BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecka Agnieszka (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Cyrkularne modele biznesowe w energetyce
Circular Business Models in Energy Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 99-107, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Ekonomia cyrkularna, Energetyka, Gospodarka zamkniętego obiegu
Business models, Circular economy, Energetics, Closed circuit economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE) stanowi nowe podejście w nurcie zrównoważonego rozwoju, które promuje m.in. nowe modele zagospodarowania strumieni odpadów generowanych przez sektor energetyki. W kontekście promowania rozwiązań CE (w wielu strategiach i dokumentach Unii Europejskiej oraz Polski) mających na celu efektywne wykorzystanie surowców oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko konieczne jest wprowadzanie działań w tym zakresie również przez przedsiębiorstwa energetyki węglowej. Celem artykułu jest ocena dotychczasowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych umożliwiających przejście z modelu linearnego zarządzania na cyrkularny model biznesowy i propozycja nowych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

Circular Economy (CE) is a new approach to sustainable development, which among other promotes sustainable development of new business models of waste streams management in energy sector. In the context of promotion CE solutions (in many strategies and documents of EU and Poland) aimed at efficient use of raw materials and reducing negative impact on the environment, it is necessary for coal based power plant to implement actions in this area. The aim of the article is to evaluate the technological and organizational solutions which make possible the move form linear management model to a circular one and to propose new solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Założenia gospodarki okrężnej w zakresie produkcji, "Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji" 2016, nr 2(14).
 2. Bielecka A., Koncepcja Circular Economy a odzysk metali występujących w ubocznych produktach spalania pochodzących z energetyki, "Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling" 2016, nr 61.
 3. Bom J., Business Model, "P+ People Planet Profit", 2012, nr10.
 4. Bocken N.M.P., Short S.W., Rana P., Evans S., A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes, "Journal of Cleaner Prodution" 2014, nr 65.
 5. Burchart-Korol D., Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi bazując na gospodarce cyrkulacyjnej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2016, nr 87.
 6. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., How to design a winning business model, "Harvard Business Review" 2011, nr 89.
 7. Gajda D., Rola innowacji w modelach biznesu, "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 183(1).
 8. Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S., A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems, "Journal of Cleaner Production" 2015, nr 114.
 9. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Kulczycka J., Lelek Ł., Lewandowska A., Wpływ pochodzenia energii na efekt środowiskowy produkcji miedzi w Polsce, "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN" 2016.
 11. Lacy P., Keeble J., McNamara R., Rutqvist J., Haglund T., Cui M., Buddemeier P., Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth, Accenture, Chicago 2014.
 12. Lewandowski M., Designing the business models for circular economy - Towards the conceptual framework, "Sustainability" 2016, nr 8(1).
 13. Linder J., Cantrell S., Cantrell, Changing business models: Surveying the landscape: Technical report, Accenture Institute for Strategic Change, 2001.
 14. Ludeke-Freund F., Towards a conceptual framework of business models for sustainability, [w:] R. Wever, J. Quist, A. Tukker, J. Woudstra, F. Boons, N. Beute (red.), Knowledge collaboration & learning for sustainable innovation, Delft 2010.
 15. Nitkiewicz T., Jelonek D., Knop L., Reguły decyzyjne warunkujące wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia w wybranych modelach biznesowych MŚP, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2016, nr 88.
 16. Osterwalder Y., Pigneur Y., Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers, John Wiley & Sons 2010.
 17. Planing P., Business Model Innovation in a Circular Economy Reasons for Non-Acceptance of Circular Business Models, "Open Journal of Business Model Innovation, 2015, in press Google Scholar.
 18. Raftowicz-Filipkiewicz M., Ekonomia cyrkularna - wyzwanie i konieczność zrównoważonego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2015, nr 40 (t. 2).
 19. Sauve S., Bernard S., Sloan P., Environmental sciences, sustainable development and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research, "Environmental Development" 2016, nr 17.
 20. Tundys B., Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu - założenia, relacje, implikacje, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 383.
 21. Westblom C., Towards a Circular Economy in Sweden - Barriers for new business models and the need for policy intervention, IIIEE Master thesis, 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2932
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu