomica, 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2923
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu